Anda di halaman 1dari 1

BORANG ADUAN SALAH LAKU DISIPLIN MURID

SMK GUDANG RASAU


JENIS SALAH LAKU
Jenis salah laku berdasarkan senarai salah laku dalam Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM 2.0) Kementerian Pendidikan Malaysia.
A TINGKAH LAKU JENAYAH

H TINGKAH LAKU TIDAK AMANAH

B BULI

J KENAKALAN

C ROKOK

K TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA

D PONTENG

L KEKEMASAN DIRI
M PENGLIBATAN POLITIK

E TINGKAH LAKU LUCAH


F TINGKAH LAKU KURANG SOPAN/
BIADAB

P KES KHAS

G KESALAHAN VANDALISME

KESALAHAN LAIN : .........................................................................

MAKLUMAT PENGADU
Nama

: ...............................................................................

No. K/P

: .............................................................................................

Kelas

: ...............................................................................

Alamat

: ..................................................................... ......................

Nama Penjaga : ...............................................................................

.............................................................................................

Pekerjaan

: ...............................................................................

.............................................................................................

No. Tel.

: ...............................................................................

Tarikh & Hari : .............................................................................................

ADUAN KESALAHAN
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
TINDAKAN
Tandatangan :

Amaran
Kaunseling
Rotan ....... kali

...............................................................................................
(Nama :
)

Kelas tahanan

Tarikh :

Hubungi ibu bapa


Kerja amal

: ...........................................................................

Tindakan lain

: ...........................................................................

Tandatangan saksi :

Gantung sekolah : Tempoh

: ........................................................

...............................................................................................
(Nama :
)

Buang sekolah

: ........................................................

Tarikh :

: Tarikh

Anda mungkin juga menyukai