Anda di halaman 1dari 5

CARTA ALIR PROSES PENYELENGGARAAN DALAM ORGANISASI SYARIKAT

Pendaftaran Asset

Pendaftaran
Penyelenggaraan

kalau boleh guna


Simpan untuk
jadual
penyelenggaraan

NO

NO

Membuat
perancangan maklum
balas untuk
pengurusan

YES
Perlu di baiki/ servis/ ganti

Staff di
Jabatan

Pembekal
Kontrak

Kos penyelenggaraan

Membuat Kerja-Kerja penyelenggaraan

Merekod untuk di simpan

Pembekal
Biasa

CORRECTIVE AND PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST


Date

Location

Address

Telephone

Asset No

Asset Type

S/N

Monitor S/N

Fax:

Email:

ITEM
SPESIFICATION
Maintenance
1. Computer
Hard disk
CPU
RAM
Motherboard
Power Supply
CD/DVD ROM
2. Monitor
3. Printer
Warranty Check(Hard ware)
1. Computer
Hard disk
CPU
RAM
Motherboard
Power Supply
CD/DVD ROM
2. Monitor
3. Printer
LICENSE (SOFTWARE)
1. Operating System
Windows 98
Windows ME
Windows XP
2. Microsoft Office
3. Anti Virus
Norton
AVG
WORK COMPLETED ACKNOWLEDGEMENT
Additional Report:

OK

NO

SUMMARY

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Contoh Borang KEW.PA-13

KEW PA-13

SENARAI ASET ALIH KERAJAAN


YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
(diisi oleh Pengawai Aset)
Kementerian :
Jabatan Bahagian :

Bil

No. Siri Pendaftaran Aset

Jenis Jenama Model

Lokasi Aset

BORANG PENYELENGGARAAN BERKALA

Catatan

BAHAGIAN
ARAS
NAMA PENGGUNA
JAWATAN
NO. TELEFON
MODEL
NO. SIRI
NO. PENDAFTARAN

KOMPUTER DAN AKSESORI


PUSAT DATA DAN MAKLUMAT
JABATAN PENGAJIAN TINGGI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
:____________________________ UNIT:_____________________________________
:____________________________ BLOK:_____________________________________
:_______________________________________________________________________
:_______________________________________________________________________
:____________________________ EMAIL:____________________________________
:_______________________________________________________________________
:_______________________________________________________________________
:_______________________________________________________________________

CHECKLIST
PERISIAN
1
Sistem Operasi
2
Update Sistem Operasi
3
Antivirus
4
Update Antivirus
5
Microsoft Office
6
PDF Reader
7
Dewan Eja Prosa-Kamus
8
Laporan Pengguna

ADA

TIDAK

KETERANGAN

TINDAKAN

PERKAKASAN
1 Keyboard
2 Mouse
3 Kabel Rangkaian
4 Memori
5 HDD
6 Laporan Pengguna

LAIN-LAIN
1 Nama Komputer
2 Workgroup
3 Katalaluan Pengguna
4 Katalaluan Admin
(_________________________)
Tandatangan Pengguna

(__________________________)
Juruteknik

Tarikh :
Tarikh:
____________________________DIISI OLEH UNIT KHIDMAT TEKNIKAL_________________________________
Telah disemak oleh:
Tindakkan:
(

)
Pengawai Aset

Tarikh :

Telah dikemaskini harta modal


Salinan kepada Bahagian/Unit