Anda di halaman 1dari 1

1.

Klasifikasi ilmu menurut al-Ghazali terdiri daripada 2 ilmu iaitu :


A. Ilmu Syariah & Ilmu Aqliah
B. Ilmu Syariah & Ilmu Abadi
C. Ilmu Abadi & Ilmu Aqliah
D. Ilmu Abadi & Ilmu Al-Quran

2. Ilmu Aqliah menurut Al-Ghazali terbahagi kepada berapa peringkat?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

3. Dalam perkembangan mutakhir, konsep klasifikasi dan hierarki ilmu telah dirumuskan
semula dalam Persidangan Pendidikan Islam Sedunia kali ke-2 pada tahun 1980. Ilmu
tersebut adalah :
A. Ilmu Abadi & Ilmu Perubatan
B. Ilmu Furu & Ilmu Perolehan
C. Ilmu Abadi & Ilmu Perolehan
D. Ilmu Usul & Ilmu Furu

4. Apakah maksud bagi Hukum Ilmu?


A. Segala sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau data keadaan nyata yang
terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan.
B. Pernyataan dalam bentuk jawapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya
terhadap sesuatu masalah yang dirumuskan.
C. Pendapat atau andaian manusia yang telah diuji dan dinilai kebenarannya.
D. Suatu pernyataan di dalam ilmu pengetahuan yang berupa hipotesis yang
sebelumnya telah disokong oleh kajian yang berulang kali.

5. Dalam tradisi barat, wujud polarisasi ilmu dalam dua kelompok iaitu hokum dalam ilmu sains
tabii dan hokum dalam ilmu sains kemanusiaan yang dipelopori oleh..
A. Wilhelm Dilthey
B. Wilhelm Windelband
C. Max Weber
D. Kerlinger