Anda di halaman 1dari 46

Empat Puluh Hadits

Tentang Menggunjing

Disusun oleh: Mahmud Syarifi


Perhatian!
eBook - Hauzah Maya mempublikasikan
sebagian buku-buku Islami dengan
tujuan menyampaikan pesan-pesan
mulia Rasulullah saw dan Ahlul Bait as.
Tidak ada motif komersil dalam
publikasi ebook ini.

Anda dapat memanfaatkan buku ini


dengan cara membacanya, atau
menyebarkannya secara cuma-cuma.
Diharamkan menggunakan produk ini
untuk tujuan komersial.

eBook - Hauzah Maya tidak bertanggung


jawab atas isi ebook yang
dipublikasikan. Kandungan ebook hanya
mewakili pikiran sang penulis.
Daftar Isi:
Pendahuluan 9
Maksud Menggunjing dan Keburukannya 13
1. Makna Menggunjing 15
2. Tolak Ukur Haramnya Menggunjing 15
3. Makhluk Yang Paling Menjijikkan 16
4. Orang Yang Paling Celaka 16
5. Kebohongan Yang Paling Buruk 17
6. Makanan Anjing-Anjing Jahanam 17
7. Tanda Orang Munafik 17
8. Menggunjing Harus Ditinggalkan 18
9. Lebih Buruk Dari Memakan Bangkai 18
10. Sama Dengan Menyebarkan Keburukan 19
11. Lebih Buruk Dari Zina 19
12. Bagai Memakan Bangkai Manusia 20
13. Kawan Setan 20
14. Bermaksiat Kepada Allah 21
Akibat Buruk Menggunjing 23
15. Bermusuhan Dengan Allah 25
16. Menggunjing Dapat Menghacurkan 25
6 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

17. Dijauhkan Dari Surga 25


18. Dampak Menggunjing 26
19. Akibat Menggunjing 26
20. Penggunjing Juga Akan Digunjing 27
21. Puasa Dan Shalat Orang Yang Menggunjing 28
22. Orang Pertama Yang Masuk Neraka 28
23. Lenyapnya Kebaikan 29
24. Melecehkan Orang Lain 29
Mendengar Gunjingan Dan Tugas Kita 31
25. Orang Yang Ikut Serta Dalam Kejahatan 33
26. Dosa Mendengarkan Gunjingan 33
27. Syarat Iman 34
28. Hak Saudara 34
29. Tugas Kita 34
30. Perisai dar Api Neraka 35
31. Mencegah Orang Yang Menggunjing 35
32. Membela Seorang Mukmin 36
33. Hak Seorang Mukmin 36
34. Menebus Dosa Menggunjing 37
Menggunjing Yang Dibolehkan 39
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 7

35. Menggunjing Orang Fasik 41


36. Gunjungan Yang Dibolehkan 41
37. Ghibah Yang Dibolehkan 41
38. Saat Diperlakukan Tidak Baik 42
39. Menggunjing Orang Yang Tidak Shalat di Masjid
42
40. Ghibah yang dilarang 43
PENDAHULUAN
Allah swt berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan


purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-
sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa
jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha
Penyayang." (QS. Al-Hujuraat [49] : 12 )

Lidah adalah sebuah nikmat berharga dari Allah swt,


yang juga bisa membawa bencana dan kerugian yang
besar.

Jika dilihat dari bentuk fisiknya, lidah berukuran kecil.


Namun sangat penting sekali perannya, yang jika
digunakan sesuai dengan aturan Ilahi dan dikontrol
dengan baik, akan membawa pemiliknya, atau bahkan
masyarakat dan umat manusia, kepada kebahagiaan
dunia dan akhirat.
10 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

Namun jika lidah tidak dijaga dan diperhatikan


dengan baik, ia akan menjadi senjata kejahatan yang
sangat besar sekali, dan membawa malapetaka dunia
dan akhirat.

Oleh karena itu, dalam ajaran Islam banyak sekali


penekanan tentang lidah dan peringatan akan
kejahatan yang ditimbulkannya.

Banyak sekali ayat dan riwayat yang menjelaskan


masalah "bohong" dan "menggunjing" 1, yang akan
anda baca sebagiannya di bawah nanti.

Misalnya ada ayat yang menggambarkan


menggunjing bagaikan memakan bangkau saudara
sendiri. Pembohong pun disebut sebagai musuh
Tuhan.

Diriwayatkan pula bahwa menggunjing adalah


makanan anjing-anjing neraka jahanam, dan juga
disebutkan bahwa "berbohong" orang yang mengaku
anak halal sedangkan ia sering memakan daging
saudaranya yang telah menjadi bangkai dengan cara
menggunjing. Tentang berbohong diriwayatkan

1 Dalam bahasa Arab disebut ghibah.


Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 11

bahwa seseorang tidak akan meraskan nikmatnya


iman kecuali ia meninggalkan bohong baik bercanda
maupun serius.

Ya, menggunjing dan berbohong adalah kejahatan


yang dapat dilakukan lidah, dan itu sangat berbahaya
sekali. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang
saling menjaga lidahnya masing-masing, serta tidak
membiarkan saudara dan sesamanya berbohong atau
menggunjing yang lain. Karena jika tidak, hubungan
masyarakat satu sama lain akan hancur dikarnakan
permusuhan dan ketidak-percayaan.

Mahmud Syarifi,

22 Urdibehesyt 1385
Bagian Pertama:

MAKSUD MENGGUNJING DAN


KEBURUKANNYA
1. MAKNA MENGGUNJING
. ‫ﻙ ﺑِﻤﺎ ُﻳﻜِﺮﻩ‬ َ ‫ﻙ ﺃَﺧﺎ‬َ ‫ﻛﺮ‬
ُ ‫ﻝ ِﺫ‬َ ‫ﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻭ َﻣﺎ ﺍﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ؟ ﻗﺎ‬ َ ‫ﺳﻮ‬ُ ‫ ﻳﺎ َﺭ‬: ‫ُﻠﺖ‬ُ ‫ﺃﺑﻰ ﺫَﺭ ﻗ‬
‫ﻚ ﺇﺫﺍ‬
َ ّ ‫ﻢ ﺃﻧ‬ْ َ‫ ﺇﻋﻠ‬: ‫ﻝ‬ َ ‫ ﻗﺎ‬،‫ﻪ‬ِ ِ‫ﻪ ﺍﻟ ّﺬﻯ ُﻳﺬ َﻛ ُﺮ ﺑ‬
ِ ‫ﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻓﺈﻥْ ﻛﺎﻥَ ﻓﻴ‬ َ ‫ﺳﻮ‬ ُ ‫ُﻠﺖ ﻳﺎ َﺭ‬
ُ ‫ﻗ‬
. ‫ﻪ َﻓﻘَﺪ ﺑَ َﻬ ﱠﺘ ُﻪ‬ِ ‫ﻴﺲ ﻓﻴ‬َ َ‫ﻪ َﻓﻘَﺪ ﺃﻏ َﺘﺒ َﺘ ُﻪ َﻭ ﺇﺫﺍ َﺫ َﻛﺮﺗَ ُﻪ ﺑِﻤﺎ ﻟ‬ ُ ‫َﺫ َﻛﺮﺗَ ُﻪ ﺑِﻤﺎ‬
ِ ‫ﻫ َﻮ ﻓﻴ‬
[9 ‫ ﺡ‬599 :8 ‫]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Abu Dzar berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah


saw: "Apa yang dimaksud dengan ghibah
(menggunjing)?" Ia menjawab: "Ketika kamu berbicara
tentang saudaramu yang sekiranya ia tidak
menyukainya." Lalu aku bertanya: "Bagaimana jika
orang yang kubicarakan itu ada di situ juga?" Beliau
menjawab: "Ketahuilah, ketika kamu melakukannya
sedang saudaramu itu ada di situ, berarti kamu
menggunjingnya. Namun jika ia tidak di situ, berarti
kamu menuduhnya (buhtan)."." (Wasailus Syi'ah, 8: 599,
hadits 9)

2. TOLAK UKUR HARAMNYA


MENGGUNJING
،‫ﻢ‬
ٍ ِ‫ُﻞ ُﻣﺴﻠ‬
ّ ِ ‫ﻡ َﻋﻠﻰ ﻛ‬ ٌ ‫ﺣﺮﺍ‬
َ ‫ ﺃﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ‬:‫ﺴﻼﻡ‬ُ ‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
ً
َ َ‫ﺣﺪﺍ ﺑَﻤﺎ ﻟ‬
‫ﻴﺲ‬ َ
َ ‫ﺔ ﺃﻥْ ﺗَﺬ ُﻛ َﺮ ﺃ‬ِ َ‫ﺻ َﻔ ُﺔ ﺍﻟﻐَﻴﺒ‬
ِ ‫ َﻭ‬،‫ﻝ‬ٍ ‫ُﻞ ﺣﺎ‬ ّ ِ ‫ﺣ ُﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻛ‬ِ ‫ﻡ ﺻﺎ‬ ٌ ‫َﻣﺄﺛُﻮ‬
16 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

:75 ‫ ] ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬. ‫ﻪ‬


ِ ‫ﻠﻢ ﻓﻴ‬
ِ ‫ﺃﻫﻞ ﺍﻟ ِﻌ‬
ُ ‫ﻤ ُﺪ ُﻩ‬
ِ ‫ﻡ ﻣﺎ ﻳَﺤ‬
‫ﻴﺐ َﻭ ﺗَ ُﺬ ﱡ‬
ٌ ‫ﻋﻨ َﺪﺍﻟﻠ ّﻪ َﻋ‬
ِ ‫ﻫ َﻮ‬
ُ
[48 ‫ ﺡ‬257

Imam Ja'far Shadiq as berkata: "Diharamkan bagi


setiap Muslim untuk menggunjing. Orang yang
menggunjing selamanya pendosa, menggunjing
adalah ketika kamu berbicara tentang kekurangan
seseorang yang di sisi Allah kekurangan itu bukan aib
lalu kamu mencelanya padahal orang-orang alim dan
faham memujinya." (Biharul Anwar, 75: 257, hadits 48)

3. MAKHLUK YANG PALING MENJIJIKKAN


:2 ‫ ]ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ‬.‫ﻐﺘﺎﺏ‬
ُ ُ ‫ﻖ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬
‫ﺍﻟﻤ‬ ِ ِ‫ﺨﻼﺋ‬
َ ‫َﺾ ﺍﻟ‬
ُ ‫ ﺃﺑﻐ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻰ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ‫َﻋ ِﻠ ﱞ‬
[3128 ‫ ﺡ‬824

Imam Ali as berkata: "Makhluk yang paling


menjijikkan bagi Tuhan adalah penggunjing."
(Ghurarul Hikam, 2: 842, hadits 3128)

4. ORANG YANG PALING CELAKA


[2911 ‫ ﺡ‬381 :2 ‫ﻐﺘﺎﺏ ]ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ‬
ُ ‫ﺍﻟﻤ‬
ُ ِ‫ﺃﻷﻡ ﺍﻟﻨّﺎﺱ‬
ُ :‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻰ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ‫َﻋﻠِ ﱞ‬
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 17

Imam Ali as berkata: "Manusia yang paling celaka


(sengsara) di hari kiamat adalah orang yang suka
menggunjing." (Ghurarul Hikam, 2: 381, hadits 2911)

5. KEBOHONGAN YANG PALING BURUK


[484 ‫ ﺡ‬13 :1 ‫ﻚ ]ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ‬
ِ ‫ﺷ ﱡﺮ ﺍﻹﻓ‬
َ ‫ ﺃﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻰ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ‫َﻋﻠِ ﱞ‬

Imam Ali as berkata: "Menggunjing adalah seburuk-


buruknya kebohongan dan ucapan tak benar."
(Ghurarul Hikam, 1: 13, hadits 848)

6. MAKANAN ANJING-ANJING JAHANAM


‫ ﺡ‬298 :1 ‫ ]ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ‬. ‫ﺎﺭ‬
ِ ّ‫ُﻮﺕ ﻛِﻼﺏِ ﺍﻟﻨ‬
ُ ‫ ﺃﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ ﻗ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻰ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ‫َﻋﻠِ ﱞ‬
[1144

Imam Ali as berkata: "Menggunjing adalah makanan


anjing-anjing neraka jahanam." (Ghurarul Hikam, 1: 298,
hadits 1144)

7. TANDA ORANG MUNAFIK


[484 ‫ ﺡ‬13 :1 ‫ ]ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ‬. ‫ﻖ‬
ِ ِ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ‬
ُ ‫ ﺃﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ ﺁﻳَ ُﺔ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻰ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ‫َﻋﻠِ ﱞ‬
18 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

Imam Ali as berkata: "Menggunjing adalah tanda


orang munafik." (Ghurarul Hikam, 1: 13, hadits 484)

8. MENGGUNJING HARUS DITINGGALKAN


‫ﻞ ِﻣﻦ‬
‫ﺟ ﱠ‬ َ َ‫ﺔ ﺃ‬
َ ‫ﺣﺐﱡ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ‬ ِ َ‫ﺮﻙ ﺍﻟﻐَﻴﺒ‬
ُ َ‫ ﺗ‬:‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﻰ‬ ِّ ‫ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ‬
[66 ‫ ﺡ‬261 :75 ‫ ]ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬.ً‫ﺔ ﺗَﻄَﻮﱡﻋﺎ‬ ٍ ‫َﻋﺸ َﺮ ِﺓ ﺁﻻﻑ َﺭﻛ َﻌ‬

Rasulullah saw bersabda: "Meninggalkan kebiasaan


menggunjing lebih disukai Allah swt dari pada shalat
sepuluh ribu raka'at." (Biharul Anwar, 75: 261, hadits
66)

9. LEBIH BURUK DARI MEMAKAN


BANGKAI
‫ﻦ‬
ِ ‫ﺍﻟﻤﺆ ِﻣ‬
ُ ‫ُﻢ‬ُ ‫ﻤﻮﺍ ﺃَﻥﱠ ﻏَ ﻴﺒَ َﺘﻜُﻢ ِﻻ َ◌ﺧﻴﻜ‬
ُ َ‫ ﺇﻋﻠ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻜﺮﻱ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ َ ‫ﺍﻹﻣﺎ ِﻡ ﺍﻟ َﻌﺴ‬
:75 ‫ ]ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬. ‫ﺔ‬ ِ ‫ﻤﻴ َﺘ‬
َ ‫ﻦ ﺍﻟ‬َ ‫ﺤﺮﻳﻢ ِﻣ‬
ِ ‫ﻢ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱠﺘ‬ َ
ُ َ‫ﻤ ٍﺪ ﺃﻋﻈ‬ ‫ﺤ ﱠ‬
َ ‫ﻝ ُﻣ‬ِ ‫ﺔﺁ‬ِ ‫ِﻣﻦ ﺷﻴ َﻌ‬
[52 ‫ ﺡ‬258

Imam Hasan askari as berkata: "Ketahuilah bahwa


menggunjing orang yang beriman lebih buruk dari
dan lebih haram dari memakan bangkai." (Biharul
Anwar, 75: 258, hadits 52)
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 19

10. SAMA DENGAN MENYEBARKAN


KEBURUKAN
ُ َ‫ﻦ ﻣﺎ َﺭﺃ‬
‫ﺗﻪ َﻋﻴﻨﺎ ُﻩ َﻭ‬ ٍ ‫ﻝ ﻓﻰ ُﻣﺆ ِﻣ‬ َ ‫ َﻣﻦ ﻗﺎ‬:‫ﺴﻼﻡ‬ ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
ْ‫ﺤﺒﱡﻮﻥَ ﺃﻥ‬
ِ ‫ّﺬﻳﻦ ُﻳ‬
َ ‫ ﺇﻥﱠ ﺍﻟ‬:‫ﻞ‬ ‫ﺟ ﱠ‬َ ‫ﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ‬ َ ‫ﺘﻪ ُﺍ ُﺫﻧﺎ ُﻩ َﻓ ُﻬ َﻮ ِﻣﻦ ﺍﻟ‬
َ ‫ّﺬﻳﻦ ﻗﺎ‬ ُ ‫ﻤ َﻌ‬ ِ ‫ﺳ‬
َ
‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﻢ‬ ٌ ‫ﺃﻟﻴ‬ ‫ﺬﺍﺏ‬
ٌ ‫ﻋ‬َ ‫ﻢ‬ ‫ﻬ‬
ُ َ ‫ﻟ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻨ‬ ‫ﻣ‬‫ﺁ‬
َُ َ ‫ﺬﻳﻦ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻰ‬ ِ ‫ﻓ‬ ‫ﺔ‬
ُ ‫ﺸ‬
َ ‫ﺣ‬
ِ ‫ﺍﻟﻔﺎ‬ ‫ﻊ‬
َ ‫ﺸﻴ‬ َ‫ﺗ‬
[6 ‫ ﺡ‬598 :8

Imam Shadiq as berkata: "Orang yang menggunjing


seorang Mukmin dari apa yang ia lihat atau didengar,
termasuk apa yang difirmankan Allah swt tentang
mereka: "Sesungguhnya orang yang suka
menyebarkan keburukan di tengah-tengah orang-
orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih."."
(Wasailus Syi'ah, 8: 598, hadits 6)

11. LEBIH BURUK DARI ZINA


‫ﻙ َﻭ ﺍﻟﻐَﻴﺒَ َﺔ َﻓﺈﻥﱠ ﺍﻟﻐَﻴﺒَ َﺔ‬َ ‫ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ َﺫ َﺭ ﺇﻳّﺎ‬:‫ﻪ‬ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬ ُ ‫ّﻰ‬
َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬َ ‫ﺳﻮ‬ ُ ‫َﺭ‬
‫ﻪ؟‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬ َ ‫ﺳﻮ‬ُ ‫ﻚ ﻳﺎ َﺭ‬ َ ِ‫ﻢ ﺫﻟ‬ َ ِ‫ َﻭﻟ‬:‫ُﻠﺖ‬
ُ ‫ﺍﻟﺰّﻧﺎ ﻗ‬
ِ ‫ﻦ‬ َ ‫ﺃﺷ ﱡﺪ ِﻣ‬ َ
‫ َﻭﺍﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ‬،‫ﻪ‬ ِ ‫ﻮﺏ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻋﻠَﻴ‬
ُ ‫ﻮﺏ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻓﻴَ ُﺘ‬ ُ ‫ﻞ ﻳَﺰﻧﻰ َﻓﻴَ ُﺘ‬ َ ‫ﺟ‬
ُ ‫ﺍﻟﺮ‬
‫ ِﻻ َ◌ﻥﱠ ﱠ‬:‫ﻝ‬ َ ‫ﻗﺎ‬
[9 ‫ ﺡ‬598 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﺣ ُﺒﻬﺎ‬ ِ ‫ﺣﺘّﻰ ﻳَﻐ ِﻔ ُﺮﻫﺎ ﺻﺎ‬ َ ‫ﻻ ُﺗﻐ َﻔ ُﺮ‬

Rasulullah saw berkata: "Wahai Abu Dzar, jauhilah


ghibah (menggunjing), karena itu lebih buruk dari
zina." Abu Dzar bertanya: "Mengapa bisa begitu wahai
20 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

Rasulullah saw?" Karena seseorang berzina lalu dapat


bertaubat dan Tuhan menerima taubatnya. Namun
orang yang menggunjing tidak akan dimaafkan
kecuali orang yang digunjing rela memaafkannya."
(Wasailus Syi'ah, 8: 598, hadits 9)

12. BAGAI MEMAKAN BANGKAI


MANUSIA
‫ﻫ َﻮ‬
ُ ‫ﻝ َﻭ‬ َ ‫ﻢ ﺃﻧِ ّ ُﻪ ُﻭﻟِ َﺪ ِﻣﻦ‬
ٍ ‫ﺣﻼ‬ َ ‫ ﻳﺎ ُﻧﻮﻑُ ! َﻛ ِﺬ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
َ ‫ﺏ َﻣﻦ َﺯ َﻋ‬ ُ ِ ‫ﻰ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ‫َﻋﻠِ ﱞ‬
[88:‫ ]ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬. ‫ﺔ‬ ِ َ‫ﻡ ﺍﻟﻨّﺎﺱِ ﺑِﺎﻟﻐَﻴﺒ‬َ ‫ُﺤﻮ‬
ُ ‫ﻞﻟ‬َ ‫ﻳَﺄ ُﻛ‬

Imam Ali as berkata kepada Nauf Bakkali: "Berbohong


orang yang mengaku anak halal sedangkan ia terus
menerus memakan bangkai manusia dengan cara
menggunjing." (Misykatul Anwar: 88)

13. KAWAN SETAN


‫ﻴﺮ‬
ِ َ‫ﻦ ِﻣﻦ ﻏ‬
َ ‫ﺍﻟﻤﺆ ِﻣ‬
ُ ‫ﺍﻏﺘﺎﺏ ﺃﺧﺎ ُﻩ‬
َ ‫ﻦ‬
ِ ‫ ِﻣ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
[21 ‫ ﺡ‬25 ،75 ‫ ]ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬. َ‫ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ‬‫ﱠ‬ ‫ﻙ‬ َ ‫ﺗِ َﺮ ٍﺓ ﺑَﻴ َﻨ ُﻬﻤﺎ َﻓ ُﻬ َﻮ‬
َ ‫ﺷ َﺮ‬

Imam Shadiq as berkata: "Orang yang menggunjing


sesamanya padahal ia tidak dizaliminya, maka ia
adalah kawan setan." (Biharul Anwar, 75: 25, hadits 21)
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 21

14. BERMAKSIAT KEPADA ALLAH


ٌ ‫ُﺴﻮﻕٌ َﻭ َﻗﺘﺎﻟ ُُﻪ ﻛ‬
‫ُﻔﺮ‬ ُ ‫ﻦﻓ‬ِ ‫ﺍﻟﻤﺆ ِﻣ‬
ُ ‫ﺒﺎﺏ‬
ُ ‫ﺳ‬
ِ :‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬
ُ ‫ﺳ‬ُ ‫َﺭ‬
[39 ‫ ﺡ‬255 :75 ‫ ]ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬. ‫ﺔ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬ِ َ‫ﺼﻴ‬
ِ ‫ﻪ ِﻣﻦ َﻣﻌ‬ِ ‫ﻤ‬ َ
ِ ‫ﻛﻞ ﻟﺤ‬ُ َ‫َﻭ ﺃ‬

Rasulullah saw bersabda: "Mencela orang yang


beriman adalah kefasikan dan kejahatan,
membunuhnya adalah kekufuran, dan memakan
dagingnya dengan cara menggunjingnya adalah dosa
dan maksiat kepada Allah swt." (Biharul Anwar, 75:
255, hadits 39)
Bagian Kedua:

AKIBAT BURUK MENGGUNJING


15. BERMUSUHAN DENGAN ALLAH
‫ ]ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ‬. ‫ﻙ‬ ُ ‫ﺤ ِﺒ‬
َ ‫ﻂ ﺃﺟ َﺮ‬ ُ ّ‫ﻚ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻭ ﺍﻟﻨ‬
َ ‫ﺎﺱ َﻭﺗ‬ َ ‫ﻙ َﻭﺍﻟﻐَﻴﺒَ َﺔ َﻓﺈﻧﱠﻬﺎ ﺗَﻤ ِﻘ ُﺘ‬
َ ‫ﺇﻳّﺎ‬
[2632 ‫ ﺡ‬287 :2

Imam Ali as berkata: "Hindarilah menggunjing, karena


akan membuatmu menjadi musuh Tuhan dan umat
manusia, serta akan melenyapkan balasan amal
perbuatanmu." (Ghurarul Hikam, 2: 287, hadits 2632)

16. MENGGUNJING DAPAT


MENGHACURKAN
‫ﻞ‬
ِ ‫ﺟ‬ُ ‫ﺍﻟﺮ‬
‫ﺩﻳﻦ ﱠ‬
ِ ‫ﻉ ﻓﻰ‬ُ ‫ ﺃﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ ﺃَﺳ َﺮ‬:‫ﻪ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬
ُ ‫ﺳ‬
ُ ‫َﺭ‬
[7 ‫ ﺡ‬598 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﻪ‬ ِ ِ‫ﺟﻮﻓ‬ َ ‫ﺔ ﻓﻲ‬ ِ َ‫ﻢ ِﻣﻦ ﺍﻷﻛﻠ‬ِ ِ‫ﺍﻟﻤﺴﻠ‬
ُ

Rasulullah saw bersabda: "Menggunjing dengan cepat


dapat merusak agama seseorang." (Wasailus Syi'ah, 8:
598, hadits 7)

17. DIJAUHKAN DARI SURGA


‫ َﻭ‬،‫ﻥ‬ َ ‫ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟ‬: ‫ﺔ‬
ِ ‫ﻤﻨّﺎ‬ ٍ َ‫ﺠ ﱠﻨ ُﺔ َﻋﻠﻰ ﺛَﻼﺛ‬
َ ‫ﺤﺮ ُﻡ ﺍﻟ‬
ُ َ‫ ﺗ‬:‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬
َ ‫ﺻﻠ‬َ ‫ﻰ‬
ّ ‫ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ‬
[10 ‫ ﺡ‬599 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﻤﺮ‬ ِ ‫ﺨ‬ َ ‫ﻦ ﺍﻟ‬ ُ ‫َﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ َﻭ َﻋﻠﻰ ُﻣﺪ ِﻣ‬،ِ‫ﺍﻟﻤﻐﺘﺎﺏ‬
26 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

Rasulullah saw bersabda: "Surga diharamkan atas tiga


kelompok: Orang yang suka menyebut-nyebut
kembali kebaikannya, orang yang suka menggunjing,
dan peminum minuman keras." (Wasailus Syi'ah, 8:
599, hadits 10)

18. DAMPAK MENGGUNJING


َ َ‫ﺍﻏﺘﺎﺏ ﺇﻣ َﺮ ًء ُﻣﺴﻠِﻤﺎً ﺑَﻄ‬
‫ﻞ‬ َ ‫ﻦ‬
ِ ‫ َﻣ‬:‫ﻪ‬ ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬ ُ ‫ّﻰ‬
َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬
ُ ‫ﺳ‬ ُ ‫َﺭ‬
‫ﻦ‬ُ ‫ﺔ ﺃﻧ َﺘ‬
ٌ ‫ﺤ‬
َ ِ‫ﻪ ﺭﺍﺋ‬
ِ ‫ﻮﺡ ِﻣﻦ ﻓﻴ‬
ُ ‫ﺔ ﻳَ ُﻔ‬ِ ‫ﻡ ﺍﻟ ِﻘﻴﺎ َﻣ‬َ ‫ﺿﻮﺋَ ُﻪ َﻭ ﺟﺎ َء ﻳَﻮ‬ ُ ‫َﺾ ُﻭ‬َ ‫ َﻭ ﻧَﻘ‬،‫ﻮﻣ ُﻪ‬
ُ ‫ﺻ‬ َ
[13 ‫ ﺡ‬599 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﻒ‬ ِ ِ‫ﻤﻮﻗ‬َ ‫ﻫﻞ ﺍﻟ‬
ُ ‫ﻪﺃ‬ َ َ
ِ ِ‫ﺔ ﻳَ َﺘﺄﺫﻯ ﺑ‬ِ ‫ﻦ ﺍﻟﺠﻴ َﻔ‬ َ ‫ِﻣ‬

Rasulullah saw bersabda: "Orang yang menggunjing


seorang Muslim, maka puasanya batal, wudhunya
juga batal, dan di hari kiamat dibangkitkan dalam
keadaan mulutnya bau busuk bangkai manusia."
(Wasailus Syi'ah, 8: 599, hadits 13)

19. AKIBAT MENGGUNJING


ِ‫ﻤﻊ‬َ ‫ﻪ ﻟَﻢ ﻳَﺠ‬ ِ ‫ﺍﻏﺘﺎﺏ ُﻣﺆ ِﻣﻨﺎً ﺑِﻤﺎ ﻓﻴ‬َ ‫ﻦ‬
ِ ‫ َﻣ‬:‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬َ ‫ﺻﻠ‬َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬ ُ ‫ﺳ‬ ُ ‫َﺭ‬
‫ﻪ َﻓ َﻘ ِﺪ‬
ِ ‫ﻓﻴ‬ ‫ﻴﺲ‬
َ َ ‫ﻟ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺑ‬ ً ‫ﺎ‬‫ﻨ‬
ِ ِ ُ َ ‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ﻣ‬ ‫ﺍﻏﺘﺎﺏ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻭ‬ ً ‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﺑ‬
ِ َ َ َ ِ ‫َ ﱠ‬َ ‫ﺃ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻨ‬‫ﺠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬ ِ ‫ﻓ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻬ‬
ُ َ َ ‫ﺍﻟﻠ‬
‫ﻨ‬‫ﻴ‬ ‫ﺑ‬ ‫ّﻪ‬
َ ِ‫ﺎﺭ ﺧﺎﻟِﺪﺍً ﻓﻴﻬﺎ َﻭ ﺑ‬
‫ﺌﺲ‬ ِ ّ‫ﻐﺘﺎﺏ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨ‬ ُ ‫ﺍﻟﻤ‬
ُ َ‫ َﻭ ﻛﺎﻥ‬،‫ﻤ ُﺔ ﺑَﻴ َﻨ ُﻬﻤﺎ‬ َ ‫ﺖ ﺍﻟ ِﻌﺼ‬ ِ ‫ﺍﻧ َﻘﻄَ َﻌ‬
[9 ‫ ﺡ‬412 ‫ ]ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ‬.‫ﺼﻴﺮ‬ ُ ‫ﻤ‬ َ ‫ﺍﻟ‬
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 27

Rasulullah saw bersabda: "Orang yang menggunjing


seorang Mukmin dan mengatakan sesuatu yang ada
pada dirinya, tidak akan dikumpulkan Allah swt di
surga. Dan jika seseorang menggunjing sesamanya
padahal apa yang ia katakan itu tidak ada pada diri
yang digunjing, maka untuk selamanya ia akan berada
di neraka." (Jami'ul Akhbar, 412, hadits 9)

20. PENGGUNJING JUGA AKAN


DIGUNJING
َ ‫ َﻭﻻﺗَﺤ ِﻔﺮ ِﻻ َ◌ﺧﻴ‬،‫ ﻻﺗَﻐ َﺘﺐ َﻓ ُﺘﻐ َﺘﺐ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
‫ﻚ‬ ُ ِ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
‫ﻪ‬
[16 ‫ ﺡ‬248 :75 ‫ ]ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬. ‫ﺪﺍﻥ‬ ُ ‫ﻚ َﻛﻤﺎ ُﺗ‬
ُ ‫ﺪﻳﻦ ُﺗ‬ َ ‫ َﻓﺈﻧﱠ‬،‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ُ ‫ﺣﻔ َﺮ ًﺓ َﻓ َﺘﻘ‬
‫َﻊ‬ ُ

Imam Shadiq as berkata: "Janganlah kalian


menggunjing karena kamu akan digunjing juga.
Jangan menggali lubang agar saudaramu jatuh ke
dalamnya, karena apa yang kamu lakukan terhadap
selainmu akan mereka lakukan pula terhadapmu."
(Biharul Anwar, 75: 248, hadits 16)
28 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

21. PUASA DAN SHALAT ORANG YANG


MENGGUNJING
ِ َ‫ﻤ ًﺔ ﻟَﻢ ﻳَﻘﺒ‬
‫ﻞ‬ َ ِ‫ﺍﻏﺘﺎﺏ ُﻣﺴﻠِﻤﺎً ﺃَﻭ ُﻣﺴﻠ‬ َ ‫ﻦ‬
ِ ‫ َﻣ‬:‫ﻪ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬ ُ ‫ّﻰ‬َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻰ‬ ‫ﺍﻟ ﱠﻨﺒِ ﱡ‬
ِ ‫ﻌﻴﻦ ﻳَﻮﻣﺎً َﻭ ﻟَﻴﻠَ ًﺔ ﺇﻻ ّ ﺃﻥْ ﻳَﻐ ِﻔ َﺮ ﻟَ ُﻪ ﺻﺎ‬
. ‫ﺣ ُﺒ ُﻪ‬ ‫ﺑ‬
َ َ ُ َ‫ﺃﺭ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻴﺎ‬‫ﺻ‬ِ ‫ﻻ‬‫ﻭ‬َ ُ َ َ ‫ﺍﻟﻠ ّﻪ‬
‫ﻪ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺻ‬
[7 ‫ ﺡ‬412 ‫]ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ‬

Rasulullah saw bersabda: "Orang yang menggunjing


lelaki atau perempuan Muslim, selama empat puluh
hari dan empat puluh malam shalat dan puasanya
tidak diterima." (Jami'ul Akhbar, 412, hadits 7)

22. ORANG PERTAMA YANG MASUK


NERAKA
َ ‫ﻨﺎﺕ َﻛﻤﺎ ﺗَﺄ ُﻛ‬
‫ﻞ‬ ُ ‫ﺴ‬ َ ‫ﺤ‬ َ ‫ُﻞ ﺍﻟ‬
ُ ‫ َﻭﺍﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ ﺗَﺄﻛ‬:‫ﺴﻼﻡ‬ ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
‫ﻋﻤﺮﺍﻥ‬ ِ ‫ﺑﻦ‬ِ ‫ﻮﺳﻰ‬ َ ‫ُﻣ‬ ‫ﻞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺟ ﱠ‬َ ‫ﺣﻰ ﺍﻟﻠ ّﻪ ﺗَﻌﺎﻟﻰ َﻋ ﱠﺰ َﻭ‬ َ ‫ﺐ؛ ﺃﻭ‬َ َ‫ﺤﻄ‬ َ ‫ﺎﺭ ﺍﻟ‬ ُ ّ‫ﺍﻟﻨ‬
‫ﺠ َﻨ َﺔ َﻭﺇﻥْ ﻟَﻢ ﻳَ ُﺘﺐ‬
‫ﻞ ﺍﻟ ﱠ‬ُ ‫ﺪﺧ‬
ُ َ‫ﺧ ُﺮ َﻣﻦ ﻳ‬ ِ ‫ﺗﺎﺏ َﻓ ُﻬ َﻮ ﺁ‬
َ ‫ﻐﺘﺎﺏ ﺇﻥ‬
ُ ‫ﺃﻟﻤ‬
ُ :‫ﺴﻼﻡ‬ُ ‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ِ ‫َﻋﻠَﻴ‬
[48 ‫ ﺡ‬257 :75 ‫ ]ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬.‫ﻞ ﺍﻟﻨّﺎ َﺭ‬ ُ ‫ﺪﺧ‬
ُ َ‫ﻦ ﻳ‬ ْ ‫ﻝ َﻣ‬ ُ ‫َﻓ ُﻬ َﻮ ﺃ ﱠﻭ‬

Imam Shadiq as berkata: "Menggunjing dapat


membakar kebaikan dan menghanguskannya
bagaikan api yang membakar kayu kering. Allah swt
menurunkan wahyu kepada nabi Musa as: "Orang
yang menggunjing, jika ia bertaubat, maka ia adalah
orang terakhir yang masuk surga. Namun jika tidak
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 29

bertaubat, maka ia adalah orang pertama yang masuk


neraka."." (Biharul Anwar, 75: 257, hadits 48)

23. LENYAPNYA KEBAIKAN


‫ﻯ‬
ِ ‫ﻴﻦ ﻳَ َﺪ‬َ َ‫ﻒ ﺑ‬ُ ِ‫ﺔ ُﻳﻮﻗ‬
ِ ‫ﻡ ﺍﻟ ِﻘﻴﺎ َﻣ‬َ ‫ﺣ ٍﺪ ﻳَﻮ‬ َ ‫ ُﻳﺆﺗﻰ ﺑِ َﺄ‬:‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻰ‬ ‫ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ‬
‫ﻴﺲ ﻫﺬﺍ‬ َ َ‫ ﺇﻟﻬﻰ ﻟ‬: ‫ﻮﻝ‬ ُ ‫ َﻓﻴَ ُﻘ‬،‫ﻪ‬ ِ ِ‫ﺴﻨﺎﺗ‬ َ ‫ﺣ‬
َ ‫ﻼﻳﺮﻯ‬ ُ ‫ﻪ ﻛِﺘﺎﺑَ ُﻪ َﻓ‬ِ ‫ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻭ ُﻳﺪ َﻓ ُﻊ ﺇﻟَﻴ‬
‫ﻞ َﻭ‬‫ﻀ ﱡ‬
ِ َ‫ﻚ ﻻﻳ‬َ ‫ ﺇﻥﱠ َﺭﺑﱠ‬: ‫ﻘﺎﻝ ﻟَ ُﻪ‬
ُ ‫ َﻓ ُﻴ‬،‫ﻁﺎﻋﺘﻰ‬ َ ‫ َﻓﺄﻧﻰ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ‬،‫ﻛِﺘﺎﺑﻰ‬
[10 ‫ ﺡ‬412 ‫ ]ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ‬. ِ‫ﻚ ﺑِﺎﻏﺘِﻴﺎﺏِ ﺍﻟﻨّﺎﺱ‬ َ ‫ﻤ ُﻠ‬
َ ‫ﺐ َﻋ‬ َ ‫ﻫ‬َ ‫ َﺫ‬،‫ﻻﻳَﻨﺴﻰ‬

Rasulullah saw bersabda: "Seseorang dihadapan


Tuhanya berhenti melihat catatan amal perbuatannya.
Ia heran karena kebaikan-kebaikannya telah dihapus.
Ia berkata: "Ya Tuhan, ini bukan catatan amalku,
karena di dalamnya tidak ada catatan baik
sedikitpun." Lalu terdengar jawaban bahwa Tuhan
tidaklah lupa, amal perbuatanmu sirna karena
gunjinganmu sendiri." (Jami'ul Akhbar, 412, hadits 10)

24. MELECEHKAN ORANG LAIN


‫ﺭﺕ‬
ُ ‫ َﻣ َﺮ‬، ‫ﻞ‬‫ﺟ ﱠ‬
َ ‫ﺝ ﺑﻰ َﺭﺑّﻰ َﻋ ﱠﺰ َﻭ‬ ّ َ ‫ ﻟ‬:‫ﻪ‬
َ ‫ﻤﺎ َﻋ َﺮ‬ ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬ ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬ُ ‫ﺳ‬ ُ ‫َﺭ‬
ُ ‫ َﻓ ُﻘ‬،‫ﻫﻢ‬
‫ﻠﺖ‬ ُ ‫ﺻ ُﺪﻭ َﺭ‬
ُ ‫ َﻭ‬،‫ﻫ ُﻬﻢ‬ َ ‫ﺟﻮ‬ ُ ‫ﺸﻮﻥَ ُﻭ‬ ُ ‫ﻤ‬ِ ‫ﺤﺎﺱ ﻳَﺨ‬ ‫ﻅﻔﺎﺭ ِﻣﻦ ُﻧ‬ َ ‫ﺑِ ُﻘﻮ ٍﻡ ﻟَ ُﻬﻢ ﺃ‬
ٍ ٌ
‫ َﻭ‬،‫ﺎﺱ‬
ِ ّ‫ﻡ ﺍﻟﻨ‬ َ ‫ُﺤﻮ‬ َ ‫ﻝ ﻫ ُﺆﻻ ِء ﺍﻟ‬
ُ ‫ّﺬﻳﻦ ﻳَﺄ ُﻛﻠُﻮﻥَ ﻟ‬ َ ‫ﺋﻴﻞ؟ َﻓﻘﺎ‬
ُ ‫ﺟﺒ َﺮ‬ َ ‫َﻣﻦ ﻫ ُﺆﻻ ِء ﻳﺎ‬
[8029 ‫ ﺝ‬587 :3 ‫ ]ﻛﻨﺰﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬.‫ﺿ ِﻬﻢ‬ ِ ‫ﻳَ َﻘ ُﻌﻮﻥَ ﻓﻰ ﺃﻋﺮﺍ‬
30 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

Rasulullah saw bersabda: "Saat Tuhan mengangkatku


ke langit dalam Isra' Mi'raj, aku melihat sekelompok
orang dengn kuku dari tembaga yang menggaruk-
garuk wajah dan dadanya. Aku bertanya kepada Jibril
siapakah mereka. Ia menjawab: "Mereka adalah orang
yang memakan bangkai sesamanya dan melecehkan
selainnya." (Kanzul Ummal, 3: 587, hadits 8029)
Bagian Ketiga:

MENDENGAR GUNJINGAN
DAN TUGAS KITA
25. ORANG YANG IKUT SERTA DALAM
KEJAHATAN
[5617 ‫ ﺡ‬142 :4 ‫ ]ﻏﺮﺭﺍﻟﺤﻜﻢ‬. ِ‫ﺍﻟﻤﻐﺘﺎﺏ‬
ُ ‫ﺮﻳﻚ‬
ُ ‫ﺷ‬
َ ‫ﺔ‬
ِ َ‫ﺳﺎ ِﻣ ُﻊ ﺍﻟﻐَﻴﺒ‬

Ima Ali as berkata: "Orang yang bersedia


mendengarkan gunjingan memiliki andil dalam
gunjingan itu." (Ghurarul Hikam, 4: 142, hadits 5617)

26. DOSA MENDENGARKAN GUNJINGAN


‫ َﻭ َﻣﻦ َﺭ ﱠﺩ َﻋﻦ‬:‫ﺔ ﻟَ ُﻪ‬ ٍ َ‫ﺧﻄﺒ‬ ُ ‫ﻝ ﻓﻰ‬ َ ‫ﻪ ﻗﺎ‬ ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬ ُ ‫ﺳ‬ ُ ‫َﺭ‬
‫ﺍﻟﺸ ِﺮ ﻓِﻰ‬
‫ﱠ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬
َ ِ ٍ ‫ﺏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺃﻟﻒ‬
َ ‫ﻨﻪ‬
ُ ُ‫ﻋ‬ ‫ّﻪ‬ ‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺲ‬
‫َ ِ ٍ َ ﱠ‬ ‫ﻠ‬‫ﺠ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻬﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻤ‬
َ ِ َ ‫ﺳ‬ ً
‫ﺔ‬ َ ‫ﺒ‬‫ﻴ‬ َ‫ﻏ‬ ‫ﻪ‬
ِ ‫ﺃﺧﻴ‬
. ‫ﺍﻏﺘﺎﺏ‬
َ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺯﺭ‬
ِ َ ُ ِ ‫ﻮ‬ َ
‫ﻛ‬ ‫ﻪ‬ِ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬‫ﻋ‬َ َ‫ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺃﻋ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻨﻪ‬
ُ َ َ َ ُ َ ‫ُ َ ﱠ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬ َ ‫ﻟ‬ ْ‫ﺈﻥ‬ َ
‫ﻓ‬ ‫ﺓ‬
ِ ‫ﺮ‬
َ ‫ﺧ‬
ِ ‫ﺍﻻ‬ ‫ﻭ‬
َ ‫ﱡﻧﻴﺎ‬‫ﺍﻟﺪ‬
[5 ‫ ﺡ‬607 :8 ‫]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Rasulullah saw dalam salah satu khutbahnya


bersabda: "Saat seseorang dalam sebuah majelis
mendengar saudaranya digunjing lalu menolak untuk
mendengarnya maka Allah swt akan menutup seribu
pintu keburukan di dunia dan di akhirat atasnya.
Namun jika ia mendengarnya dan senang karenanya,
maka dosanya seperti dosa penggunjing." (Wasailus
Syi'ah, 8: 607, hadits 5)
34 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

27. SYARAT IMAN


‫ﺧ ِﺮ‬
ِ ‫ﻦ ﺑِﺎﻟﻠ ّﻪ َﻭﺍﻟﻴَﻮ ِﻡ ﺍﻻ‬
ُ ‫ َﻣﻦ ﻛﺎﻥَ ُﻳﺆ ِﻣ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
‫ ] ﻭﺳﺎﺋﻞ‬. ‫ﻦ‬
ٌ ‫ﻪ ُﻣﺆ ِﻣ‬ ِ ‫ﻌﺎﺏ ﻓﻴ‬
ُ ‫ﻡ ﺃﻭ ُﻳ‬
ٌ ‫ﻪ ﺇﻣﺎ‬ ً
ِ ‫َﻓﻼﻳَﺠﻠِﺲ َﻣﺠﻠِﺴﺎ ﻳَﻨ َﺘ ِﻘﺺ ﻓﻴ‬
[7 ‫ ﺡ‬504 :11 ‫ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Imam Shadiq as berkata: "Orang yang beriman kepada


Allah dan hari akhir, hendaknya tidak duduk di suatu
majelis yang di dalamnya seorang Imam atau Mukmin
digunjing." (Wasailus Syi'ah, 11: 504, hadits 7)

28. HAK SAUDARA


‫ﻤ ُﻪ َﻭ‬
ُ ِ‫ﺍﻟﻤﺴﻠِﻢ ﻻﻳَﻈﻠ‬
ُ ‫ﺧﻮ‬ُ َ‫ﺃﻟﻤﺴﻠِﻢ ﺃ‬
ُ :‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
‫ ﺡ‬597 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﺤﺮ ُﻣ ُﻪ‬ِ َ‫ﺸ ُﻪ َﻭ ﻻﻳ‬‫ﻐﺘﺎﺑ ُﻪ َﻭ ﻻﻳَ ِﻐ ﱡ‬
ُ َ‫ َﻭ ﻻﻳ‬،‫ﺨﺬﻟ ُُﻪ‬ُ َ‫ﻻﻳ‬
[5

Imam Shadiq as berkata: "Muslim adalah saudara


Muslim. Ia tidak menzalimi saudaranya dan tidak
menghinanya, serta tidak pula menggunjingnya
ataupun menipunya." (Wasailus Syi'ah, 8: 597, hadits 5)

29. TUGAS KITA


!!‫ﻰ‬
‫ ﻳﺎ َﻋﻠِ ﱡ‬:‫ﺴﻼﻡ‬ ُ ‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ِ ‫ﻰ َﻋﻠَﻴ‬
ٍّ ِ‫ﻪ ﻟِ َﻌﻠ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬
َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻰ‬ ِّ ‫ﺔ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ‬ِ ‫ﺻﻴﱠ‬
ِ ‫ﻓﻰ َﻭ‬
‫ﺧ َﺬﻟَ ُﻪ‬ ُ َ‫ﻉ ﻧَﺼ َﺮ ُﻩ َﻓﻠَﻢ ﻳ‬
َ ‫ﻨﺼ َﺮ ُﻩ‬ َ ‫ﻢ َﻓﺎﺳ َﺘﻄﺎ‬ ُ ِ‫ﺍﻟﻤﺴﻠ‬
ُ ‫ﺧﻮ ُﻩ‬ َ
ُ ‫ﻋﻨ َﺪ ُﻩ ﺃ‬ ِ ‫ﻴﺐ‬َ ‫ﻦ ﺍﻏ َﺘ‬ ِ ‫َﻣ‬
[1 ‫ ﺡ‬606 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬.‫ﺧ َﺮ ِﺓ‬ ِ ‫ﺍﻟﻠ ّﻪ ﻓِﻰﺍﻟﺪﱡﻧﻴﺎ َﻭﺍﻻ‬
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 35

Dalam sebuah wasiat, Rasulullah saw berpesan


kepada Imam Ali as: "Waha Ali, jika ada seseorang
mendengar saudaranya digunjing, namun ia tidak
mencegahnya padahal ia mampu, maka Allah swt
akan menghinakannya di dunia dan di akhirat."
(Wasailus Syi'ah, 8: 606, hadits 1)

30. PERISAI DAR API NERAKA


َ ‫ﺣﺠﺎﺑﺎً ِﻣ‬
‫ﻦ‬ ِ ‫ﻋﺮﺽِ ﺃَﺧﻴ‬
ِ ‫ﻪ ﻛﺎﻥَ ﻟَ ُﻪ‬ ِ ‫ َﻣﻦ َﺭ ﱠﺩ َﻋﻦ‬:‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬
َ ‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﻰ‬
‫ﺍﻟ ﱠﻨﺒِ ﱡ‬
[34 ‫ ﺡ‬253 :75 ‫ ]ﺑﺤﺎﺭﺍﻻﻧﻮﺍﺭ‬.‫ﺎﺭ‬ ِ ّ‫ﺍﻟﻨ‬

Rasulullah saw bersabda: "Orang yang menjaga


kehormata saudaranya, maka perbuatannya itu akan
menjaganya dari kobaran api neraka." (Biharul Anwar,
75: 253, hadits 34)

31. MENCEGAH ORANG YANG


MENGGUNJING
،‫ﻢ‬
ِ ‫ﺍﻟﻤﺴ ِﻠ‬
ُ ‫ﻪ‬ ِ ‫ﺮﺽ ﺃَﺧﻴ‬
ِ ‫ﻋ‬
ِ ‫ َﻣﻦ َﺭ ﱠﺩ َﻋﻦ‬:‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬
َ ‫ﺻﻠ‬َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬ ُ ‫ﺳ‬ُ ‫َﺭ‬
َ ‫ﺟﺒَﺖ ﻟَ ُﻪ ﺍﻟ‬
[3 ‫ ﺡ‬606 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﺠ ﱠﻨ َﺔ ﺃﻟﺒَ َﺘ َﺔ‬ َ ‫َﻭ‬
36 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

Rasulullah saw bersabda: "Orang yang mencegah


ternodainya kehormatan saudaranya akan diwajibkan
surga atasnya." (Wasailus Syi'ah, 8: 606, hadits 3)

32. MEMBELA SEORANG MUKMIN


َ ‫ﻪ ﻟَ ُﻪ ﻗﺎ‬
‫ ﻳﺎ ﺃﺑﺎﺫَﺭ َﻣﻦ‬: ‫ﻝ‬ ِ ِ‫ﺻﻴﱠﺘ‬
ِ ‫ﻪ ﻓﻰ َﻭ‬ ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﻰ‬ ِّ ِ‫ﻦ ﺍﻟ ﱠﻨﺒ‬
ِ ‫ﺃﺑﻰﺫَﺭ َﻋ‬
... ‫ﺎﺭ‬ ‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫َﻪ‬‫ﻘ‬‫ﺘ‬‫ﻌ‬
ِ ّ َ ِ ُ ِ َ ْ‫ﺃﻥ‬‫ﻳ‬ ‫ّﻪ‬ ‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬ َ ‫ﻠ‬‫ﻋ‬َ ً ‫ﺎ‬‫ﻘ‬‫ﺣ‬َ َ‫َ َ ﻛﺎﻥ‬‫ﺔ‬ ‫ﺒ‬‫َﻴ‬
‫ﻐ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ﺍﻟﻤ‬
ِ ُ ِ ‫ﻪ‬ ‫ﺃﺧﻴ‬ ‫َﺏ َﻋﻦ‬
‫ﺫ ﱠ‬
[8 ‫ ﺡ‬608 :8 ‫]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Rasulullah saw berkata kepada Abu Dzar: "Wahai Abu


Dzar, jika seseorang mencegah orang yang hendak
mempermalukan dan menodai kehormatan
saudaranya, maka Allah swt akan membebaskannya
dari api neraka." (Wasailus Syi'ah, 8: 608, hadits 8)

33. HAK SEORANG MUKMIN


‫ﺳﺒ َﻌ ُﺔ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ‫ﺍﻟﻤﺆ ِﻣ‬ ُ ‫ﻦ َﻋﻠَﻰ‬ ِ ‫ﻠﻤﺆ ِﻣ‬ُ ِ ‫ ﻟ‬:‫ﻪ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬ ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬ُ ‫ﺳ‬ ُ ‫َﺭ‬
‫ﻪ َﻭﺍﻟ َﻮ ﱡﺩ ﻟَ ُﻪ ﻓﻰ‬ ِ ِ‫ﺃﻹﺟﻼﻝ ﻟَ ُﻪ ﻓﻰ ﻏَ ﻴﺒَﺘ‬
ُ :‫ﻞ‬
‫ﺟ ﱠ‬َ ‫ﻦﺍﻟﻠ ّﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ‬َ ‫ﺔ ِﻣ‬ٍ َ‫ﺟﺒ‬
ِ ‫ﺣ ُﻘﻮﻕٍ ﻭﺍ‬ ُ
‫ﻮﺩ ُﻩ ﻓﻰ‬
ُ ‫ َﻭ ﺃﻥْ ﻳَ ُﻌ‬،‫ﻡ ﻏَ ﻴﺒَ َﺘ ُﻪ‬ َ ‫ﺤﺮ‬
ُ َ‫ َﻭ ﺃﻥْ ﻳ‬،‫ﻪ‬ َ
ِ ِ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎ ُﺓ ﻟ ُﻪ ﻓﻰ ﻣﺎﻟ‬ ُ ‫ َﻭ‬،‫ﺪﺭ ِﻩ‬ِ ‫ﺻ‬َ
. ً‫ﺧﻴﺮﺍ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺇ‬ ‫ﻪ‬
َ ّ ِ ِ َ َ َ ِ‫ﺗ‬ ‫ﻮ‬‫ﻣ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻓﻴ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻮ‬‫ﻘ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﻪ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺯ‬‫ﻨﺎ‬‫ﺟ‬ ‫ﻊ‬
َ ُ َ ْ‫َﻣ َ ِ ِ َ ﺃﻥْ ُ َ ِ ّ َ َ َ َ ُ َ ﺃﻥ‬
‫ﻴ‬‫ﺸ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺿ‬ ‫ﺮ‬
[13 ‫ ﺡ‬546 :8 ‫]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 37

Rasulullah saw bersabda: "Ada tujuh hal yang


diwajibkan atas seorang Mukmin terhadap sesama
Mukmin:

1. Menjaga kehormatannya di saat saudaranya ada.

2. Menjadi teman baginya setulus hati.

3. Membiarkan saudaranya merasakan kekayaannya.

4. Sangat tidak bersedia menggunjingnya.

5. Mengunjunginya saat sakit.

6. Melakukan tasyi' jenazah untuknya.

7. Tidak mengatakan selain kebaikan saudaranya


sepeninggalnya. (Wasailus Syi'ah, 8: 546, hadits 13)

34. MENEBUS DOSA MENGGUNJING


‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬ َ ‫ﻰ‬ ‫ﻞ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ‬
َ ‫ﺳ ِﺌ‬ ُ :‫ﺴﻼﻡ‬ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
. ‫ﻤﻦ ﺍﻏ َﺘﺒ َﺘ ُﻪ ُﻛﻠﱠﻤﺎ َﺫ َﻛﺮﺗَ ُﻪ‬ َ ِ‫ ﺗَﺴ َﺘﻐ ِﻔ ُﺮﺍﻟﻠ ّﻪ ﻟ‬:‫ﻝ‬ َ ‫ﻣﺎ َﻛ ّﻔﺎ َﺭ ُﺓ ﺍﻹﻏﺘِﻴﺎﺏِ ﻗﺎ‬
[1 ‫ ﺡ‬605 :8 ‫]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Imam Shadiq as berkata: "Rasulullah saw ditanya oleh


seseorang: "Apa hukuman menggunjing?" Dijawab:
"Setiap kali engkau mengingatnya (orang yang kau
38 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

gunjing) maka mintakanlah ampun dari Allah swt


untuknya."." (Wasailus Syi'ah, 8: 605, hadits 1)
Bagian Keempat:

MENGGUNJING YANG
DIBOLEHKAN
35. MENGGUNJING ORANG FASIK
‫ﻪ َﻓﻼ‬
ِ ‫ﻖ ﺑِ ِﻔﺴ ِﻘ‬
ُ ‫ﺳ‬
ِ ‫ﻫ َﺮ ﺍﻟﻔﺎ‬
َ ‫ ﺇﺫﺍ ﺟﺎ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
[4 ‫ ﺡ‬605 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬.‫ﺣﺮ َﻣ َﺔ ﻟَ ُﻪ َﻭ ﻻ ﻏَ ﻴﺒَ َﺔ‬ ُ

Imam Shadiq as berkata: "Ketika seorang fasik


melakukan dosa secara terang-terangan, maka ia boleh
digunjing." (Wasailus Syi'ah, 8: 605, hadits 4)

36. GUNJUNGAN YANG DIBOLEHKAN


ُ ‫ﻴﺴﺖ ﻟَ ُﻬﻢ‬
:‫ﺣﺮ َﻣﺔ‬ َ َ‫ﺔ ﻟ‬ٌ َ‫ ﺛَﻼﺛ‬:◌َ ‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ِ ‫ﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗِ ُﺮ َﻋﻠَﻴ‬ ٌ ّ ِ‫ﺑﻦ ﻋﻠ‬
ُ ‫ﻤ ُﺪ‬
َ ‫ُﻣﺤ‬
. ‫ﺴﻖ‬
ُ ‫ﻦ ﺍﻟ ِﻔ‬
ُ ِ‫ﺍﻟﻤﻌﻠ‬
ُ ‫ﻖ‬ ُ ‫ﺳ‬
ِ ‫ َﻭﺍﻟﻔﺎ‬،‫ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺋِ ُﺮ‬
ُ ‫ َﻭ‬،‫ﻉ‬ ٌ ‫ﻮﻯ ُﻣﺒ َﺘ ِﺪ‬ً ‫ﻫ‬َ ‫ﺐ‬ُ ‫ﺣ‬ ِ ‫ﺻﺎ‬
[5 ‫ ﺡ‬605 :8 ‫]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Imam Baqir as berkata: "Tiga orang tidak memiliki


kehormatan: penyembah hawa nafsu, ahli bid'ah,
pemimpin yang zalim, orang fasik yang melakukan
dosa terang-terangan." (Wasailus Syi'ah, 8: 605, hadtis
5)

37. GHIBAH YANG DIBOLEHKAN


‫ﻚ ﻣﺎ‬
َ ‫ﻝ ﻓﻰ ﺃﺧﻴ‬ َ ‫ ﺃﻟﻐَﻴﺒَ ُﺔ ﺃﻥْ ﺗَ ُﻘﻮ‬:‫ﺴﻼﻡ‬
ُ ‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
‫ﻬﺘﺎﻥ‬
ُ ‫ﺍﻟﺒ‬ ِ َ‫ﺠﻠ‬
ُ ‫ َﻭ‬. ‫ﺔ َﻓﻼ‬ َ ‫ﺤ ﱠﺪ ِﺓ َﻭﺍﻟ َﻌ‬
َ ‫ﺜﻞ ﺍﻟ‬
ُ ‫ﻫ ُﺮ ِﻣ‬
ِ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻈ ّﺎ‬
ُ ‫ َﻭ ﺃ ﱠﻣﺎ‬،‫ﻪ‬ ِ ‫ﺳ َﺘ َﺮ ُﻩ ﺍﻟﻠ ّﻪ َﻋﻠَﻴ‬ َ
[2 ‫ ﺡ‬604 :8 ‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﻪ‬ ِ ‫ﻴﺲ ﻓﻴ‬ َ َ ‫ﻟ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻪ‬
ِ ‫ﻓﻴ‬ ‫ﻝ‬
َ ‫ﻮ‬‫ﻘ‬ُ َ ‫ﺗ‬ ْ‫ﺃﻥ‬
42 Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing

Imam Shadiq as berkata: "Menggunjing adalah saat


kau mengatakan tentang saudara seimanmu yang
mana Allah swt menutupinya. Namun membicarakan
sesuatu yang jelas dan nampak bukanlah ghibah.
Sedangkan buhtan adalah membicarakan sesuatu yang
tidak benar tentang saudaramu." (Wasailus Syi'ah, 8:
604, hadits 2)

38. SAAT DIPERLAKUKAN TIDAK BAIK


‫ﻞ َﻓﻼ‬
ِ ‫ﺟ‬
ُ ‫ﺎﻟﺮ‬
‫ﻝ ﺑِ ﱠ‬ ُ ‫ﻨﺰ‬ِ َ‫ﱠﻴﻒ ﻳ‬
َ ‫ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻀ‬:‫ﺴﻼﻡ‬ ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
َ َ
‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ‬. ‫ﺳﻮ َء ﻣﺎ ﻓ َﻌﻠ ُﻪ‬ ُ ‫ﻪ ﺃﻥْ ﻳَﺬ ُﻛ َﺮ‬ َ
ِ ‫ﺡ َﻋﻠﻴ‬ َ ‫ﺟﻨﺎ‬ َ َ
ُ ‫ﺿﻴﺎﻓ َﺘ ُﻪ ﻓﻼ‬ِ ‫ﻦ‬ ُ ‫ﺴ‬
ِ ‫ُﻳﺤ‬
[7 ‫ ﺡ‬605 :8 ‫ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Imam Shadiq as berkata: "Jika seorang tamu masuk ke


suatu rumah dan pemilik rumah tidak berlaku ramah
terhadapnya, maka tidak masalah perlakuan orang itu
diceritakan ke orang lain." (Wasailus Syi'ah, 8: 605,
hadits 7)

39. MENGGUNJING ORANG YANG TIDAK


SHALAT DI MASJID
‫ﻤﺴﺠِ ِﺪ‬ َ ‫ﺼﻠ ّﻰ ﻓِﻰ ﺍﻟ‬َ ‫ﻻﻳ‬
ُ ‫ﻤﻦ‬َ ِ‫ﺻﻼ َﺓ ﻟ‬ َ ‫ ﻻ‬:‫ﻪ‬ ِ ‫ﷲ َﻋﻠَﻴ‬
ِ ِ‫ﻪ ﻭﺁﻟ‬ ُ ‫ّﻰ‬ َ ‫ﺻﻠ‬َ ‫ﻮﻝ ﺍﻟﻠ ّﻪ‬
ُ ‫ﺳ‬
ُ ‫َﺭ‬
‫ﺐ‬َ ‫ﻏ‬
ِ ‫ﻪ َﻭ َﺭ‬
ِ ِ‫ﺻﻠ ّﻰ ﻓﻰ ﺑَﻴﺘ‬
َ ‫ﻤﻦ‬َ ِ‫ﺔ ﺇﻻ ّ ﻟ‬ِ َ‫ َﻭﻻﻏَ ﻴﺒ‬،‫ﺔ‬ ِ ‫ﻋﻠﱠ‬
ِ ‫ﻤﻴﻦ ﺇﻻ ّ ِﻣﻦ‬
َ ِ‫ﺍﻟﻤﺴﻠ‬ ُ ‫ﻊ‬ َ ‫ِﻣ‬
Empat Puluh Hadits Tentang Menggunjing 43

. ‫ﺳ َﻘﻄَﺖ َﻋﺪﺍﻟَ ُﺘ ُﻪ‬


َ ‫ﻤﻴﻦ‬
َ ِ‫ﺍﻟﻤﺴﻠ‬
ُ ‫ﺔ‬ ِ ‫ﻤﺎﻋ‬
َ ‫ﺟ‬ َ ‫ﺐ َﻋﻦ‬
َ ‫ﻏ‬
ِ ‫ َﻭ َﻣﻦ َﺭ‬،‫ﻤﺎﻋﺘِﻨﺎ‬
َ ‫ﺟ‬ َ ‫َﻋﻦ‬
[13 ‫ ﺡ‬394 :5 ‫]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬

Rasulullah saw bersabda: "Orang yang tidak shalat di


masjid sedangkan ia tidak memiliki halangan apapun,
maka shalatnya tidak sempurna dan tak berguna.
Orang seperti itu adalah orang yang mengasingkan
diri dari umat Islam, dan orang yang mengasingkan
diri dari Muslimin gugur "keadilannya"." (Wasailus
Syi'ah, 5: 394, hadits 13)

40. GHIBAH YANG DILARANG


ُ ِ‫ﺎﺱ َﻓﻠَﻢ ﻳَﻈﻠ‬
‫ﻤﻬﻢ‬ َ ّ‫ﻞ ﺍﻟﻨ‬َ ‫ َﻣﻦ ﻋﺎ َﻣ‬:‫ﺴﻼﻡ‬ ُ ِ ‫ﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩِﻕُ َﻋﻠَﻴ‬
‫ﻪ ﺍﻟﱠ‬ ِ ّ ‫ﺃﺑﻮ َﻋﺒ ِﺪﺍﻟﻠ‬
‫ﺣ ُﺮ َﻣﺖ‬
َ ‫ﻤﻦ‬ ‫ﻔﻬﻢ ﻛﺎﻥَ ِﻣ ﱠ‬ ُ ِ‫ﻫﻢ َﻓﻠَﻢ ﻳَﺨﻠ‬ ُ ‫ﻭﺍﻋ َﺪ‬
َ ‫ﺑﻬﻢ َﻭ‬ ُ ‫ﺣ ﱠﺪﺛَ ُﻬﻢ َﻓﻠَﻢ ﻳَﻜ ِﺬ‬ َ ‫َﻭ‬
‫ ]ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ‬. ‫ﺧ ﱠﻮ ُﺗ ُﻪ‬ ُ
ُ ‫ﺐﺃ‬ َ ‫ﻤﻠَﺖ ُﻣ ُﺮﻭّ ُﺗ ُﻪ َﻭ ﻅَ َﻬ َﺮ َﻋﺪﻟ ُُﻪ َﻭ َﻭ‬
َ ‫ﺟ‬ ُ ‫ﻏَ ﻴﺒَ ُﺘ ُﻪ َﻭ َﻛ‬
[9 ‫ ﺡ‬393 :5

Imam Shadiq as berkata: "Orang yang bergaul dengan


sesama Muslim lalu tidak berbuat zalim, tidak
berbohong, bercakap dengan baik dengan selainnya,
tidak mengingkari janji, adalah orang yang tidak boleh
digunjing, ia adalah Muslim sejati, keadilannya
tampak, dan harus dijadikan sahabat." (Wasailus
Syi'ah, 5: 393, hadits 9)