Anda di halaman 1dari 1

Jenis Item Klasifikasi Item Konstruk Konteks Aras Kesukaran

RESPON TERBUKA PEMIKIRAN FAKTA SEMANGAT KEJIRANAN TINGGI

Borang Spesifikasi Item Lampiran 1

Bahagian B

Soalan 5

Peribahasa muafakat membawa berkat menjelaskan sesuatu kerja yang dilakukan dengan persetujuan bersama akan
menghasilkan sesuatu yan baik.

Berdasarkan maksud peribahasa tersebut, tulis sebuah cerpen yang bertemakan semangat kejiranan.

KEAKURAN KETEPATAN / KEJELASAN KESESUAIAN

Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Konteks Jelas (Komponen Item) Aras Kesukaran Penting Adil

/ / / / / / / / /

CIRI KBAT
Stimulus Pelbagai Tahap Aras Pemikiran Konteks Bukan Lazim Situasi Sebenar dalam Kehidupan Harian Item Tidak Berulang
/ / /