Anda di halaman 1dari 3

PASTI AL-HIJRAH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


(SLOT PENGAJARAN )

Hari
Tarikh
Kelas 5 El-Ma’wa
Bilangan Pelajar 15 orang
Masa 9.00 Pagi – 9.50 Pagi
Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
Tema Diri Saya
Subtema Anggota badan
Standard Kandungan SA 2.1 Membuat pemerhatian menggunakan kelima-
lima deria
Standard Pembelajaran SA 2.1.1 Memerhatikan persekitaran menggunakan
deria:
 Penglihatan
 Pendengaran
 Sentuhan
 Bau
 Rasa
Objektif di Akhir Pengajaran Murid dapat :
dan Pembelajaran Murid
1. memerhatikan persekitaran dengan
menggunakan deria yang sesuai iaitu
penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan
rasa
Pengetahuan Sedia ada Kenal anggota deria
Kemahiran Berfikir
Penerapan Nilai
Bahan Bantu Mengajar Pewangi, Buku dan alat tulis, Loceng, Gula, Kad
gambar, Kad manila
Kosa Kata
MASA ISI PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN
Set 1. Murid mendengar dan
induksi menyanyi lagu “Anggota
5 minit Deria”
2. Guru meminta murid
menunjukkan anggota
deria berdasarkan lagu

Langkah 1 Pengenakan anggota 1. Murid diperkenalkan


deria dan fungsinya dengan beberapa gambar
10 minit
anggota badan iaitu mata,
hidung, telinga, tangan dan
lidah.
2. Murid diminta untuk
bercerita tentang fungsi-
fungsi anggota badan
tersebut.
Langkah 2 Aktiviti mengenalpasti 1. Murid yang dipilih secara
anggota deria rawak diminta menutup
10 minit
mata dan perlu
menggunakan deria yang
sesuai untuk meneka
barang tersebut.
2. Murid akan melakukan
aktiviti ini dengan
bimbingan guru.
Langkah 3 Aktiviti mengkelaskan 1. Murid akan dibahagikan
gambar dengan anggota kepada 5 kumpulan.
15 minit
deria yang betul 2. Setiap kumpulan akan
diberi beberapa gambar
barang (tik-tok, garam,
pewangi dan lain-lain)
3. Murid perlu
mengkategorikan dan
menampal gambar dalam
jadual yang diberi
mengikut deria yang
sesuai.
Langkah 4 Aktiviti latih tubi 1. Murid diberikan lembaran
kerja aktiviti memadankan
5 minit
anggota deria dengan
gambar yang betul
Penutup 1. Guru menerangkan kepada
murid kepentingan setiap
5 minit
anggota deria dan perlu
mensyukuri dengan nikmat
deria yang diberikan Tuhan
2. Murid menyanyikan sekali
lagi lagu anggota badan

REFLEKSI :