Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Slot (RPS)

Kelas Prasekolah Bestari

Tarikh 6 Julai 2017

Masa 8.40 pagi 9.10 pagi

Modul Aktiviti Pembelajaran

Tajuk Tenggelam dan timbul

Tunjang Utama Sains dan Teknologi

Standard Kandungan SA 4.1 Meneroka sifat bahan

Standard Pembelajaran SA 4.1.1 Menyiasat ke atas objek yang boleh tenggelam dan timbul

PM 12.1.1 Menunjukkan sikap kerjasama dalam melaksanakan


Kesepaduan Tunjang
tugasan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


Objektif 1. Mengasingkan objek yang tenggelam
2. Mengasingkan objek yang timbul

Murid pernah melihat objek tenggelam di dalam air dan timbul di atas
Pengetahuan Sedia Ada
air

Kemahiran Berfikir Menjana idea, Membanding beza, Membuat kesimpulan

Penerapan Nilai Bekerjasama, Mematuhi arahan, memberi perhatian

Sumber Pengajaran dan Besen, lembaran kerja, pita berpelekat, syiling, gunting, sudu, batang
Pembelajaran aiskrim, penyedut minuman, pen, batu, daun, ranting kayu, bunga

Fokus Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik, Logik Matematik


Kosa Kata Batu, penyedut minuman, batang aiskrim, daun, ranting kayu
LANGKAH / MASA ISI PENGAJARAN AKTIVITI CATATAN

Set Induksi Simulasi eksperimen objek 1. Guru menunjukkan BBM:


(5 minit) yang tenggelam dan timbul. pensil dan pemadam Pensil, pemadam,
kepada murid. besen berisi air
Objek yang tenggelam: 2. Guru bersoal jawab
Pemadam dengan murid Kemahiran Berfikir:
mengenai pensil dan Menjana Idea,
Objek yang timbul: pemadam. Membanding beza
Pensil Contoh soalan:
a) Apakah objek ini? Nilai:
Sebab objek tenggelam: b) Apakah yang akan Bekerjasama,
Berat terjadi apabila memberi perhatian
masukkan objek ini
Sebab objek timbul: ke dalam air? Fokus Kecerdasan
Ringan 3. Guru memasukkan pelbagai:
objek tersebut. Verbal Linguistik,
4. Murid memerhatikan Logik Matematik
hasil eksperimen.
Organisasi:
Kelas

.
Langkah 1 Memilih dan mengasingkan 1. Guru meminta murid BBM:
(8 minit) objek yang mungkin akan memilih dan Syiling, gunting,
timbul dan tenggelam. mengasingkan objek sudu, batang
yang mungkin akan aiskrim, penyedut
Objek: timbul dan tenggelam minuman, pen,
1. Syiling dalam air. batu, daun, ranting
2. Gunting 2. Pemilihan murid dipilih kayu, bunga
3. Sudu secara rawak.
4. Batang aiskrim Kemahiran Berfikir:
5. Penyedut minuman Menjana idea,
6. Pen membanding beza,
7. Batu membuat
8. Daun kesimpulan
9. Ranting kayu
10. Bunga Penerapan Nilai:
Bekerjasama,
mematuhi arahan

Fokus Kecerdasan
Pelbagai:
Verbal Linguistik,
Logik Matematik

Organisasi:
Individu
Langkah 2 Menjalankan eksperimen 1. Guru memilih murid BBM:
(4 minit) tenggelam dan timbul pada secara rawak untuk Syiling, gunting,
objek yang telah diasingkan. memasukkan objek- sudu, batang
objek yang disediakan aiskrim, penyedut
Objek yang tenggelam: ke dalam besen berisi minuman, pen,
1. Syiling air. batu, daun, ranting
2. Gunting 2. Murid memasukkan kayu, bunga,
3. Sudu objek-objek ke dalam besen berisi air
4. Batu air.
3. Murid melihat hasil Kemahiran Berfikir:
Objek yang timbul: eksperimen. Membanding beza,
1. Batang aiskrim membuat
2. Penyedut minuman kesimpulan
3. Pen
4. Daun Penerapan Nilai:
5. Ranting kayu Memberi perhatian,
6. Bunga mematuhi arahan

Fokus Kecerdasan
Pelbagai:
Logik Matematik

Organisasi:
Kelas

Langkah 3 Aktiviti pengukuhan: 1. Guru membahagikan BBM:


(8 minit) murid kepada 5 Lembaran Kerja,
Melekatkan objek yang timbul kumpulan. penyedut mnuman,
dan tenggelam pada 2. Setiap kumpulan batang aiskrim,
bahagian yang betul. diberikan sehelai batu, daun
lembaran kerja.
Lembaran kerja: 3. Guru menerangkan Kemahiran Berfikir:
cara menyelesaikan Membanding beza,
tugasan. membuat
4. Murid melekatkan kesimpulan
objek yang timbul pada
bahagian timbul. Penerapan Nilai:
5. Murid melekatkan Bekerjasama,
objek yang tenggelam mematuhi arahan
pada bahagian
tenggelam. Fokus Kecerdasan
Objek: Pelbagai:
Penyedut minuman, batang Logik Matematik
aiskrim, batu, daun
Organisasi:
Kumpulan
Penutup Contoh persoalan: 1. Guru menunjukkan Kemahiran Berfikir:
(5 minit) 1. Penyedut minuman semula objek-objek Membuat
timbul atau tenggelam dan bersoal jawab Kesimpulan
di dalam air? dengan murid
2. Objek ini tenggelam mengenai objek-objek Penerapan Nilai:
atau timbul di dalam tersebut. Memberi perhatian
air? 2. Murid menyatakan
3. Kenapa boleh objek yang tenggelam Fokus MI:
tenggelam? dan timbul di dalam air. Verbal Linguistik
4. Kenapa boleh timbul? 3. Murid menyatakan
sebab objek tenggelam Organisasi:
Rumusan: dan timbul di dalam air Kelas
Murid dapat menyatakan dengan bimbingan
objek-objek yang tenggelam guru.
dan timbul. Murid juga
mampu menyatakan sebab
objek tenggelam dan timbul.

Sebab timbul:
Ringan

Sebab tenggelam:
Berat

Anda mungkin juga menyukai