Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : 5 ( Lima )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tarikh : 05 Ogos 2009 ( Rabu )

Masa : 0830 – 0930 pagi ( 60 minit )

Bilangan murid : 13 orang

Tajuk : Haiwan Laut

Kemahiran : 4.0 Membaca

Penggabungjalinan

Isi Kandungan : 4.3 Menambah perbendaharaan kata.

Deskripsi Pelajaran Hari Ini :

Mendengar, menyalin dan membina ayat melalui tema yang bertajuk "Haiwan Laut".

Objektifpembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat :-

i. Mendengar dan menyebut perbendaharaan kata tanpa


bantuan guru.

ii. Menyalin 5 perkataan yang disediakan oleh guru.

iii. Membina 3 ayat berpandukan perbendaharaan kata


yang diberikan oleh guru.

Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran:


1. Guru membimbing murid supaya mendengar dan menyebut perbendaharaan kata,
menyalin perkataan dan membina ayat.

2. Lembaran kerja juga disediakan sebagai latihan pengukuhan.

Perentasan Kurikulum : Bahasa Malaysia, Pengurusan Diri dan Matematik.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membaca bacaan yang ringkas dan

mudah.

Penyerapan Nilai : Kesabaran, hormat menghormati dan


bertanggungjawab.

Unsur terapi : Pertuturan dan cara kerja.

Bahan Bantu Mengajar : Kad gambar, kad perkataan dan sampul surat.

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

SET Memerhatikan gambar. 1. Guru meminta semua murid Teknik :


INDUKSI melihat gambar nelayan
pergi ke laut.  pemerhatian
(5
Contoh: 2. Kemudian, guru menyoal  kemahiran
MINIT )
menyoal murid dengan berfikir
 gambar nelayan pergi
soalan-soalan berikut;
ke laut.  Soal jawab
3. Contoh:  Sumbang
a. "Gambar apakah itu dan saran.
Membantu Murid
Mengingat Kembali siapakah yang terdapat
Kemahiran Sedia Ada: di dalam gambar
tersebut?". Terapi :
Guru menunjukkan b. "Nelayan itu pergi ke  pertuturan
gambar suasana di mana?".
dalam laut dan bertanya
kepada murid, "Adakah c. "Kamu kenalkah laut?".
Nilai :
kamu pernah melihat
haiwan laut?". d. "Laut besar atau kecil?.
 mendengar
Laut warna apa?".
arahan,
Guru bertanya lagi, "Di
manakah kamu boleh e. "Nelayan itu pegang keyakinan
melihat haiwan di dalam apa?". dan hormat
laut? menghormati.
Memperkenalkan Pelajaran
Alternatif 1 Hari Ini Kepada Murid:

Guru menyoal murid 1. Guru memberikan satu BBM :


dengan soalan berikut; sampul surat yang berisi
gambar kepada semua  gambar
1. "Siapa pernah makan murid. nelayan pergi
ikan, sotong, ketam ke laut.
atau udang?". 2. Guru meminta murid supaya
pegang dan jangan di buka
2. "Ikan, sotong, ketam dahulu.
dan udang tergolong
dalam haiwan laut 3. Kemudian, guru menampal
atau haiwan darat?" kad perkataan dan meminta
murid mendengar guru
(Sekiranya murid menyebut perbendaharaan
memberikan jawapan kata, sambil guru sebut guru
haiwan laut,tanya murid sentuh dan murid ikut. Guru
bagaimana mereka tahu ulang kembali.
jawapannya tergolong
dalam haiwan laut bagi
mendidik mereka lebih  Gambar
berfikir). suasana di
laut.

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA
1. Seterusnya, guru menampal
LANGKAH Mempersembahkan kad perkataaan pertama, Teknik :
1 Maklumat Baru guru meminta murid
 Memadankan
Kepada Murid: membuka sampul surat
( 20 tadi.  Bacaan
MINIT ) Memadankan perkataan
dengan gambar yang 2. Guru meminta murid yang  Main peranan
betul. mengambil gambar nombor
1 datang ke depan untuk
menampal di bawah
kad perkataan. Murid tadi Terapi:
Contoh: sebut, sentuh dan diikuti  Pertuturan
oleh murid lain.
 Cara kerja
3. Murid seterusnya datang
melakukan perkara yang
Sotong sama seperti rakan mereka
yang pertama tadi Nilai :
sehinggalah murid
 mendengar
mendapat nombor yang
terakhir. arahan

 kesabaran
Ikan  ketelitian

BBM :

 kad
Penyu perkataan

 gambar

 sampul surat

1. Guru meminta semua murid


LANGKAH Latihan dengan menyalin perkataan yang Teknik :
2 Bimbingan: diberikan oleh guru iaitu
 Menulis
sotong, ikan, udang, penyu
(10 dan ketam. semula
MINIT)
Menyalin perkataan yang
2. Sambil guru baca, murid
diberikan oleh guru iaitu:
menyalin. Terapi:
3. Guru perhatikan setiap  Pertuturan
1. Sotong murid menyalin.
 pendengaran
2. Ikan
 Cara kerja
3. Udang
4. Penyu Nilai :

5. Ketam.  mendengar
arahan

 kesabaran

 ketelitian

BBM :

 kad
perkataan

 gambar

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

Guru mengedarkan lembaran


LANGKAH Latihan dengan kerja kepada setiap murid dan Teknik :
3 Bimbingan: meminta mereka mewarnakan
 Mewarna
haiwan yang hidup di dalam
(20 laut.
MINIT)
Latihan Kendiri: Terapi
1. Tanpa bimbingan, guru  Pertuturan
datang dekat murid seorang dan cara kerja
demi seorang.

2. Kemudian, guru bertanya


kembali dengan meminta Nilai
setiap murid menyebut
haiwan hidupan laut yang  Mendengar
dipelajari hari ini. arahan

3. Seterusnya, guru meminta  Kerajinan


mereka datang ke depan
 Sabar
untuk membuat satu ayat
tentang haiwan laut yang
dipelajari hari ini

BBB

 Lembaran
kerja.

 Alat tulis dan


pensel warna.

PENUTUP Penutup Pengajaran: Aktiviti Lanjutan Teknik :

( 5 Semua murid dipuji oleh Generalisasi/Aplikasi  Soal


MINIT ) guru pandai dan berani Kepada Kehidupan jawab.
mencuba. Seharian/Pelajaran
Lanjutan: Terapi

 Pertuturan

Murid boleh aplikasikan kepada


kehidupan. Contohnya, apabila
pergi ke pasar mereka boleh Nilai :
kenal haiwan laut yang dijual di
 keyakinan
pasar seperti ikan, sotong,
udang dan ketam.

Refleksi Guru Pelatih :

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

Tandatangan

Pensyarah/ Guru Pembimbing