RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas

:

4 ( Empat )

Mata pelajaran

:

Bahasa Malaysia

Tarikh

:

07 September 2009 ( Jumaat )

Masa

:

0830 – 0930 pagi ( 60 minit )

Bilangan murid Speech

:

10 orang (ADHD 3, Autisme 1, Autisme/

Delayed 1, Slow Learner 3, Speech Delayed/AHD 1, Minimal Intellectual Impairment 1)

Tajuk Kemahiran

:

Suku kata terbuka (ca,ce,ci,co,cu). : Membaca dan Menulis Suku Kata Terbuka

Penggabungjalinan Isi Kandungan : 6.2 : 4.1 Membina dan membaca suku kata. Menulis dan menyalin huruf, suku kata dan perkataan secara terkawal. Isi pelajaran hari ini ialah membina dan suku kata terbuka ‘kv’ iaitu ‘ca,ci,cu’.

Deskripsi Pelajaran Hari membaca

Objektif pembelajaran murid

:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran dapat :

1. Membina dan membaca suku kata terbuka ‘kv’’ca,ce,ci,co,cu’. 2. Menyalin dan menulis 5 suku kata terbuka tersebut dengan cara yang betul.

Perentasan Kurikulum

:

Bahasa Malaysia, Pendidikan Moral.

Pengetahuan sedia ada cuci, Penyerapan Nilai Diri

: Murid pernah melihat dan menyebut cacing, dan cili. : Kerajinan, Bertanggungjawab dan Keyakinan

Unsur Terapi

:

Pertuturan dan pendengaran.

Bahan Bantu Mengajar kata power point.

:

Lembaran kerja, ayat pendek dengan suku terbuka, kad suku kata, kad gambar dan

LANGKAH /MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

SET INDUKSI ( 5 MINIT )

Bersoal jawab tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru iaitu ‘cili’ dan ‘ciku’.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada: Murid dan guru bersoal jawab tentang beberapa gambar yang berkaitan dengan perkataan ‘cuci, cacing, cuci, cili, ciku dan cuka’. Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid: 1. Guru menunjukkan kad suku kata terbuka ‘ca, ci, cu’. 2. Guru memberitahu bahawa

Teknik :  Teka Teki  soaljawab

Terapi :  pertuturan  pendengar an

Nilai :

pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan suku kata tersebut.

 kerjasama  yakin diri

BBM :  gambar cili dan ciku

LANGKAH 1 ( 10 MINIT )

Mempersembahkan Langkah Pertama Maklumat Baru 1. Murid ditunjukkan suku kata Kepada Murid: terbuka‚‘ca, ci, cu‘. Contoh: 2. Murid diminta mengeja suku kata terbuka secara beramairamai. 3. Kemudian, murid mengeja suku kata tersebut secara individu. 4. Seterusnya, murid ditunjukkan kad ayat mudah yang mempunyai perkataan dengan suku kata terbuka (mereka mengeja dan membaca ayat mudah tersebut).

Teknik :  Sumbangsaran

Terapi :  pertuturan  pendengar an

Cili Ini cili Cili ini merah Rasa cili pedas.

Nilai :  mendengar arahan  amalan baik

BBM :  kad gambar  cili sebenar

LANGKAH /MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

LANGKAH 2 ( 15 MINIT )

Mempersembahkan Langkah Kedua Maklumat Baru 1. Murid ditunjukkan kad Kepada Murid: gambar dan kad huruf. 2. Murid dikehendaki memadankan kad gambar dan kad suku kata terbuka. 3. Murid dikehendaki mengikat kad gambar dan kad suku kata terbuka menggunakan lubang yang telah disediakan.

Teknik :  Membaca  mendengar

Terapi  pertuturan  cara kerja

Nilai :  mendengar arahan  amalan baik

BBM :  gambar Contoh: LANGKAH 3 ( 10 MINIT ) Langkah Ketiga 1. Murid ditunjukkan power point suku kata terbuka. cacing 2. Murid mengeja dan membunyikan suku kata. 3. Murid juga menyebut gambar-gambar yang bermula dengan suku kata ‘ca, ci, cu’ Teknik :  Mengenalpasti  sumbang saran  Kemahiran berfikir

cerek

Nilai :  mendengar arahan  bekerjasama

BBM : cicak  gambar  kad perkataan

LANGKAH /MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P & P

CATATAN

LANGKAH 4 ( 15 MINIT )

Penilaian

1. Murid diberikan lembaran kerja yang mempunyai suku kata kv iaitu ‘ca, ci, cu’. 2. Murid mengeja suku kata terbuka ‘kv’ yang ditunjukkan. 3. Murid menulis suku kata terbuka tersebut. Latihan Kendiri:  Murid diberikan lembaran kerja menggabungkan suku kata terbuka menjadi perkataan sebagai kerja rumah selepas mereka dapat menyelesaikan tugasan yang telah diberikan di dalam kelas.

Teknik :  Tunjuk cara

Latihan dengan Bimbingan:

Terapi:  cara kerja

Nilai :  yakin diri  mendengar arahan

BBM :  kad gambar  kad perkataan

PENUTUP ( 5 MINIT )

Penutup Pengajaran:

 Murid diminta mengeja dan menyebut bunyi suku kata terbuka secara rawak daripada apa yang telah dipelajari.

Teknik :  sumbangsa ran

Terapi: Aktiviti Lanjutan  pertuturan Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Nilai : Lanjutan:  yakin diri

 Murid boleh cuba menyenaraikan benda-benda yang bermula dengan ‘ca, ci, cu’ di sekelilingnya.

 bekerjasam a

BBM :  gambar pekerjaan

Refleksi Guru Pelatih :

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. Tandatangan Pensyarah/ Guru Pembimbing

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful