Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : 4 ( Empat )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tarikh : 07 September 2009 ( Jumaat )

Masa : 0830 – 0930 pagi ( 60 minit )

Bilangan murid : 10 orang (ADHD 3, Autisme 1, Autisme/


Speech

Delayed 1, Slow Learner 3, Speech Delayed/AHD 1,


Minimal Intellectual Impairment 1)

Tajuk : Suku kata terbuka (ca,ce,ci,co,cu).


Kemahiran : Membaca dan Menulis Suku Kata Terbuka

Penggabungjalinan Isi

Kandungan : 4.1 Membina dan membaca suku kata.


6.2 Menulis dan menyalin huruf, suku kata dan
perkataan secara terkawal.

Deskripsi Pelajaran Hari : Isi pelajaran hari ini ialah membina dan
membaca suku kata terbuka ‘kv’ iaitu ‘ca,ci,cu’.

Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat :
1. Membina dan membaca suku kata terbuka
‘kv’’ca,ce,ci,co,cu’.

2. Menyalin dan menulis 5 suku kata terbuka


tersebut dengan cara yang betul.

Perentasan Kurikulum : Bahasa Malaysia, Pendidikan Moral.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat dan menyebut cacing,


cuci, dan cili.

Penyerapan Nilai : Kerajinan, Bertanggungjawab dan Keyakinan


Diri

Unsur Terapi : Pertuturan dan pendengaran.

Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, ayat pendek dengan suku


kata terbuka, kad suku kata, kad gambar dan
power point.

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

SET Bersoal jawab Membantu Murid Mengingat Teknik :


INDUKSI tentang gambar Kembali Kemahiran Sedia
yang ditunjukkan Ada:  Teka Teki
( 5 MINIT ) oleh guru iaitu ‘cili’
Murid dan guru bersoal jawab  soaljawab
dan ‘ciku’.
tentang beberapa gambar yang
berkaitan dengan perkataan
‘cuci, cacing, cuci, cili, ciku dan Terapi :
cuka’.
 pertuturan
Memperkenalkan Pelajaran
Hari Ini Kepada Murid:  pendengar
an
1. Guru menunjukkan kad suku
kata terbuka ‘ca, ci, cu’.

2. Guru memberitahu bahawa Nilai :


pembelajaran pada hari ini  kerjasama
berkaitan dengan suku kata
tersebut.  yakin diri

BBM :

 gambar cili
dan ciku

LANGKAH Mempersembahkan Langkah Pertama Teknik :


1 Maklumat Baru
Kepada Murid: 1. Murid ditunjukkan suku kata  Sumbang-
( 10 terbuka‚‘ca, ci, cu‘. saran
MINIT ) 2. Murid diminta mengeja suku
Contoh: kata terbuka secara beramai-
ramai. Terapi :

3. Kemudian, murid mengeja  pertuturan


Cili suku kata tersebut secara
individu.  pendengar
Ini cili an
Cili ini merah 4. Seterusnya, murid
ditunjukkan kad ayat mudah
Rasa cili pedas. yang mempunyai perkataan Nilai :
dengan suku kata terbuka
(mereka mengeja dan  mendengar
membaca ayat mudah arahan
tersebut).
 amalan
baik

BBM :

 kad gambar

 cili sebenar
LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

LANGKAH Mempersembahkan Langkah Kedua Teknik :


2 Maklumat Baru 1. Murid ditunjukkan kad
Kepada Murid:  Membaca
gambar dan kad huruf.
( 15
 mendengar
MINIT ) 2. Murid dikehendaki
memadankan kad gambar
dan kad suku kata
terbuka. Terapi

3. Murid dikehendaki  pertuturan


mengikat kad gambar dan  cara kerja
kad suku kata terbuka
menggunakan lubang
yang telah disediakan.
Nilai :

 mendengar
arahan

 amalan
baik

BBM :

 gambar
Contoh: Langkah Ketiga

LANGKAH 1. Murid ditunjukkan power Teknik :


point suku kata terbuka.
3
cacing  Mengenalpasti
( 10 2. Murid mengeja dan
membunyikan suku kata.  sumbang
MINIT )
saran
3. Murid juga menyebut
gambar-gambar yang  Kemahiran
bermula dengan suku berfikir
kata ‘ca, ci, cu’
cerek Nilai :

 mendengar
arahan

 bekerjasama

BBM :

 gambar
cicak
 kad perkataan

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA
LANGKAH Penilaian 1. Murid diberikan lembaran Teknik :
4 kerja yang mempunyai suku
kata kv iaitu ‘ca, ci, cu’.  Tunjuk cara
( 15
Latihan dengan
MINIT ) 2. Murid mengeja suku kata
Bimbingan: terbuka ‘kv’ yang
ditunjukkan.
Terapi:
3. Murid menulis suku kata
terbuka tersebut.  cara kerja

Latihan Kendiri:

 Murid diberikan lembaran Nilai :


kerja menggabungkan suku  yakin diri
kata terbuka menjadi
perkataan sebagai kerja  mendengar
rumah selepas mereka dapat arahan
menyelesaikan tugasan yang
telah diberikan di dalam
kelas.
BBM :

 kad gambar

 kad perkataan

PENUTUP Penutup  Murid diminta mengeja dan Teknik :


Pengajaran: menyebut bunyi suku kata
( 5 MINIT ) terbuka secara rawak  sumbangsa
daripada apa yang telah ran
dipelajari.

Terapi:
Aktiviti Lanjutan
 pertuturan
Generalisasi/Aplikasi Kepada
Kehidupan
Seharian/Pelajaran Nilai :
Lanjutan:
 yakin diri
 Murid boleh cuba  bekerjasam
menyenaraikan benda-benda a
yang bermula dengan ‘ca, ci,
cu’ di sekelilingnya.
BBM :

 gambar
pekerjaan

Refleksi Guru Pelatih :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing :


……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

Tandatangan

Pensyarah/ Guru Pembimbing