Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS DAN TEKNOLOGI 1

Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Tema /Tajuk

: Sains & Teknologi : Prasekolah : 3 Mei 2011 : 10.00 10. 40 ( 40 minit ) : 25 orang : Haiwan peliharaan

Bidang pembelajaran : Mengecam tempat tinggal haiwan. Objektif pelajaran Hasil pembelajaran A : Mengenal pasti tempat tinggal haiwan. : Di akhir sesi pengajaran ini, murid dapat : Menguasai isi kandungan a. Mengelaskan haiwan mengikut habitatnya b. Menyatakan tempat tinggal haiwan

Membina kemahiran sainstifik, berfikir dan strategi berfikir a. Membuat lipatan origami haiwan dengan betul b. Mengenal pasti dan melabel tempat tinggal haiwan

Mengamalkan sikap sainstifik dan nilai murni a. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. b. Melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama menyiapkan aktiviti kumpulan

Konsep utama

: Haiwan ada tempat tinggal masing-masing.

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Carta gambar haiwan mengikut tempat tinggal Slaid pengajaran dan pembelajaran Peta minda Kertas warna Gam Gunting Langkah berjaga-jaga : Berhati-hati semasa menggunakan gunting kerana boleh menyebabkan luka. Pengetahuan Sedia ada : a. Murid pernah melihat haiwan-haiwan peliharaan b. Murid telah mempelajari nama-nama haiwan peliharaan.

Langkah

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Nota

Langkah 1 ( 5 minit )

Menyatakan haiwan peliharaan murid

1. Guru

menunjukkan

slaid

1. Murid memberi tumpuan dan melihat slaid tersebut.

Strategi/teknik Penyoalan seluruh kelas.

gambar haiwan peliharaan. 2. Guru bertanya kepada murid

2. Murid menjawab soalan guru dan mendengar penerangan guru dengan penuh minat. Sikap saintifik dan nilai murni. Penglibatan aktif dan 3. Murid memahami perkaitan antara gambar dengan tajuk yang diajar. Sumber pangajaran: Slaid Pengajaran dan pembelajaran

tentang gambar tersebut untuk dikaitkan dengan tajuk mengecam tempat tinggal haiwan peliharaan 3. Guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk yang akan diajar

Langkah 2 ( 10 minit )

Tempat tinggal haiwan

1. Guru menggantung peta minda yang menggambarkan tempat

1. Murid melihat dengan penuh teliti Strategi/Teknik Mengilustrasi dengan contoh. 2. Murid memberi sepenuh perhatian kepadan yang disampaikan guru. Sikap saintifik dan nilai murni. Penglibatan aktif

a. Ayam reban b. Itik reban c. Burung sangkar d. Lembu kandang e. Kuda kandang f. Arnab sangkar g. Kucing - rumah

tinggal haiwan. 2. Guru memulakan tajuk pembelajaran dengan menerangkan secara terperinci dengan memberikan contohcontoh. 3. Guru memberi peluang murid untuk bertanya soalan. 3. Murid yang kurang faham akan bertanya kepada guru.

Sumber pengajaran Peta minda.

Langkah 3 ( 10 minit )

Mengenal pasti dan melabel tempat tinggal haiwan.

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan iaitu setiap kumpulan 5 orang. 2. Guru membimbing murid melipat origami ikan,burung dan arnab 3. Guru meminta murid menampal origami mengikut tempat tinggal haiwan pada gambar yang diberi.

1. Murid bergerak kepada kumpulan masing-masing

Strategi/Teknik Aktiviti kumpulan

2. Murid mula melipat origami dengan bimbingan guru. 3. Murid bekerjasama menampal origami mengikut tempat tinggal haiwan pada gambar yang diberikan oleh guru.

Sikap saintifik dan nilai murni. Penglibatan aktif dan bekerjasama.

Sumber pengajaran Carta gambar haiwan Kertas warna dan gambar

Langkah 4 ( 10 minit )

Menceritakan semula tempat tinggal haiwan mengikut kumpulan

1. Guru memilih kumpulan untuk menceritakan semula tempat tinggal haiwan yang telah dilengkapkan dengan lipatan origami. 2. Selepas kumpulan pertama guru memilih 2 lagi kumpulan untuk menceritakan semula tempat tinggal haiwan.

1. Kumpulan pertama menceritakan semula tempat tinggal haiwan.

Strategi/Teknik

Perbincangan kerja diikuti dengan persembahan. 2. Kumpulan kedua dan ketiga menceritakan semula tempat tinggal haiwan Sumber pengajaran: Hasil kerja murid

Langkah 5 Penutup

Membuat rumusan

1. Guru merumuskan apa yang telah di ajar. 2. Beri tugasan membaca tajuk seterusnya iaitu mengumpul haiwan mengikut habitat.

1. Murid mendengar rumusan yang dibuat oleh guru. 2. Mendengar pesanan guru.

Sikap saintifik dan nilai murni. Menyayangi haiwan dan mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan.

Lampiran Rancangan Pengajaran Harian 1 ( Peta Minda )

Arnab tinggal di sangkar

Ayam tinggal di reban

Kuda tinggal di kandang

Tempat tinggal Haiwan Peliharaan

Lembu tinggal di kandang

Itik tinggal di reban

Burung di atas pokok

( Carta gambar haiwan )

Anda mungkin juga menyukai