Anda di halaman 1dari 3

Kelas / Masa / Mata Pelajaran Kandungan Impak / Catatan

1D Tema/ Topik : KV+KVKK, digraf,


0845-1015 Menulis ayat Impak :
BM S.K : K1 (4.17), K2 (4.19), K3 (9.2)
Objektif :
K1 ) membaca 6 perkataan yang
mengandungi suku kata KV+KVKK
dengan sebutan yang betul dan
tepat
K2 ) membaca 6 perkataan yang
mengandungi suku kata digraf
dengan sebutan yang betul dan KB – aplikasi
tepat KP – verbal linguistik
K3 ) menulis 5 ayat tunggal BBB- Kad perkatan / Kad gambar
berdasarkan gambar dengan tepat Nilai - Kerjasama
dan betul

Aktiviti K1 :
i) Murid lihat gambar
dan teka gambar
ii) Guru bimbing murid
mengenal gambar
iii) Guru bimbing murid
mengeja perkataan
kv+kvkk dengan
sebutan yang betul
berdasarkan gambar
iv) Murid diberi kad
perkataan kv+kvkk
v) Murid mengeja dan
memadankan kad
perkataan dengan
gambar
vi) Murid dan guru semak
jawapan
vii) Murid eja semula
perkataan yang telah
dipelajari dengan betul
dan tepat.
Aktiviti K2 :
i) Murid dapat kad
jadual perkataan
digraf.
ii) Murid dibimbing untuk
mengeja dan mebaca
perkataan yang
mengandungi digraf
‘ng’, ‘ny’, ‘kh’, dengan
lancar.
iii) Murid bermain teka
ejaan. Seorang murid
bertanya manakala
seorang lagi mengeja.
iv) Latih tubi perkataan
yang dipelajari/ tulis
semula.
Aktiviti K3 :
i) Murid lihat gambar
ii) Murid dibimbing utk
membina ayat
berdasarkan gambar
secara lisan
iii) Murid dengar ayat
yang dibina
iv) Murid tulis ayat yang
dibina
v) Guru dan murid
menyemak jawapan
ayat murid.

3I Tema/topik : Asas Teknologi Impak :


1035-1135 S.K :8.1
DST S.P : 8.1.1, 8.1.2
Objektif : Murid dapat
i) Mengenal pasti set
binaan
ii) Mengenalpasti
komponen dan
fungsinya
Aktiviti :
i. Murid lihat gambar
komponen
ii. Murid menyatakan KB – aplikasi
nama dan fungsi KP – kinestatik
komponen BBB- gambar
iii. Murid menyalin nota Nilai – Kerjasama
iv. Murid buat latihan
dan ulang kaji

5W Bidang : Teknologi pertanian Impak :


1235-0135 S.K : 5.1
RBT S.P : 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

Objektif : Murid dapat


i) Menyatakan ciri-ciri
biji benih yang baik.
ii) Menyatakan nama,
fungsi alatan tangan.
Aktiviti :
i. Murid menyatakan
ciri-ciri biji benih yang
baik. KB –menjana idea
ii. Murid mengenalpasti KP –verbal linguistik
nama dan fungsi Nilai – Kerjasama
alatan dalam EMK - keusahawanan
pertanian.
iii. Murid menyalin nota.
iv. Murid buat latihan
pengukuhan.