Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: Kod Sekolah:

TAN KOH SIANG


1. Nama Guru
Pengenalan Pemikiran Kritis &
2. Judul Kreatif 3. Bidang: Pendidikan

4. Tarikh Pembentangan - 5. Masa:-

6. Tempat Pembentangan
-
7. Sinopsis

Buku ini memberi pengenalan tentang pemikiran kritis & kreatif . Penyelesaian Masalah Tabiat
Akal dibincang., Sintesis Persepsi Jenis Persepsi, , Teori dan Kajian Tentang Otak Otak dan
Pemprosesan Maklumat dibentangkan.

Pemikiran Kritis dalam Kehidupan Horizon Pemikiran Kritis dibincang secara terperinci.
Penyoalan dan Pemikiran Kritis Prinsip Menyoal, membina konsep dan penggunaan Konsep ,
membina hujah dan ciric-iri hujah yang berkesan dipaparkan.

Komunikasi dan Penyampaian Maklumat Sumber Mendapatkan Maklumat , Teori Pemikiran


Kreatif Teknik Menerbitkan Idea Kreatif dan Objektif Menggunakan Teknik Pemikiran Kreatif
Pertalian Teknik, Kemahiran Mikro-Makro dan Kebolehan Kreatif juga dibincang

Model Pemikiran Kreatif Kendiri Teknik dan Fungsi Pemikiran Kreatif Kendiri , Gaya Pengurusan
Sesebuah Kumpulan Motivasi dan Kreativiti , Sumber Berfikir Kritis dan Kreatif Idea Kritis dan
Kreatif dibincangkan.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Topik-topik yang dipaparkan dalam naskhah ini merupakan bahan pengajaran bagi kursus
Pemikiran Kritis dan Kreatif. Kandungan naskhah ini sesuai untuk sesiapa saja yang berminat
untuk menekuninya

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini dapat memberi gambaran sebenar kepada pembaca mengenai disiplin sains pemikiran
(kritis dan kreatif)

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )