Anda di halaman 1dari 30

ISU – ISU FALSAFAH

DALAM PENDIDIKAN
 PROFESION DAN PROFESIONALISME
 STANDARD PRESTASI ANTARABANGSA
 KEPELBAGAIAN MURID

10/2/2018
PROFESION DAN
PROFESIONALISME

PROFESION PROFESIONALISME

Suatu bidang pekerjaan Sifat-sifat(kemampuan,kemahiran,cara


khasnya yang memerlukan pelaksanaan sesuatu dan lain-
pendidikan dan kecekapan lain)sebagaimana yang sewajarnya
serta kemahiran yang tinggi terdapat pada atau dilakukan oleh
dan latihan yang khas seseorang profesional

10/2/2018
AMALAN NILAI PROFESIONALISME
KEGURUAN

Usaha untuk membentuk guru yang :


 Memiliki learning personality

 Mempunyai world view yang positif

10/2/2018
Banyak
menggunakan Pakar dalam
Bertanggungjawab keupayaan bidangnya dan
terhadap semua intelek mempunyai
keputusan yang autonomi semasa
diambil menjalankan
tugasnya

AMALAN
PROFESIONALISME
GURU

Mematuhi
Mendapat
kod etika
latihan
yang Mementingkan
khusus
ditentukan mutu
perkhidmatan
serta dedikasi
terhadap kerja
10/2/2018
Prinsip etika
kerja

10/2/2018
Peningkatan profesional kendiri
• Program yang dijalankan untuk peningkatan
profesionalisme

penyelidikan/kajian guru sebagai


tindakan pengamal refleksi

penyeliaan pengajaran-
pembelajaran di dalam
kelas oleh pengetua

kerjasama
kursus peningkatan
professional

10/2/2018
PEMBELAJARAN SEPANJANG
HAYAT
aktiviti pelajaran dan pembelajaran yang
dilaksanakan sepanjang hayat khususnya
orang dewasa.
meliputi pelbagai pendekatan untuk belajar
Amalan Penyertaan
membaca Kursus Jangka
Panjang

Penyertaan Penyertaan
Ceramah Kursus
JangkaPendek
10/2/2018
1 Budaya Membaca

2 Budaya Berfikir

3 Budaya Belajar

4 Budaya Berkarya

5 Bermusyawarah

6 Refleksi
10/2/2018
Menambahkan ilmu melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk
1 disebarkan

2 Memahami tanggungjawab sebagai seorang pelajar

3 Mempertingkatkan mutu kehidupan

4 Menjadikan ilmu sentiasa dinamik

5 Memahami budaya ilmu


10/2/2018
“Ilmu dan teknologi yang dimiliki pada hari
ini akan ketinggalan dan lapuk pada masa
hadapan.Oleh yang demikian kita perlu
mengemaskini ilmu pengetahuan agar selari
dengan konsep pembelajaran sepanjang
hayat supaya menjadi manusia yang relevan
kepada pembangunan dan kemajuan negara.
Professor Emeritus Dato’ Dr. Mohd
Zohadie Bardaie,2002
10/2/2018
• Standard Prestasi Antarabangsa

Apakah Implikasi
terhadap kurikulum

10/2/2018
PISA ( Programme for International Students
Assesment )

Diperkenalkan oleh OECD (Organisation For Economic Co-


operation and Development)

Penyertaan Malaysia pada tahun


2009.

Menguji tahap penguasaan remaja berusia 15


tahun terhadap keupayaan membaca, Sains
dan Matematik.

Sebanyak 65 buah negara terlibat pada Ujian


PISA , dengan hampir seramai 510 000
pelajar terlibat.
Perubahan Sistem Pendidikan

Perubahan Pengenalan
sistem kepada KBAT
pendidikan yang dalam
berorientasikan kurikulum
kepada sukatan Pemansuhan
yang lebih Penilaian
bersepadu Menengah
Rendah
(PMR)
Penubuhan sekolah dan beberapa
projek

Perbezaan tahap perkembangan


murid mengikut peringkat umur
Implikasi
Terhadap
Kurikulum Perubahan cara pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas

Perubahan dari segi bahan kurikulum


dan bahan sokongan.

Permintaan prasarana yang semakin


meningkat
1. Penubuhan beberapa projek dan sekolah
Sekolah Bestari
• Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan
dalam menggunakan komputer dan multimedia.

Projek Sekolah Net


• Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local
Area Network (LAN).

Projek Smart Lab


• Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan
pelajar mengakses ilmu.

Projek Sekolah Vista


• Perisian aplikasi bagi pengurusan biilik darjah untuk
pengajaran dan pembelajaran.
2. Perbezaan tahap perkembangan murid
mengikut peringkat umur

• Murid yang mempunyai daya fikir yang tinggi


menepati matlamat KSSR dan mereka perlu dilatih.
• Penilaian dan penambahbaikan terhadap
perkembangan kognitif murid.
• Pelajar tidak didedahkan dengan pelajaran lama
tetapi diberi pendedahan kepada kesenian dan
teknologi maklumat
• Tahap kognitif mereka akan lebih cepat berkembang
3. Perubahan cara pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas
- Penyediaan modul pengajaran yang sesuai.
- Pentaksiran setiap masa bagi mengelakkan murid
tercicir dalam pelajaran.
- Tidak menggunakan 100% sukatan buku teks
- Pelajar sendiri mengeluarkan idea
- Kepelbagaian dalam gaya pengajaran
4. Perubahan dari segi bahan kurikulum dan
bahan sokongan kurikulum
 Dokumen standard bagi setiap mata pelajaran
disediakan mengikut wajaran masa yang ditetapkan
oleh kementerian.
 Guru mnyediakan rancangan pengajaran mengikut
ketetapan masa yang diberi.
5. Permintaan prsarana yang semakin
meningkat
• Perubahan pendidikan telah membawa kepada
pertambahan subjek
• Sebagai contoh : Dunia Sains & Teknologi
• Ia memerlukan prasarana seperti komputer dan
peruntukan pembinaan makmal komputer
Inisiatif Penggubal Dasar
( Prasarana, nisbah guru murid )
Penggubalan dilakukan pada peringkat
kabinet dan diterjemahkan mengikut
peringkat :

Pejabat Jabatan Kementerian


Sekolah- Pelajaran Pelajaran Pelajaran
sekolah Daerah Negeri

10/2/2018
 Guru adalah pelaksana dan mesti akur
 Prasarana
Kemudahan pendukung yang dapat
menunjang proses kegiatan

Kualiti pendidikan disokong


dengan prasarana yang menjadi
standard sekolah

Mempengaruhi kemampuan pelajar


dalam belajar.

Contoh : Kemudahan makmal


Komputer
10/2/2018
 Nisbah guru dan murid
 Mengikut laman web Kementerian
Pelajaran Malaysia, nisbah guru dan
murid ialah 1:13/14
 Kemasukan guru berkualiti
 Dapat mengurangkan jurang antara
jumlah guru dan murid.

10/2/2018
10/2/2018
 Mendidik dan
mengajar
 Memperbaiki
tingkah laku

• Membina kesedaran
• Menyediakan keperluan
dan kemahuan anak-
anak
10/2/2018
Komitmen Komuniti/ Mayarakat:
• Menghargai jasa sekolah yang telah
disediakan oleh pemerintah
• Membimbing anak untuk tetap mentaaati
peraturan sekolah
• Membantu dalam perkembangan akademik
anak.
• Melibatkan diri dalam perbincangan masalah
peendidikan

10/2/2018
10/2/2018
10/2/2018
10/2/2018
“Sebenarnya tanggungjawab mendidik anak
bangsa bukanlah sesuatu perkara yang mudah.
Apabila guru menandatangani perjanjian sebagai
seorang pendidik, jatuh bangun sesuatu bangsa
terletak di atas bahu guru.”
( Syed Ismail Bin syed Mustapa. Ahmad Subki Bim
Miskon: Julai 2010 : m.s:5-6 )

10/2/2018
SEKIAN
TERIMA
KASIH

10/2/2018