Anda di halaman 1dari 23

JUR 101

BAB 6
OBLIGASI TERHADAP PIHAK KETIGA

BAB 7
OBLIGASI TERHADAP PROFESION
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
 mengenal pasti asas obligasi profesional terhadap
pihak ketiga
Menghuraikan nilai-nilai pertimbangan obligasi
terhadap orang lain
Memahami proses penyeimbangan tanggungjawab
antara kilen dengan pihak ketiga
Memahami perlunya profesional bertindak selari
dengan nilai-nilai masyarakat
OBLIGASI TERHADAP PIHAK KETIGA

 Pihak ketiga iaitu orang lain selain daripada klien.


 Menurut Model Agensi, profesional mempunyai obligasi kepada
pihak lain selain daripada klien.
 Obligasi ini selari dengan peranan profesional di dalam masyarakat.
 Profesional perlu melaksanakan obligasi selari dengan nilai-nilai
masyarakat.
 Ketelusan
• obligasi yang perlu terhadap pihak ketiga, dilakukan oleh
profesional walaupun tidak terjalin hubungan antara mereka.
• Obligasi ini termasuk kesediaan mendedahkan maklumat yang
mungkin boleh mengelirukan orang lain.
 Tidak mencederakan orang lain
 Nilai asas di dalam masyarakat.

 tindakan profesional bagi pihak kliennya selalu menyebabkan pihak


lain mendapat kerugian/masalah.

 Ini tidak dapat dielakkan tetapi penting bagi profesional


memastikan tindakannya di atas landasan yang adil dan di dalam
persaingan yang sihat.

 Doktor ada tanggungjawab untuk melindungi pesakit (klien) seperti


mengasingkannya daripada orang lain (pihak ketiga).
 bertanggungjawab memberitahu majikan (pihak ketiga) klien.
 Klien dan orang lain

• Prinsip umum ie perlu di utamakan kepentingan klien


berbanding pihak lain asalkan tidak melanggar undang-undang.

• Persoalannya adalah bagaimana undang-undang sepatutnya


menyeimbangi obligasi profesional terhadap klien dengan
pihak lain.
JUR 101

BAB 7

OBLIGASI TERHADAP PROFESION


OBLIGASI TERHADAP PROFESION

 Kebanyakan kod etika profesion menekankan


tanggungjawab untuk memberi kebaikan umum
 Tanggungjawab kebaikan awam meliputi 3 aspek :
i. Kepimpinan sosial.
ii. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran.
iii. mengekalkan dan menambahkan peranan profesion
berkenaan.
PENYELIDIKAN DAN REFORMASI
 Profesional bertanggungjawab menjalankan penyelidikan
mengikut kepakaran dalam bidang masing-masing.
 Reformasi boleh dijalankan oleh golongan bukan profesional
dengan bantuan daripada profesional.
 Ada 2 persoalan pokok dikaitkan dengan penyelidikan dan
reformasi oleh profesional iaitu :

i. Tidak semua profesional ada kemampuan dan minat yang sama


untuk menjalankan penyelidikan.

ii. Siapa yang sepatutnya biayai penyelidikan dan reformasi tersebut.


4. Penyelidikan
i. Isu yang sering dikaitkan dengan penyelidikan ialah persetujuan
daripada pihak yang terlibat.
ii. Unsur utama aspek persetujuan ialah :
• Kemampuan untuk memahami dan membuat pilihan.
•Menjelaskan alternatif yang sedia ada.
•dan menjangka risiko yang akan dihadapi.

iii. Nilai etika penyelidikan :


•Tanggungjawab melindungi orang lain daripada kecederaan
(mudarat).
• Nilai terhadap kegunaan dan faedah daripada hasil penyelidikan.
• Penyelidikan yang tidak berfaedah tidak harus dijalankan.
5. Reformasi
 Banyak tertumpu dalam bidang guaman.

 Reformasi tidak semestinya melibatkan undang-undang


tetapi mungkin dalam bentukbentuk peraturan secara
sukarela.
 Tanggungjawab melaksanakan reformasi berpunca daripada
kepakaran dan sifat monopoli profesional.

Menghormati Profesion
 Perlukan profesional sentiasa prihatin dgn pandangan
umum tentang profesionalnya
 Mendapat penghormatan ada kaitan dengan memenuhi
tanggungjawab profesion keseluruhan.
Penekanan Kod Etika

 Profesional sepatutnya beri gambaran bahawa mereka sentiasa hormat di


antara satu sama lain
 Profesional bertanggungjawab memberi maklumat tentang kecekapan dan
peribadi bakal profesional yang akan masuk dalam profesion mereka.
 Profesional bertanggungjawab memikul beban bersama untuk penuhi peranan
sosial profesion masing-masing:
 Isu identifikasi profesion (profesion dikaitkan dengan kepentingan golongan
tertentu.
 Isu ini timbul kerana kegagalan sediakan perkhidmatan yang sama rata
kepada semua pihak.
HAK GOLONGAN PROFESIONAL
 Profesional yang bekerja dengan majikan mempunyai beberapa
hak:
 Hak membuat penilaian secara bebas.
 Hak menolak daripada melakukan sebarang tindakan tidak
beretika dan melanggar undang-undang.
 Hak bercakap kepada umum tentang tugas dan tanggungjawab.
 Hak melibatkan diri dalam persatuan.
 Hak melindungi klien dan awam daripada kemudaratan yang
dilakukan oleh orang lain.
 Hak mendapatkan pengiktirafan profesional hasil kerja-kerja yang
dilakukan.
MENIUP WISEL (WHISTLE BLOWING)
 pendedahan tentang salah laku dan perbuatan tidak beretika dalam
sesebuah organisasi oleh pekerja atau bekas organisasi tersebut.
 2 Ciri utama perbuatan meniup wisel :
• Tindakan mendedahkan.
• Bahan maklumat-maklumat itu dipercayai ada kaitannya
dengan masalah etika yang serius.
• Agen – orang yang mendedahkan ialah pekerja atau sesiapa
yang ada hubungan dengan organisasi berkenaan.
• Penerima maklumat
– maklumat itu disampaikan kepada seseorang atau organisasi yang
ada kuasa untuk membuat sesuatu tindakan.
 Panduan etika meniup wisel :
 Tiga keadaan membolehkan seseorang profesional meniup wisel

 Jika kesan perbuatan tidak beretika itu mendatangkan


kemudaratan serius kepada masyarakat.

 Jika keprihatinannya telah diberitahu kepada pihak atasan


organisasi.

 Jika pelbagai usaha melalui saluran tertentu dalam organisasi


tidak berkesan.
4. Perbuatan meniup wisel menjadi obligasi moral jika:
• Keadaan itu benar-benar berlaku dan polisi syarikat adalah salah.
• Dapat dibuktikan pendedahan itu dapat menghindar masyarakat daripada
mudarat.

5. Prosedur meniup wisel


• Dalam keadaan biasa mulakan dengan menggunakan saluran yang betul
dalam organisasi.
• Kemukakan bantahan dengan segera kepada pihak atasan.
• Ambil kira perasaan orang yang terlibat.
• Tumpukan kepada isu dan bukan kepada individu.
• Beritahu ketua secara formal atau tidak formal.

• Dakwa dengan rekod atau dokumen yang relevan.

• Minta nasihat daripada rakan sekerja.

• Sebelum didedahkan kepada pihak luar, bincang dengan


jawatankuasa disiplin organisasi.

• Minta nasihat peguam mengenai perkara yang berkaitan dgn


undang-undang.
PEMANTAUAN TINGKAH LAKU PROFESIONAL
 Secara umumnya profesional mempunyai peraturan sendiri.

 Kawalan dan pemantauan tingkahlaku profesional dalam pelbagai


bentuk.

 Keahlian seseorang dalam pertubuhan profesional boleh


ditamatkan jika berlaku pelanggaran peraturan yang ditetapkan.

 Selain itu pihak berkuasa juga boleh menggantung atau menarik


balik lesen pengamal profesional.
e.g: lesen amalan guaman bagi peguam.
KEMASUKAN MENJADI AHLI PROFESIONAL
 Keahlian dalam sesuatu profesion di ambil kira kesamaan peluang (tanpa ambil
kira ideologi politik, kaum, jantina dan lain-lain).
 Seseorang yang mendapat ijazah tidak secara automatik boleh jadi pengamal
bidang masing-masing.
 perlu menjadi ahli badan profesional masing-masing dan mendapatkan lesen
atau tauliah untuk menjadi pengamal persendirian.
 Kemasukan ke dalam profesion haruslah berdasarkan kepada kompetensi.
 Keahlian bukan hak tetapi hanya satu keistimewaan.
 Matlamat utama diberi lesen ie untuk melindungi awam daripada perbuatan
tidak beretika dan tidak kompeten oleh seseorang profesional.
 Kriteria etika kadangkala kabur dan boleh mewujudkan prasangka dan
diskriminasi.
Disiplin
 Ada sesetengah profesional kurang beretika.
 Masyarakat boleh kenakan hukuman kepada profesional seperti :
Menyalahkan profesional secara terbuka.
• Pemulauan
• Menafikan keahliannya dalam mana-mana bidang profesional.
• Mendakwa di mahkamah.

 Kepentingan profesional dan awam selalunya tidak selari namun masih ada
kepentingan bersama seperti
• Kepentingan diri seperti kepentingan ekonomi.
• Kepentingan teknikal seperti kaedah pembinaan.
• Kepentingan budaya seperti kesihatan, keselamatan.
Autonomi Profesional

• dianggap ciri-ciri penentu bagi satu-satu kes dan merupakan


ciri-ciri utama sesuatu profesion.
• Ada 2 bidang autonomi profesional :
 Pembentukan dan penguatkuasaan norma-norma profesional
di kalangan profesional.
 Pengurusan aktiviti profesional sama ada dalam organisasi
awam atau persendirian.
3. Sebab utama profesional perlu autonomi :

• Mereka sahaja yang pakar dalam sesuatu bidang.


• Penilaian mereka perlu bebas daripada pengaruh
luar.
• Memastikan kerahsiaan hubungan profesional -
klien terpelihara.
PENDEKATAN BARU PEMANTAUAN TERHADAP GOLONGAN PROFESIONAL
Penglibatan orang biasa.
Penguatkuasaan yang berkesan:
• Asas kepada disiplin itu sendiri.
• Setiap profesional sepatutnya melaporkan salah laku profesional lain.
• Perlunya penyiasatan menyeluruh terhadap salah laku profesional.
• Proses dan prosedur untuk melaksanakan tindakan disiplin terhadap
profesional yang tidak beretika.

Motivasi kepatuhan:
• Kaedah penyerapan (dalam bidang pendidikan).
• Kursus etika profesional.
• Pendidikan klinikal (ikut bidang @ profesion)
KOD ETIKA

 dokumen rasmi yang menyatakan nilai-nilai utama sesebuah


organisasi untuk dipatuhi oleh ahli organisasi tersebut.
 Umumnya kod etika profesional menekankan perkara-perkara
berikut :
• Norma-norma profesional yang perlu dipatuhi.
• Akauntabiliti dan tanggungjawab profesional.
• Bentuk-bentuk penyelewengan yang perlu dihindarkan.
• Bentuk-bentuk hukuman yang dikenakan.
• Norma-norma profesional yang diterjemahkan dalam tingkah
laku yang khusus