Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 2

BORANG SOAL SELIDIK Tarikh:_________________ Arahan: a. Dengar arahan guru. b. Jawab semua soalan berpandukan penerangan guru dan tanda (_/) di ruangan pilihan (Tidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). c. Pilihan mestilah berdasarkan pengalaman yang telah anda lalui semasa aktiviti pemanasan badan dilakukan.

Bil.

Soalan

Tidak setuju

Setuju

Sangat Setuju

1 2 3 4 5 6

Saya seronok melakukan aktiviti pemanasan badan pada kali ini. Saya dapat melibatkan diri sepanjang aktiviti pemanasan badan. Aktiviti pemanasan badan menarik minat saya. Penggunaan (muzik/alatan/kumpulan) menarik minat saya. Penggunaan (muzik/alatan/kumpulan) sesuai dengan aktiviti. Saya ingin mengikuti aktiviti pemanasan badan seperti ini lagi.

Terima kasih atas kerjasama anda

BORANG SOAL SELIDIK Tarikh:_________________ Arahan: a. Dengar arahan guru. b. Jawab semua soalan berpandukan penerangan guru dan tanda (_/) di ruangan pilihan (Tidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). c. Pilihan mestilah berdasarkan pengalaman yang telah anda lalui semasa aktiviti pemanasan badan dilakukan.

Bil.

Soalan

Tidak setuju

Setuju

Sangat Setuju

1 2 3 4 5 6

Saya seronok melakukan aktiviti pemanasan badan pada kali ini. Saya dapat melibatkan diri sepanjang aktiviti pemanasan badan. Aktiviti pemanasan badan menarik minat saya. Penggunaan (muzik/alatan/kumpulan) menarik minat saya. Penggunaan (muzik/alatan/kumpulan) sesuai dengan aktiviti. Saya ingin mengikuti aktiviti pemanasan badan seperti ini lagi.

Terima kasih atas kerjasama anda

LAMPIRAN 1

BORANG PEMERHATIAN Tarikh:_________________ Panduan skop pemerhatian: a) b) Fokus semasa aktiviti pemanasan badan sahaja. Tuan/puan boleh juga menggunakan soalan di bawah sebagai skop pemerhatian untuk memudahkan analisis dijalankan dengan membuat perbandingan dapatan melalui kaedah soalselidik murid dan pemerhatian tuan/puan. c) Soalan Terbuka untuk mendapatkan pandangan tuan/puan untuk penambahbaikan.

Bil.

Soalan

Tidak setuju

Setuju

Sangat Setuju

Catatan

1 2 3 4 5 6

Murid seronok melakukan aktiviti pemanasan badan pada kali ini. Murid dapat melibatkan diri sepanjang aktiviti pemanasan badan. Aktiviti pemanasan badan menarik minat murid. Penggunaan (muzik/alatan/kumpulan) menarik minat murid. Penggunaan (muzik/alatan/kumpulan) sesuai dengan aktiviti. Murid ingin mengikuti aktiviti pemanasan badan seperti ini lagi.

Soalan Terbuka: 1) Aktiviti pemanasan badan yang dijalankan pada sesi ini sesuai. ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2)

Murid dapat mengikuti aktiviti pemanasan badan yang telah dijalankan. ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3)

Penglibatan murid sangat aktif semasa aktiviti pemanasan badan. ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4)

Intervensi (menggunakan muzik/peralatan/berkumpulan) sangat menarik. ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Terima kasih atas kerjasama tuan/puan.