Anda di halaman 1dari 1

IMPLIKASI PENDIDIKAN WAJIB DI MALAYSIA

PENDIDIKAN WAJIB Satu undang-undang yang memerlukan setiap ibu bapa warganegara Malaysia (yang menetap di Malaysia) yang mempunyai anak mencapai umur enam tahun mendaftarkannya di sekolah rendah Tempoh pendidikan wajib adalah selama enam tahun iaitu pendidikan rendah Pendidikan wajib dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut pendidikan wajib merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang, dan jika disabitkan, ibu bapa berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. PROGRAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN DAPAT DILAKSANAKAN MENGIKUT MATLAMAT YANG DITENTUKAN 1. Pendidkan untuk semua 2. Selaras matlamat KPM; memastikan semua sekolah dan murid mempunyai peluang & keupayaan yang sama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran 2.1 Bantuan persekolahan. Cth-KWAMP, RMT,PSS, OKU 2.2 Peruntukan mengikut Jenis Bantuan 2009 DAPAT KURANGKAN BILANGAN MURID CICIR DAN BUTA HURUF PADA GENERASI AKAN DATANG 1. Kanak-kanak cukup umud ke sekolah seterusnya tidak ketinggalan dalam peluang pendidikan yang disediakan. 2. Program Rintis untuk Menangani Murid Cicir Sekolah Menengah 2011 NEGARA LEBIH MAJU DAN MAMPU BERSAING SEIRING NEGARA LAIN 1. Dalam pelbagai bidang teknologi, eko 2. Pastikan setiap orang dapat pendidikan yang sempurna, demi menjadi rakyat yang berguna dan sanggup memelihara kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemajuan Negara 3. Mempunyai hubungkait dengan FPK

HAK ASASI KANAK-KANAK DIPELIHARA 1. Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak (CRC) oleh kerajaan pada 17 Feb 1995 1.1 hak kanak-kanak 4 kelas: a. Kehidupan b. Perlindungan c. Perkembangan d. Penyertaan 2. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002) mewajibkan pendidikan untuk semua

MATLAMAT MELAHIRKAN GENERASI YANG BERILMU PENGETAHUAN AKAN DIREALISASIKAN MENGIKUT PROGRAM PENDIDIKAN YANG DIRANCANG 1. Persediaan awal untuk mereka yang mampu melajutkan pelajaran lebih tinggi 2. Perlaksanaan peperiksaan awam KURANGKAN KES JENAYAH 1. Dengan adanya pendidikan, penduduk akan lebih mudah mendapat kerjaya 2. Julai,2012 (Borneo Post); Setiausaha Politik Menteri Tenaga berkata Pendidikan memainkan peranan penting dalam mengurangkan kadar jenayah kerana pendidikan boleh membantu membentuk sikap dan akhlak seseorang individu menjadi lebih baik dan bermoral. 3. Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 1# - mengurangkan kadar jenayah.

GEOANN EDU3109