Anda di halaman 1dari 65

Isu-isu Semasa Dalam Tamadun Islam

1.Hegemoni Barat dan Globalisasi 2.Hak Asasi Manusia 3.Kedudukan dan Hak Wanita 4.Sekularisme 5.Jihad 6.Terrorisme

ZubaidahAhamad

Isu 1( Kuliah ke 15 ): Hegemoni Barat dan Globalisasi


Apakah maksudnya? Apakah implikasinya ke atas negara Islam khususnya dan negara-negara lain? Apa sikap kita?

ZubaidahAhamad

Hegemoni Barat
Hegemony

is a situation in which one state or country control others Hegemoni Barat bermaksud penjajahan oleh negara-negara ke atas negaranegara lain khususnya negara-negara miskin dan dunia ketiga Penjajahan berbagai bentuk politik, ekonomi,media, sosial, budaya dan hak asasi manusia
ZubaidahAhamad

Hegemoni adalah penjajahan


Membaratkan

masyarakat lain ke arah satu cara hidup, satu budaya, satu nilai Kaedah menguasai sumber media ,sumber asli, pengeluaran hasil industri, perkembangan sains & teknologi, sistem kewangan antarabangsa, PBB, hiburan, dan idea memerangi keganasan oleh pengganas-pengganas barat!
ZubaidahAhamad

Senjata Penjajah ialah


ICT-

internet, Yahoo, Google dll Media CNN, BBC, Reuter Senjata & Nuklear wujudkan peperangan! Hiburan Hollywood

ZubaidahAhamad

Globalisasi
Pensejagatan perpindahan nilai, khususnya cara berfikir atau bertindak dari satu daerah ke daerah dunia yang lain. Perpindahan nilai barat spt pemikiran & amalan demokrasi, kapitalisme & hedonisme( budaya berseronok ) ke negara-negara lain.

ZubaidahAhamad

Bagaimana puncanya?
Kelumpuhan Soviet Union dan komunisme Persaingan antara negara Barat & Rusia berkurangan (abad 15 abad 19) Kemudahan ICT mempercepatkan perpindahan nilai barat Negara-negara miskin terjerat dengan pengaruh barat

ZubaidahAhamad

Globalisasi
Dunia tanpa sempadan Kemudahan komunikasi Penggunaan teknologi canggih Kepelbagaian bidang ilmu Budaya kerja lebih efisen Pasaran terbuka Suatu penjajahan baru

ZubaidahAhamad

Cabaran Globalisasi
Penjajahan baru terjerat kerana hutang dengan badan antarabangsa(IMF) Proses pembaratan gaya hidup barat, filem, fesyen, makanan dll Monopoli media massa barat memutarbelitkan berita Perdagangan matawang kejatuhan nilai mata wang cth Soros Menularnya faham hedonisme

ZubaidahAhamad

Cabaran Globalisasi
Perkembangan falsafah sosial barat materistik Gejala sosial pergaulan bebas, dadah, jenayah seksual, arak, pengguguran Ajaran sesat pemesongan akidah Hilang jati diri meniru secara membuta tuli gaya hidup barat bahkan lebih kebaratan!

ZubaidahAhamad

Apa sikap kita? Fikir !


Apa yang boleh / tidak boleh? Kalau boleh, apa garis panduannya? Siapa diri kita? Di mana pertimbangan agama, budaya,nilai akhlak dll? Jika dipelajari, dipilih, ditiru, diambil dari barat. Apa yang baik ? Yang buruk? Setakat mana?

ZubaidahAhamad

Isu ke 2 (Kuliah ke 16): Hak Asasi Menurut Islam


Apakah maksud hak asasi? Apakah hak-hak asasi setiap insan, lelaki dan perempuan? Apakah kepentingan memiliki hak asasi?

ZubaidahAhamad

Hak Asasi ialah


Perkara paling asas yang seharusnya dimiliki oleh sesorang manusia di mana sahaja mereka berada Hak Asasi adalah berkaitan dengan survival / hak untuk hidup seseorang selagi mana tidak menjejas hak orang lain atau orang awam

ZubaidahAhamad

Hak Asasi Manusia Menurut Islam


Hak untuk Hidup / Keperluan Asas makanan, pakaian, tempat tinggal Pendidikan Kebebasan / kemerdekaan Hak Untuk kehormatan / maruah/keturunan Hak Milik / memiliki harta

ZubaidahAhamad

Kepentingan Hak Asasi


Menjamin survival manusia Peluang menyuarakan keinginan dan keperluan Jaminan keselamatan Jaminan harga diri Jaminan ke atas harta milik Berkeupayaan memilih apa yang terbaik untuk dirinya

ZubaidahAhamad

Hak Untuk Hidup/ Nyawa


Hak mendapat udara dan air bersih Hak mendapat makanan asasi Hak mendapat pakaian Hak mendapat tempat tinggal Hak mempertahankan tanahair Kebebasan untuk bergerak/ mencari rezeki/bekerja Hak untuk hidup sihat dan aman damai

ZubaidahAhamad

Hukum Berkaitan Hak Untuk Hidup


Wajib memelihara kesihatan, merawat dan mencegah dari penyakit dan mengawal wabak-wabak yang menular Perkara yang boleh merosakkan tubuh badan, mengancam nyawa atau melemahkannya spt mabuk, memakan benda yang mengkhayalkan, memakan benda-benda yang membahayakan tubuh badan, termasuk beribadat yang melampau hingga melemahkan anggota adalah haram

ZubaidahAhamad

Hukum memelihara kehidupan

Wajib makan, minum dan berpakaian tetapi tidak melampaui batas seperti makan dan minum yang berlebihan ( akibatnya penyakit), pakaian yang mahal-mahal/mewah( sifat bangga diri)

ZubaidahAhamad

Hukum Berkaitan Menjaga Nyawa


Harus mengelakkan diri dari mati bahkan kadang-kadang wajib menjauhi perkara/ aktiviti yang membahayakan nyawa cth merempit Haram membunuh diri cth ala Jepun harakiri,kamekazi

ZubaidahAhamad

Pendidikan
Hak untuk menuntut ilmu / belajar Hak untuk menambah ilmu Hak untuk memiliki prasarana pendidikan ( kemudahan & peluang ) Hak untuk mengajar / mendidik sama ada ahli keluarga atau orang lain Hak untuk menyebar ilmu secara lisan, tulisan atau melalui media

ZubaidahAhamad

Hukum/ Prinsip Pendidikan Islam


Wajib belajar ke atas lelaki dan perempuan Wajib mengajar apa yang diketahui kepada orang lain bahkan dilarang menyembunyikan ilmu Digalakkan belajar sepanjang hayat

ZubaidahAhamad

Kebebasan
Bebas bersuara selagi tidak menimbulkan fitnah Bebas bercakap / berkomunikasi asal tidak mengganggu Menjadi manusia merdeka, tidak dijajah atau dikuasai oleh kuasa-kuasa tertentu Bebas menjalankan aktiviti ekonomi, sosial, politik dll selagi tidak menyalahi undang-undang

ZubaidahAhamad

Hak Untuk Kehormatan


Hak memelihara nama baik Hak menjaga keselamatan keturunan Hak memilih pasangan hidup ( berkahwin ) dengan orang yang sesuai mengikut peraturan agama/negara/ adat Hak mempunyai anak

ZubaidahAhamad

Hak Memiliki Harta


Hak setiap individu untuk mempunyai harta secara sah di sisi undang-undang samada melalui pesaka yang diwarisi, pembelian dll Hak setiap individu untuk membeli harta secara tunai atau ansuran Fahaman Komunis harta adalah milik negara

ZubaidahAhamad

Pandangan Islam terhadap Harta


Dunia ini dan seluruh isinya adalah milik Allah Harta kekayaan bukan matlamat hidup Harta adalah alat membuat kebajikan Harta adalah amanah Allah yang perlu dijaga dan dimanfaatkan Hendaklah berusaha secara halal, dalam bidang yang halal dan dibelanjakan secara halal

ZubaidahAhamad

Isu berkaitan
Kemiskinan adalah penyakit masyarakat Orang miskin juga seharusnya ada harga diri. Beri bantuan yang perlu supaya berusaha dan bekerja keras untuk keluar dari belenggu kemiskinan Islam menghargai orang yang berusaha mencari rezeki dan melarang perbuatan mengemis/meminta-minta

ZubaidahAhamad

Isu ke 3 (Kuliah ke 17 ): Kedudukan dan Hak Wanita


Kedudukan dalam keluarga, masyarakat dan negara Hak dalam keluarga sebagai ibu, isteri, anak, kakak/ adik Hak sebagai anggota masyarakat iaitu jiran tetangga dan hak sebagai warga negara

ZubaidahAhamad

Kedudukan dan Hak Wanita


Sebagai manusia - ada hak dan tanggungjawab serta harga diri Ada peranan tersendiri khususnya berkaitan pembangunan keluarga Berhak menyumbang untuk negara buah fikiran, tenaga, harta benda melalui profession tertentu ATAU sebagai suri rumah

ZubaidahAhamad

Hak wanita sebagai insan


Berhak mendapat keperluan asas Berhak mendapat pendidikan dan menyumbang ke arah kebaikan Berhak memiliki harta Berhak bercakap dan menyuarakan pendapat Berhak memilih pasangan hidup Berhak mencari rezeki

ZubaidahAhamad

Peranan Wanita Dalam Keluarga


Paling utama dalam keluarga dan secara tidak langsung telah menyumbang untuk negara. Sebagai Pengurus Rumahtangga seharusnya memastikan kebajikan anakanak & keluarga sama ada dari segi keperluan asas, agama, pendidikan, sosial, eko dll

ZubaidahAhamad

Peranan Wanita Dalam Masyarakat dan Negara


Bekerja dalam pelbagai profession Peranan yang sesuai dengan sifat kewanitaan Berperanan membangun negara dalam semua bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, undang-undang, perubatan, kejuruteraan dll tanpa mengabaikan tugas utama dalam keluarga

ZubaidahAhamad

Sumbangan Wanita
Menyumbang ke arah kebaikan dan pembangunan Sumbangan dalam semua bidang ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, undang-undang dll

ZubaidahAhamad

Isu Berkaitan Wanita


Persamaan atau perbezaan gender Hak sama dengan lelaki Eksploitasi wanita Diskriminasi Ke atas Wanita

ZubaidahAhamad

Persamaan atau Perbezaan Gender?

Persamaan: i. Hak untuk hidup ii. Hak kehormatan iii. Peluang pendidikan iv. Peluang pekerjaan v. Peluang untuk menyumbang ke arah kebaikan

Perbezaan i. Fizikal ii. Antara akal & emosi iii. Peranan dalam keluarga iv. Peranan dalam masyarakat v. Bidang pekerjaan

ZubaidahAhamad

Sejauh Mana Hak Sama Dengan Lelaki?


Berdikari atau sebagai rakan kongsi dalam perniagaan, sebagai pekerja / ketua Hak sama dalam pekerjaan, pendidikan, dalam aktiviti ekonomi, politik ( pengundi dan wakil rakyat ),

ZubaidahAhamad

Ekspoitasi Wanita
Dalam Perniagaan sebagai pelacur Dalam Industri Hiburan sebagai simbol seks, status penghibur Dalam Pengiklanan sebagai bahan iklan, simbol seks

ZubaidahAhamad

Diskriminasi Terhadap Wanita


Persoalannya - Diskriminasi atau keutamaan? Contohnya peluang pekerjaan, siapa lebih perlu, lelaki atau wanita? Diskriminasi ialah membezakan/ menafikan peluang, semata-mata kerana faktor gender

ZubaidahAhamad

Isu ke 4: Jihad
Jihad adalah suatu perjuangan membela agama demi survival umat Islam, demi kehormatan dan harga diri, demi keturunan dan tanahair, demi kebebasan diri dan pemikiran Suatu kewajipan Fardu Kifayah yang mesti dilaksanakan oleh suatu golongan dalam masyarakat

ZubaidahAhamad

Jihad
Setiap usaha yang memerlukan curahan daya dan tenaga kekuatan demi mencapai matlamat dan cita-cita mulia iaitu mendapat keampunan, keridhaan dan rahmat Allah. Kaedahnya menerusi jihad hati, jihad lisan dan kalam, jihad ilmu dan fikiran, jihad harta dan jihad jiwa & raga
ZubaidahAhamad

Jenis-jenis Jihad
1. Jihad Utama / Nafsu iaitu mengawal diri dari mengikut ajakan syaitan yang sentiasa menyuruh ke arah kejahatan dan kemunkaran. 2. Jihad menghadapi musuh sama ada dengan peperangan atau dakwah

ZubaidahAhamad

Jihad Nafsu
Maksudnya ialah mengawal diri dari: 1. Derhaka kepada Allah dan Rasul 2. Melanggar syariat 3. Meninggalkan ibadat 4. Melakukan perkara maksiat 5. Melakukan kejahatan

ZubaidahAhamad

Jauhi diri dari syaitan


Bukankah Aku telah memerintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya jangan menyembah syaitan! Sesungguhnya ia adalah musuh kamu yang nyata. Dan Aku perintahkan: Hendaklah kamu menyembahKu, inilah jalan yang lurus. Dan sesungguhnya syaitan telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu. ( Setelah kamu mengetahui akibat mereka ), maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Maksud AlQuran Ayat 60-62 Surah Yasin

ZubaidahAhamad

Jihad Dengan Hati


Dari Abi Said Al-Khudri(r.a.) katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: sesiapa yang melihat perkara munkar hendaklah ia mengubahnya ( cegah ) dengan tangannya, dan sesiapa yang tidak terdaya hendaklah mencegah dengan lidahnya dan sesiapa yang tidak terdaya hendaklah dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat kebanyakan Ahli Sunan.

ZubaidahAhamad

Jihad Lisan dan Kalam


1. Dan serulah ke jalan Tuhanmu ( Wahai Muhammad ) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka ( yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik maksud Al-Quran Ayat 125 Surah An-Nahl . 2. Sabda Nabi Muhammad s.a.w: Semulia-mulia jihad ialah kata-kata yang benar ( hak ) kepada sultan yang zalim.

ZubaidahAhamad

Jihad ilmu dan Fikiran

Menyebar ilmu pengetahuan dan mendidik masyarakat supaya; i. Menjadi baik dan berakhlak ii. Menjauhi keburukan dan kejahatan iii. Menegakkan kebenaran iv. Mengamalkan gaya hidup sihat, sederhana dan seimbang

ZubaidahAhamad

Dakwah / Seruan
Dan hendaklah ada di kalangan kamu suatu golongan yang menyeru kepada kebajikan( mengembangkan Islam ) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah( buruk dan keji ) dan mereka adalah golongan yang berjaya Maksud Al-Quran Ayat 104 Surah Ali Imran.
ZubaidahAhamad

Jihad Harta
Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pda jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh mengeluarkan tujuh tangkai, pada tiaptiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji, dan ( ingatlah ) Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Amat Luas ( rahmat ) kurniaNya lagi meliputi ilmu pengetahuanNya Maksud AlZubaidahAhamad

Jihad Harta dan jiwa


Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman ialah orang yang percaya kepada Allah dan rasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar ( pengakuan imannya ).- Maksud AlQuran Ayat 15 Surah Al-Hujurat.
ZubaidahAhamad

Jihad Jiwa Raga ( nyawa )


Dan bersedialah untuk menentang musuh ( yang
menceroboh ) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dizalimi - Maksud Al-Quran Ayat 60 Surah Al-Anfal.
ZubaidahAhamad

Jihad mempertahankan diri( Maqasid Syariyyah )


Demi keselamatan nyawa Demi keselamatan maruah / harga diri Demi mempertahankan harta Demi mempertahankan tanah air Demi mempertahankan agama

ZubaidahAhamad

Jihad membela kaum muslimin yang dizalimi / dibunuh


Di Palestin, Bosnia, Chehnya, Afghanistan, Thailand,India , Filipina ( Umat Islam dibunuh) 2. Di Amerika, Perancis , Denmark dll negara Eropah ( Umat Islam dizalimi )
1.

ZubaidahAhamad

Persoalan
Adakah wajar jika seseorang itu dinafikan haknya untuk mengamalkan kewajipan agama? Apakah bentuk jihad yang sesuai?

ZubaidahAhamad

Isu ke 5: Jihad dan Keganasan

Jihad adalah suatu perjuangan suci sedangkan keganasan bererti pencabulan hak asasi orang lain

ZubaidahAhamad

Terrorisme / Keganasan
India menganggap pejuang Kashmir sebagai pengganas. Israel menganggap pejuang Hizbullah ( Lebanon ), Hamas, Jihad Islam dan pejuang Palestin sebagai pengganas meskipun mereka berjuang demi kemerdekaan negara. Negara dan rakyat turut menyokong mereka tetapi mereka di tuduh sebagai pengganas.
ZubaidahAhamad

Terrorisme / Keganasan
Pejuang-pejuang kemerdekaan di seluruh dunia menentang penjajahan. Jutaan jiwa yang terkorban. Di Malaysia, Tok janggut, Mat Kilau, Dato Bahaman , Mahatma Ghandi di India dlladakah mereka pengganas? Apa itu keganasan ? Siapakah sebenarnya pengganas?.

ZubaidahAhamad

Pengganas ialah
Orang yang sengaja membunuh manusia tanpa membezakan orang awam atau tentera, tanpa mengira mangsanya bersalah atau tidak bersalah, tanpa melihat apakah ia pihak yang dizalimi atau pelaku kezaliman. Pengganas menganggap remeh masalah nyawa manusia.

ZubaidahAhamad

Siapa sebenarnya paksi kejahatan dunia?


Menyerang negara lain tanpa bukti? Membela negara yang melakukan keganasan? Menggunakan kuasa veto di PBB untuk menghalang tindakan ke atas Israel? Memaksa negara-negara lain menyokong tindakan ganasnya? Mengenakan sekatan ekonomi pada negara yang engkar?

ZubaidahAhamad

Fikir !
Apa kesalahan rakyat Iraq? Apa kesalahan rakyat Afghanistan? Apa kesalahan rakyat di negara2 miskin dunia ketiga? Korea Utara? Bosnia? Negara mana selepas ini? Iran? Malaysia? Indonesia?

ZubaidahAhamad

Isu ke 6: Sekularisme
Apakah maksudnya? Siapa pendokongnya? Apa keburukannya?

ZubaidahAhamad

Sekularisme
Secular maksudnya yang berhubung dengan dunia nyata tidak berhubung dengan alam rohani spiritual atau alam akhirat. Ia merujuk kepada sifat keduniaan iaitu tidak di bawah pengaruh dan naungan gereja Kristian

ZubaidahAhamad

Sekularisme ialah
Careless towards religion and religious affairs (Ketidakacuhan kepada agama dan urusan-urusan agama ) Pemisahan antara urusan agama dan negara

ZubaidahAhamad

Sejarah Sekularisme Di Barat

Sekularisme adalah suatu gerakan pembebasan di barat untuk menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh persepakatan antara Gereja Kristian, kaum feudal dan negara. Ahli-ahli sains tidak mempunyai kebebasan dan tidak dapat menjalankan kaji selidik secara objektif kerana kongkongan konsepkonsep salah yang dijadikan pegangan oleh pihak gereja Kristian.
ZubaidahAhamad

Pandangan Islam terhadap Sekularisme


Bertentangan dengan Islam sebagai suatu sistem hidup yang lengkap, sepadu dan menyeluruh. Tiada pengasingan antara urusan agama dan negara dll Tidak ada konsep pemisahan antara urusan agama dan keduniaan

ZubaidahAhamad

Sekularisme vs Islam
Sekularisme hanya fokus pada dunia Sekularisme mengasingkan agama dari kehidupan dunia Sekularisme melahirkan masyarakat yang menolak agama sebagai suatu sistem kehidupan

ZubaidahAhamad

Kesimpulan
Pandangan semesta( world view ) yang tepat adalah penting dalam menangani sesuatu isu Apa yang berlaku pada hari ini adalah cabaran baru kepada masyarakat dunia bagi memastikan keselamatan dan kedamaian serta keadilan untuk semua

ZubaidahAhamad