Anda di halaman 1dari 1

KUIZ 2

Bincangkan metodologi takhrij al-hadith terhadap sumber rujukan al-sunnah untuk mengelakkan umat Islam dari terlibat dalam penggunaan hadith daif dan maudu dalam kehidupan.