Anda di halaman 1dari 45

berwuduk

Sebelum menunaikan Solat, apakah yang perlu dilakukan jika tiada air atau sakit yang tidak boleh terkena air?......

BERSUCI

IBADAH TAHUN 5

TAYAMMUM
Tarif Sebab Rukun Sunat Syarat Batal
http://www.vbaitullah.or.id

Klik pada menu yang anda pilih untuk seterusnya

Hikmah

Nasyid

Soalan

Takrif Tayammum
Menyapu debu tanah yang suci kemuka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai dengan niat.
- Tayammum sebagai ganti kepada wudhuk atau mandi wajib.

Klik pada gambar

Sebab-sebab yang mengharuskan tayammum 1.Ketiadaan air mutlak 2.Tidak boleh menggunakan air kerana sakit. 3.Ada air tetapi digunakan untuk keperluan makan dan minum sahaja.

Sakit yang tidak boleh terkena air pada anggota wudhuk

Tiada air

Ada air tetapi hanya mencukupi untuk digunakan sebagai keperluan Makan dan minum Sahaja.

(Rukun Tayammum)
1.Niat 2.Memindahkan debu tanah 3.Menyapu debu tanah kemuka 4.Menyapu debu tanah kedua belah tangan 5.Tertib
Klik pada huruf yang berwarna hijau

Lafaz niat tayammum

Meletakkan tapak tangan pada debu tanah

Memindahkan debu tanah

Menyapu debu kemuka

Menyapu debu kedua belah tangan

TERTIB MELAKUKAN RUKUN MENGIKUT URUTAN

1. Niat 2. Memindahkan debu tanah 3. Menyapu debu tanah kemuka 4. Menyapu debu tanah kedua belah tangan 5.Tertib

Klik pada gambar

Sunat Tayammum
1. Membaca( ) ketika menepuk debu tanah. 2. Menyapu muka dengan debu tanah dari atas ke bawah. 3. Mendahulukan sapu tangan kanan dari yang kiri. 4. Menyedikitkan debu seperti menepuk dengan tepi tapak tangan. 5. Menjarangkan anak jari supaya debu tidak lekat banyak. 6. Menyelati anak-anak jari dengan debu. 7. Tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum selesai menyapunya. 8. Mengadap ke arah qiblat. 9. Menanggalkan cincin ketika bertayammum. 10. Membaca doa seperti doa selepas wudhuk.

Perkara-perkara yang membatalkan tayammum 1.Melakukan perkara yang membatalkan wudhuk 2.Ada air sebelum solat. 3.Sembuh daripada penyakit

Klik pada huruf yang berwarna hijau

Syarat-syarat tayammum
1.Menggunakan debu/tanah. 2.Debu/tanah yang suci 3.Bukan debu/tanah yang mustamal. 4.Debu/tanah yang tidak bercampur dengan benda lain. 5.Bertayammum setelah masuk waktu. 6.Bertayammum hanya untuk sekali solat sahaja

Keluar sesuatu dari Qubul dan dubur sama ada suci atau najis, kering atau basah, seperti kentut, membuang air kecil atau besar, haid dan sebagainya, kecuali air mani.

Bersentuhan kulit Diantara lelaki dengan perempuan bukan muhrim

Tidur yang tidak tetap punggung ke lantai

Hilang akal dengan di sebabkan Mabuk, pitam, gila dan sebagainya

Menyentuh qubul dan halaqah dubur dengan tapak tangan tanpa berlapik.

Keluar dari Agama Islam , iaitu menganut agama lain (murtad).

Ada air

Sihat
Sakit yang tidak boleh terkena air

Hikmah / kebaikan bertayammum

1.Sebagai keringanan kepada orang yang uzur. 2.Memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan air. 3.Menunjukkan pentingnya ibadah solat. 4.Menjaga kebersihan. 5.Istiqamah dalam ibadah.

MARI KITA JAWAB SOALAN

Tahap 1

Tahap 2

Pilih jawapan A , B, C atau D. Jawap semua soalan Semoga berjaya

1. Alat yang digunakan untuk bertayammum ialah


A A. B B. C C. D D.

Kulit kayu Debu/tanah yang suci Air yang suci Daun kering

Klik pada (A/B/C/D)

2. Diantara berikut, manakah BUKAN RUKUN tayammum. A B C

Menyapu debu ke muka. Niat. Menyapu debu ke kaki. Tertib.

Klik pada (A/B/C/D)

3. Diantara berikut adalah sebabsebab diharuskan bertayammum kecuali. A B C Cuaca terlalu sejuk. Ada air mutlak Sakit atau uzur. Tiada air mutlak.

Klik pada (A/B/C/D)

Klik pada gambar

TAHNIAH!.........

ANDA TELAH MENGIKUTI PELAJARAN INI DENGAN BAIK


SEMOGA DAPAT MENGAPLIKASIKANNYA SUATU HARI NANTI APABILA DIPERLUKAN.

1. Nota Rujukan Pendidikan Islam Tahap 2 : Edisi Khas 2. Panduan Ibadah Hj Muhammad bin Jusoh. 3. http://www.vbaitullah.or.id 4. Info islam | www.al.azim.com 5. Ziadul Mutaallim Ibnu Akil. 6. CD Panduan Fardhu Ain

Adakah anda pasti ingin menamatkan sesi pembelajaran ini.

Ya

Tidak

Anda mungkin juga menyukai