Anda di halaman 1dari 20

KONSEP, TUJUAN DAN KEPENTINGAN TERAPI SENI (ART THERAPY)

PENGENALAN
TAKRIFAN SENI - Seni membawa maksud yang terlalu global kerana setiap individu menjalankan kehidupan dengan pengalaman seni yang tersendiri dan berbeza.

Seni visual dapat dieertikan sebagai hasil karya seseorang individu dengan menggunakan pelbagai teknik dalam seni. Misalnya, teknik melukis, mewarna, menampal, dan mencantum dalam bentuk sama ada satu, dua atau tiga matra.

Terapi Seni Visual dapat didefinisikan sebagai :

satu kaedah rawatan

menggunakan 1. media seni 2. imej 3. proses kreativiti seni 4. tindak balas individu

untuk menghasilkan produk.

KONSEP
Waller dan Gilroy (1992)
Terapi seni ialah suatu bentuk terapi di mana pembuatan citra visual di hadapan seorang terapis seni berkualiti memberikan sumbangan terhadap eksternalisasi fikiran dan perasaan yang dinyatakan akan tetap terpendam.

Menurut American Art Therapy Association

terapi seni adalah satu profesion kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan menyempurnakan fizikal, mental dan emosi individu dibawah semua peringkat umur.

Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan media warna, kapur, pensil dan marker diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik dan teknik proses kreatif.

Menurut Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan dan Taquddin Abd Mukti (2012)
Terapi seni mengembangkan kesejahteraan fizikal, mental dan emosi individu

suatu bentuk terapi ekspresif

guna proses kreatif seni

Proses kreatif yang melibatkan pernyataan kendiri secara artistik boleh membantu seseorang:
Menghuraikan isu-isu Menguruskan tingkahlaku dan perasaan

Mengurangkan stress
Membaiki esteem kendiri kesedaran

Terapi Seni juga dikenali sebagai Terapi Seni Kreatif yang menggalakkan seseorang menghurai dan memahami emosi mereka sendiri melalui ekspresi seni dan melalui proses kreatif.

LATAR BELAKANG
Sejarah terapi seni ini bermula pada akhir tahun 40an apabila pakar psikiatri dan psikoanalis di hospital Great Britain telah menggunakan lukisan dan catan sebagai proses terapi.

Di antara 1940an dan 60an, ramai pelukis dan guru lukisan berminat menawarkan diri berkhidmat di hospital dan klinik yang kemudiannya dilantik sebagai penasihat psikaitri atau penguasa perubatan.
Sehinggalah June 1980 -1990, National Joint Service for Social services hanya mengiktiraf siswazah menjawat perkhidmatan terapi seni.

Victor Lowenfeld seorang pengkaji seni dalam bukunya Teori Perkembangan Kanak-kanak menulis tentang terapi seni ini di mana kecenderungan seorang kanakkanak yang melukis figura ibunya lebih besar dari ayahnya, mempunyai maksud yang tersirat.

Victor Lowen Seld mengkaji beribu ribu lukisan yang menolong ahli-ahli bidang psikologi mengakui kepentingan terapi seni dalam merawat kesan psikologi terhadap pelajar-pelajar.
Michael Samuel M. D. Dalam bukunya Art as a Healing Force pula, sentiasa menekankan kepentingan seni menolong sesama manusia untuk menambahkan atau menyembuhkan keintelektualan dan emosi yang stabil.

OBJEKTIF
1) Pelajar dapat mengenali dan membiasakan diri dengan isi kandungan, gaya dan simbol imej yang kerap kali dilihat dalam karya. 2) Menurut Eve C. Jarboe, Terapi Seni di sekolah secara amnya adalah untuk pelajar khas yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, tingkahlaku, gangguan emosi atau kecacatan fizikal termasuk pada mata kasar atau halus.

TUJUAN
o

Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami cara untuk mendedahkan keperluan dalaman dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan dalam pencarian resolusi. o Menambah baik dan mengekalkan kesihatan mental o Menyumbang kepada kepuasan diri o Sebagai alat membantu pertumbuhan kanak-kanak

3 JENIS LUKISAN YANG BIASA DIGUNAKAN

KEPENTINGAN SENI DALAM KEHIDUPAN DAN PENDIDIKAN


merupakan pengalaman pandangan melalui imaginasi dan perasaan -Seni adalah pengalaman yang berlaku sepanjang hari -Seni adalah pengalaman universal. Tidak terhad kepada individu tertentu
-Seni

KEPENTINGAN TERAPI SENI


Terapi seni penting sebagai salah satu saluran bagi menjamin keseimbangan hidup selain penting untuk menjamin kesihatan individu. Terapi seni juga dapat membantu individu mengekspresikan diri atau pengalaman. (Diagnostik) Terapi seni penting bagi mengubah keadaan diri seseorang dari kurang baik menjadi lebih baik. Seni grafiti (street art) untuk mencurahkan isi hati mampu menjadi kegiatan self healing (penyembuhan diri).

KEPENTINGAN TERAPI SENI


-

Menyelesaikan konflik emosi

- Meningkatkan kesedaran dan semangat


kendiri

- Membina kesedaran sosial


- Mengubah tingkah laku - Membina strategi penyelesaian masalah - Meningkatkan kemahiran penguasaan hidup

KEPENTINGAN TERAPI SENI (MURID)


Meningkatkan keupayaan berinteraksi dengan alam sekitar
Menguatkan daya imaginasi

Meluahkan perasaan dan emosi

Menguatkan motor kasar dan motor halus

RUJUKAN
Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan dan Taquddin Abd Mukti. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. - http://belognurna.blogspot.com/2011/05/terapi-senivisual.html - http://awekcool.blogspot.com/2011/10/terapi-senisekadar-perkongsian.html - http://belognurna.blogspot.com/2011/05/terapi-senivisual.html -http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4538 -http://ezinearticles.com/?Art-Therapy---The-Importanceand-the-Tools&id=1453430