PENGURUSAN DAN PENAMPILAN DIRI MASA PENGENALAN keperibadian diri kita tapi masih ada ruang yang perlu

diperbaiki. Gunakan ruang yang ada untuk memperbaiki pengurusan dan penampilan diri kita kearah yang lebih cemerlang. OBJEKTIF dapat: : Setelah menjalankan aktiviti ini murid-murid akan 1. 2. Memahami konsep penampilan dan pengurusan diri Murid sedar bahawa matlamat menjadi individu yang berktrampilan adalah kewajipan diri sendiri : 2 JAM : Penampilan diri yang cemerlang mencerminkan

seseorang . Sejauh manapun kehebatan penampilan

BAHAN DAN

: KENALI DIRI SENDIRI – Lampiran 1 PERBEZAAN LUKISAN WAJAH – Lampiran 2 Disket – CERAMAH/RUMUSAN DAN PENGURUSAN PENAMPILAN DIRI.

AKTIVITI

: Mengandungi TIGA aktiviti seperti berikut: 1. Kenali Diri Sendiri 2. Lukisan Diri 3. Rumusan / Ceramah Pengurusan Dan Penampilan Diri

PENGURUSAN DAN PENAMPILAN DIRI Aktiviti 1: OBJEKTIF: MASA BAHAN: KENALI DIRI SENDIRI Murid tahu tanggungjawab tentang kebersihan diri sendiri : 45 Minit

Bahan bercetak – Lampiran 1

LANGKAH-LANGKAH: 1. Guru bersoal- jawab dengan murid tentang: 1.1 Persiapan awal sebelum ke sekolah. 1.2 Apakah akan berlaku sekiranya murid mengabaikan soal kebersihan diri.

2. Edarkan bahan bercetak kepada setiap kumpulan dan memberi arahan (Rujuk Lampiran 1) 2.1 Murid menjalankan aktiviti yang diedarkan oleh fasilitator

3. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil kerja mereka Rumusan : Murid dapat menceritakan kembali aspek-aspek kebersihan Contoh: - Pakaian - Rambut - Kuku - Kasut

AKTIVITI 2: OBJEKTIF :

LUKISAN DIRI

1) Murid dapat menerangkan bagaimana mereka berbeza dari aspek penampilan diri. 2) Murid-murid dapat mengenalpasti kemahiran asas tentang penampilan diri yang cemerlang. BAHAN : MASA: Gambar - Lampiran 2

45 Minit

LANGKAH-LANGKAH: 1. Fasilitator mengedarkan gambar dan meminta setiap kumpulan mencari perbezaan yang terdapat pada dua gambar berkenaan. Fasilitator menyelia setiap kumpulan semasa aktiviti dijalankan serta memerhati tingkahlaku murid Fasilitator meminta wakil setiap kumpulan menerangkan hasil perbincangan yang telah dijalankan

2.

3.

RUMUSAN: Fasilitator menerangkan kepentingan gaya penampilan yang kemas mencerminkan keperibadian yang cemerlang.

AKTIVITI 3: CERAMAH : “PENGURUSAN DAN PENAMPILAN DIRI” MASA: ALATAN : 30 MINIT POWERPOINT – “PENGURUSAN DAN PENAMPILAN DIRI”

OBJEKTIF : Di akhir ceramah ini di harap murid-murid dapat : 1. Memupuk sifat murid bertanggungjawab terhadap kebersihan diri sendiri. 2. Murid dapat menerangkan perbezaan diri sendiri dari segi penampilan dirinya dengan rakan sebaya. LANGKAH-LANGKAH : 1. Fasilitator memberi ceramah tentang Pengurusan dan Penampilan Diri. 2. Fasilitator meminta pandangan peserta tentang aktivitiaktiviti yang telah dijalankan. 3. Fasilitator memilih secara rawak untuk murid memberi pandangan tentang aktiviti yang telah dijalankan. 4. Fasilitator membuat rumusan tentang Pengurusan dan Penampilan Diri.