Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari : Ahad
Tarikh : 30 November 2014
Masa : 8.00 8.30 Pagi (30 minit)
Umur : 5 Tahun
Bil. Murid : 23 orang
Bil. Murid yang hadir : 20 orang
Tunjang Utama : Sosioemosi
Fokus : PSE 1.0 Mengenali dan mengurus emosi sendiri.
Standard Kandungan : PSE 1.1 Mengenali emosi sendiri
Standard Pembelajaran : PSE 1.1.6 Menyatakan emosi mengikut situasi
Tajuk : Perasaan Saya
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Mengenal jenis-jenis emosi.
2. Memadankan ekspresi muka dengan emosi yang betul.
Alat Bantu Mengajar : kad gambar, kertas lukisan.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengenal emosi asas seperti gembira dan
sedih.
Penerapan Nilai : berkerjasama, patuh arahan, dedikasi dan toleransi.

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran :
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan/ABM
Set
Induksi
(3 minit)
Menunjukkan
ekspresi
muka.

1.Guru
mendemostrasi mimik
muka yang berlainan
kepada murid.

Murid memerhatikan
dan meneka apakah
perasaan guru melalui
ekspresi yang
ditunjukkan.
Nilai :
kerjasama
Langkah 1
(10 minit)
Melabel
gambar.
1.Guru menunjukkan
kad gambar jenis-
jenis emosi mengikut
situasi kepada murid.
2. Guru mengajar
murid murid mengeja
emosi dengan flash
card;
sedih,gembira,terkejut
,marah,mengantuk,

1. Murid memerhati
setiap gambar dan
menyatakan jenis
emosi
2.Murid
melengkapkan ejaan
pada gambar emosi.
BBM : Flash
card emosi

Nilai : patuh
arahan,
Langkah 2
(15 minit)
Murid
melakukan
melukis
symbol
perasaan.
1.Guru
membahagikan murid
kepada 5 kumpulan.
2. Guru mengedar
kertas lukisan.
1.Murid masuk
kedalam kumpulan
masing-masing.
2. Setiap kumpulan
dikehendaki untuk
melukis satu simbol
perasaan.


BBM: Kertas
lukisan.

Nilai:
bekerjasama
Penutup
(2 minit)

Penilaian 1. Guru memberikan
pujian kepada hasil
kerja murid.
1.Murid gembira Nilai :
MenghargaiRefleksi: