Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

SEKOLAH KELAS BILANGAN MURID TEMA

SK Topokon Tuaran Tahun 1 35 orang Sains Fizikal TARIKH MASA TAJUK 21 Ogos 2013 (Rabu) 7.20am-8.20am (60 minit) 7.0 Kulit Untuk Menyentuh dan Merasa

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh :

8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh.

8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan. PENGETAHUAN SEDIA ADA PENDEKATAN STRATEGI P&P KPS Konstruktivisme Simulasi i. ii. iii. KBKK i. ii. iii. iv. NILAI SAINTIFIK/MURNI i. ii. iii. EMK BBM TMK 10 jenis benda (pelbagai bentuk), Slaid, LCD Memerhatikan Mengelaskan Berkomunikasi Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat inferens Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama Berani mencuba Murid mengetahui rasa panas, sejuk, kasar, halus dan lembut.

FASA PENGAJARAN Set Induksi Permulaan (5 minit)

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P&P AKTIVITI GURU Guru semua duduk kelas. AKTIVITI MURID

CATATAN

mengumpulkan Murid murid di untuk kehadapan

bergerak KPS:
1. Memerhati 2. Membuat

hadapan

7.20am-7.25am Kotak Rahsia

inferens mengeluarkan Murid merasa benda di Persediaan: kotak hitam dalam kotak tersebut Orientasi idea

Guru sebuah yang sebuah

mengandungi dengan tangan tanpa berasaskan benda yang melihat. pengetahuan sedia ada.

tidak diketahui.

Guru meminta seorang Murid

menjawab

murid kehadapan untuk soalan yang diberikan meneka benda tersebut oleh guru. dengan memasukkan

tangan ke dalam kotak.

Soalan: 1. Apakah rasa benda tersebut? (kasar, halus, lembut, keras, panas, sejuk) 2. Apakah nama nama benda tersebut?

Guru menyatakan topik yang ingin dipelajari hari ini iaitu Kulit Untuk Menyentuh & Merasa. Pencetusan Idea (15 minit) 7.25am-7.40am Sentuh dan Guru mengeluarkan 10 jenis benda pelbagai bentuk. KPS: Memerhati Mengelaskan

rasa benda ini:

1. Air

suam Guru meminta 10 orang Murid menyentuh dan KBKK: murid mengelaskan benda untuk merasa benda tersebut Mencirikan benda- dan tersebut ke memasukkannya Mengumpulkan dalam rasa kotak & mengelaskan yang BBM: Pelbagai makanan Tahap Kognitif: Pengetahuan Kefahaman jenis

(panas)
2. Minuman tin

(sejuk)
3. Pasir

mengikut kategori rasa kumpulan halus, keras & lembut.

(kasar)
4. Gula (kasar) 5. Bedak

Panas, sejuk, kasar, difikirkan sesuai.

(halus)
6. Tepung

Guru

membincangkan rasa benda dan jika kesalahan

kategori tersebut

(halus)
7. Kain

membetulkan terdapat kategori.

(lembut)
8. Patung

(lembut)
9. Syiling

(keras)
10. Pembaris

(keras) Penstrukturan Semula Idea (15 minit) Kulit organ sebagai Guru menayangkan Murid mengambil Strategi:

untuk slaid mengenai organ perhatian semasa guru Pembelajaran Masteri KPS: Memerhati Berkomunikasi KBKK: Mencirikan Membuat gambaran mental Menghubungkait

menyentuh dan deria rasa/sentuh iaitu menayangkan slaid. merasa. Kulit contoh sejuk, keras kasar, & serta contohgambar halus, lembut

7.40am-7.55am

mengenai rasa panas,

menggunakan LCD.

Aplikasi Idea (20 minit)

Lembaran kerja

Guru mengagihkan lembaran kerja kepada murid.

Murid

menjawab KPS:

lembaran kerja dalam Memerhati keadaan senyap. Berkomunikasi

7.55am-8.15am Selesai menjawab soalan, guru bersama murid menanda jawapan. Selepas menjawab selesai KBKK: soalan, Mencirikan

murid bertukar jawapan Membuat dengan rakan sebelah gambaran untuk ditanda bersama. mental Menghubungkait

Refleksi Penutup (5 minit)

Pengulangan

Soalan: 1. Apakah yang kita sudah pelajari hari ini? 2. Namakan tubuh badan yang digunakan untuk menyentuh & merasa. 3. Berikan contoh rasa bagi panas, sejuk, kasar, halus, keras & lembut.

Murid soalan

menjawap Tahap kognitif: yang Kefahaman

dikemukakan oleh guru

8.15am-8.20am

ULASAN PENSYARAH/GURU PEMBIMBING:

TANDATANGAN:

_________________ TARIKH: