Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

Contoh BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah: SMK

Kod Sekolah:

1.

Nama Guru

2.

Judul

4.

Tarikh Pembentangan

Makna BAHARU Perubahan


Pendidikan
-

6.

Tempat Pembentangan

7.

Sinopsis

3. Bidang: Pengetahuan

Profesional
5. Masa: -

Buku ini mengandungi segala info tentang perubahan dalam pendidikan. Sebanyak 3 bahagian
dimuatkan dan setiap bahagian dihuraikan dengan jelas, langkah demi langkah. Antara contoh
bahagian yang dimuatkan oleh penulis adalah perubahan pendidikan pada peringkat
tempatan,bermula dari guru sehinggalah kepada pentadbir daerah. Bagi setiap bahagian, penulis
akan memuatkan gambaran keseluruhan perubahan yang yang berlaku. Seterusnya proses
perubahan pada peringkat wilayah negara turut disertakan bersama bagi memahami lebih erti
BAHARU perubahan pendidikan

8.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran


Selepas membaca buku ini saya dapati bahawa terdapat perubahan yang berlaku dalam dunia
pendidikan. Maka, saya perlu mengubah cara pengajaran dan pembelajaran yang agar sesuai
dengan perubahan yang berlaku dalam pendidikan. Beberapa budaya dan amalan yang
dimuatkan dalam buku ini perlu saya cuba di dalam P&P saya.

9.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


Terdapat banyak strategi yang boleh saya aplikasikan di dalam P&P. Antara yang paling menarik
minat saya adalah bagaimana untuk menjadikan proses pembelajaran untuk pelajar supaya lebih
sempurna dengan memahami hakikat perubahan tersebut. Dalam strategi ini saya dapat meneliti
cara untuk membantu pelajar menjadi lebih berani menanyakan soalan. Selain itu saya juga boleh
menggalakkan pembelajaran secara bebas. Dalam strategi ini saya dapat memupuk sifat
tanggungjawab pelajar bagi menentukan pembelajarannya sendiri.

Disediakan oleh,
.............................................

Disahkan oleh,
........................................................

Anda mungkin juga menyukai