Anda di halaman 1dari 3

BORANG SINOPSIS KAEDAH PEMBACAAN BUKU

Nama Sekolah : SMK SUNGAI LEMBING


1

NORSULIHA BT YACOB

Nama Pegawai /
Kakitangan
Judul Buku

Nama Pengarang

Dr Danial Zainal
Abidin

Tarikh Hantar

17 NOVEMBER 2014

Bidang/ Fokus

KEAGAMAAN

Ringkasan Eksekutif
/Sinopsis :

Buku ini menceritakan tentang kepentingan


mengenal peribadi Nabi Muhammad S.A.W
dengan secara lebih mendalam.
Beberapa kajian telah dilakukan oleh tokohtokoh ilmuwan di seluruh dunia berkenaan
dengan bukti-bukti mengenai kerasulan
Rasulullah S.A.W. Kajian demi kajian yang telah
dilakukan akhirnya membawa kepada penemuan
yang menakjubkan dimana segala tanda-tanda
kerasulan Nabi S.A.W ini telah dibuktikan melalui
bukti-bukti dari aspek sejarah, sains, dan melalui
kitab-kitab agama lain.
Penemuan ini hakikatnya telah dikisahkan
atau dicatat suatu masa dahulu cuma kini setelah
kajian-demi kajian di jalankan barulah
menemukan tentang penemuan terbaru ini.

Pembelajaran yang
diperolehi :

1. Kepentingan mengenal peribadi Nabi


S.A.W
2. Kepentingan untuk mengikut Sunnah
Rasulullah dalam kehidupan seharian.
3. Kepentingan menghayati semangat yang
telah ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W
kepada umat manusia yang lain.
1. Pekerjaan di tempat kerja adalah ibadah.
2. Memikul tugas yang diberikan dengan
penuh tanggungjawab.
3. Sentiasa memperbaiki amal kebaikan.

Aplikasi di dalam
organisasi :

Disediakan Oleh :

BUKTI-BUKTI SAINS DAN SEJARAH


KERASULAN MUHAMMAD
4 . Tahun Diterbitkan :2007

Disahkan Oleh :


..
(
)

NORSULIHA BT YACOB

BORANG SINOPSIS KAEDAH PEMBACAAN BUKU


Nama Sekolah : SMK SUNGAI LEMBING
1

NORSULIHA BT YACOB

Nama Pegawai /
Kakitangan
Judul Buku

Nama Pengarang

Dr Danial Zainal
Abidin

Tarikh Hantar

17 NOVEMBER 2014

Bidang/ Fokus

Motivasi

Ringkasan Eksekutif
/Sinopsis :

Buku ini menceritakan tentang tip-tip atau


formula yang boleh dikutip dari kitab Al-Quran
untuk tujuan motivasi diri. Pada masa kini
terdapat banyak buku-buku motivasi yang
menggunakan teori-teori dari penulis barat,
hanya segelintir sahaja yang menggunakan teori
yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umat
manusia. Yang mana hakikatnya sekiranya
kehidupan manusia benar-benar berpandukan AlQuran dan Sunnah sudah pasti mereka akan
dapat menemukan jalan penyelesaian nya. Buku
ini telah mengupas dengan secara terpeinci tiptip yang telah diajar dalam Al-Quran dan telah
diguna pakai oleh orang-orang terdahulu dan
ianya benar-benar member manfaat besar
kepada mereka. Al-Quran adalah kitab yang
mempunyai ajaran-ajaran yang relevan untuk
diamalkan untuk sepanjang zaman.

Pembelajaran yang
diperolehi :

4. Kepentingan mengenal perjuangan para


Sahabat Nabi S.A.W
5. Kepentingan untuk mengikut Sunnah
Rasulullah dalam kehidupan seharian.
6. Kepentingan mendalami ilmu untuk
berhadapan dengan dunia yang penuh
mencabar.

Aplikasi di dalam
organisasi :

4. Pekerjaan di tempat kerja adalah ibadah.


5. Melakukan setiap tugas yang diberikan
dengan jujur dan ikhlas berpandukan
kepada ajaran Al Quran.

7 Formula individu cemerlang


4 . Tahun Diterbitkan :2006

6. Dapat memberi motivasi kepada pelajar


tentang semangat yang telah ditunjukkan
oleh tentera Islam suatu ketika dahulu.
Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh :

..
(
)