Anda di halaman 1dari 5

Lampira C BORANG SINOPSIS BUKU Nama Sekolah :

1. 2. 4. 6. 7. Nama Guru Judul

SMK SERI KELEDANG


Pn. Teoh Seok Thien Budaya Kerja Cemerlang

Kod Sekolah : AEA 2047


3. Bidang :Amalan dan Nilai Profesionalisme 5. Masa :

Tarikh Pembacaan 10-3-2010 Tempat Pembentangan Sinopsis: Buku ini mengandungi 5 bab. Bab 1 menerangkan tentang konsep dan keadaan kerja. Bab 2 pula menerangkan tentang pembentukan peribadi positif di tempat kerja. Bab ini menyentuh tentang rahsia A-B-C dalam kerja iaitu A untuk adab, B untuk bantu dan C untuk Ceria. Tidak kira sama ada kita adalah pengurus, pentadbir mahupun pekerja sokongan, kita perlu beradab sesama sendiri. Kadangkala kita tidak perlu terlalu berhati-hati dalam mempamerkan sikap sopan santun mahupun hormat-menghormati kerana ia lebih berkesan apabila dilaksanakan secara spontan. Ketika melaksanakan tugasan harian, kita boleh mempraktikkan cara seperti berikut: a. Nyatakan hasrat dan permintaan dengan memulakan ungkapan, Tolong. b. Maklum balaskan setiap jawapan walaupun berbentuk negatif dengan ucapan, Terima kasih. c. Terima sebarang kegagalan atau kecuaian secara ikhlas dengan menyatakan, Saya minta maaf Dalam pengurusan, setiap pekerja perlu bantu-membantu antara satu sama lain dan bekerja dalam satu kumpulan. Setiap pekerja tidak mungkin bersemangat untuk melaksanakan tugasan sekiranya tiada suasana yang ceria. Justeru, kita perlu belajar untuk membberi senyuman dan apresiasi kepada orang lain, atas apa yang telah mereka lakukan. Nilai Pengetahuan / Pengajaran a. ikhlas b. prihatin c. bertimbang rasa d. bekerja sama e. mementingkan masa f. boleh dipercayai g. bertanggungjawab h. berdisiplin diri Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P Buku ini mengemukakan pelbagai pendekatan untuk menjadi pekerja yang bermotivasi dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Ini boleh diaplikasikan dalam suasana sekolah dan dalam bidang pendidikan serta boleh membawa faedah kepada guru, murid serta sekolah sebagai sebuah organisasi.

8.

9.

Disediakan oleh, .................................................. ( TEOH SEOK THIEN )

Disahkan oleh, ................................................... ( )

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah :
1. 2. 4. 6. 7. Nama Guru Judul

SMK SERI KELEDANG


Pn. Teoh Seok Thien Mengurus Pembangunan Profesional di Sekolah 10-4-2010

Kod Sekolah : AEA 2047


3. Bidang :Kemahiran Profesionalisme 5. Masa :

Tarikh Pembacaan Tempat Pembentangan Sinopsis:

Buku in memberi panduan tentang cara mengurus kerjaya guru di sekolah, siapa yang perlu terlibat serta faktor dan prinsip yang dapat membantu mencapai matlmat tersebut. Antara isu yand dibicarakan adalah hubungan pembangunan profesional dengan peengurusan sumber manusia, perancangan pembangunan sekolah, latihan wal pengurusan, kemahiran memimpin dan kualiti pentadbiran guru. Buku in perlu dibaca oleh semual penyelaras pembanguan profesional di sekolah, pendadir pendidikan serta mereka yand menjaadi sebahagian daripada pasukan kanan sekolah. 8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran i. ikhlas j. prihatin k. bertimbang rasa l. bekerja sama m. mementingkan masa n. boleh dipercayai o. bertanggungjawab p. berdisiplin diri Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P Buku ini menekankan mengurus program membangunkan kerjaya di sekolah-sekolah di mana guru-guru dapat membangunkan diri dan kerjaya mereka. Dengan itu, guru-guru dapat memberi sumbangan bagi membangunkan pusat pendidikan yang mengutamakan kualiti dan proses belajar. Buku ini mrnyentuh pelbagai isu yand memberi kesan kepada semua peringkat kerjaya mengajar.

9.

Disediakan oleh, .................................................. ( TEOH SEOK THIEN)

Disahkan oleh, ................................................... ( )

BORANG SINOPSIS BUKU Nama Sekolah :


1. 2. 4. 6. 7. Nama Guru Judul Tarikh Pembacaan Tempat Pembentangan Sinopsis: Buku ini membincangkan secara terperinci setiap aspek berkaitan ddengan pengurusan kewangan sekolah. Setiap perkara yang dibincangkan berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas beberapa sekolah. Rumusan dan cadangan diberikan bagi menyelesaikan masalah kewangan yang ditimbul. Buku ini membincangkan struktur dan sistem pengurusan kewangan sekolah, dan bagaimana sekolah memdapat peruntukaan. Ia menganalisis organisasi ddan pengurusan kewangan sekolah, serta tugas pengetua dalam mengurus kewangan sekolah, peranan AJK kewangan sekolah dan pematuhan pekeliling kewangan dan arahan perbendahraan yang perly dipatuhi.Bab terakhir buku membincangkan isu-isu pengurusan kewangan sekolah pada masa kini dan cara mengatasi masalah pengurusan kewangan sekolah.

SMK SERI KELEDANG

Kod Sekolah : AEA 2047


3. Bidang :Kemahiran Profesionalisme 5. Masa :

Pn. Teoh Seok Thien Mengurus Kewangan Sekolah 10-5-2010

8.

Nilai Pengetahuan / Pengajaran a. ikhlas b. prihatin c. bertimbang rasa d. bekerja sama e. mementingkan masa f. boleh dipercayai g. bertanggungjawab h. berdisiplin diri Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan rujukan kepada pegawai-pegawai pendidikan, pengetua dan guru besar sekolah yang ingin mempelajari dan mendapat pengetahuan lanjut berkenaan pengurusan dan pentadbiran kewangan sekolah menengah atau sekolah rendah di Malaysia.

9.

Disediakan oleh, .................................................. ( TEOH SEOK THIEN)

Disahkan oleh, ................................................... ( )

BORANG SINOPSIS BUKU Nama Sekolah :


1. 2. 4. 6. 7. Nama Guru Judul Tarikh Pembacaan Tempat Pembentangan Sinopsis: Buku ini mengandungi bahan rujukan yang lengkap dalam bidang model dan proses pengajaran, stragtegi pengajaran dan pembelajaran, kaedah dan teknik mengajar, perancangan pelajaran, penilaian pendidikan serta pengurusan bilih darjah. Pedagogi merupakan suatu bidang ilmu pendidikan yang terpenting untuk dikaji dan dipelajari oleh guru-guru supaya dapat menguasai kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik yang berlandaskan teori pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penguasan kemahiran mengajar ini merupakan syarat yang mutlak untuk membantu guru menjalankan tugasnya dengan berkesan serta kecekapan secara profesional 8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran a. ikhlas b. prihatin c. bertimbang rasa d. bekerja sama e. mementingkan masa f. boleh dipercayai g. bertanggungjawab h. berdisiplin diri Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P Kebanyakan kandungan buku ini sesuai digunakan sebagai bahan rujukan. Dengan bahanbahan komprehensif yang terkandung dalam buku ini, para pendidik dapat menggunakannya sebagai buku rujukan utama untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran pengurusan bidangnya dengan mencapai tahap kecemerlangan.

SMK SERI KELEDANG

Kod Sekolah : AEA 2047

Pn. Teoh Seok Thien Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran 10-5-2010

3. Bidang : Pengetahuan Profesionalisme 5. Masa :

9.

Disediakan oleh, .................................................. ( TEOH SEOK THIEN)

Disahkan oleh, ................................................... ( )

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah :
1. 2. 4. 6. 7. Nama Guru Judul

SMK SERI KELEDANG


Pn. Teoh Seok Thien Mengurus Konflik 10-5-2010

Kod Sekolah : AEA 2047


3. Bidang : Amalan dan Nilai Profesionalisme Keguruan 5. Masa :

Tarikh Pembacaan Tempat Pembentangan Sinopsis:

Buku ini ditulis bagi santapan jiwa pembaca berkaitan konflik yang berlaku setiap hari dalam dunia serba moden dan canggih ini. Jika tiada konflik dengan rakan sekerja, orang atan ataupun orang di persekitaran, kita sebenarnya masih berkonflik dengan diri kita sendiri. Walaupun buku inii mengkhusukan pada konflik di tempat kerja, tetapi cara mengurus konflik kini seusai dan dapat digunakan dalam kehidupan seharian bagi masyarakat di persekkitaran kita. 8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran a. ikhlas b. prihatin c. bertimbang rasa d. bekerja sama e. mementingkan masa f. boleh dipercayai g. bertanggungjawab h. berdisiplin diri Aplikasi llmu Dalam Organisasi/ P&P Melalui buku ini, kita dapat mengenal pasti proses dan langkah-langkah yang perlu diambil ldalam menangani konflik dan yang penting adalah sifat benar.

9.

Disediakan oleh, .................................................. ( TEOH SEOK THIEN)

Disahkan oleh, ................................................... ( )