Anda di halaman 1dari 2

Soal Selidik Kecerdasan Emosi

A.
Kesedaran emosi
Bil

Penyataan Item

Skala

Saya sering tidak menyedari tentang perasaan saya hampir sepanjang waktu

saya tahu hal-hal sering membuat saya khuatir dan was-was

sepanjang hari saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya berasa kesal

saya sangat mengetahui kelemahan-kelemahan perasaan saya

Pada saat saya capai dan sibuk mengerjakan sesuatu, tanpa saya sedari saya
berkata kasar kepada rakan sekerja
saya
saya tiba-tiba menjadi marah dan tidak sedar apa yang menyebabkan saya
marah
saya sedar bahawa setipa kesedihan yang saya alami ada yang
menyebabkanyya

ketika saya jengkel dan marah saya sangat menyedari dan tahu masalah yang

menimbulkannya
Jumlah Skor

B.
Pengendalian Emosi

Bil
1

Penyataan Item

Skala
1

saya tidak dapat menangis meskinpun saya dalam keadaan amat sedih
saya tidak dapat mengungkapkan kesedihan walaupun dengan orang yang
dekat dengan saya

saya mudah memberitahu kesihan saya kepada orang walaupun baru kenal

kalau ada yang lucu saya akan tertawa


ketika
sedihDiri
saya akan menangis dan setelah hati lega saya dapat jalankan
C.Motivasi
tugas dengan tenang
Penyataan Item

3
4
Skala

saya akan
berkerja
apabila
saya disuruh
oleh pemimpin
saya sesuatu yang
setiap
perasaan
saya
tersinggung,
saya akan
mengungkapkan
menyakitkan
orang kepada
orangtanpa
yangdisuruh
menyinggung
saya
saya akan melakukan
pekerjaan
oleh pemimpin
saya

1
1
1

2
2
2

3
33

4
44

5
55

saya akan menyelesaikan kerja saya apabila orang lain mengingatkan tugas
saya
saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugasan dengan hasil yang bagus
Jumlah Skor
setiap tugasan yang diberi oleh atasan saya , biasanya saya paling awal dalam

5
Bil
26

4
5

menyelesaikan tugasan saya berbanding dengan teman teman saya yang lain

saya akan melaksanakan pekerjaan saya apabila pasangan saya selalu

mengingatkan saya untuk menyelesaikan tugas saya


7
8

saya senang membuat cara cara baru dalam bekerja agar hasil baik
saya akan menyelesaikan tugas saya apabila
saya diberi motivasi menimbulkannya oleh
pemimpin
Jumlah Skor

D.Hubungan Sosial

Bil

Penyataan Item

Skala

saya mudah mendapat teman walaupun di tempat asing

saya lebig senang melakukan pekerjaan sendiri

saya senang melakukan pekerjaan bersama dengan teman saya


saya lebih suka pergi menikmati kesunyian dibandingkan bersama-sama
dengan org lain
orang yang telah menyakiti hati kita sebaiknya dibalas dengan perbuatan
yang setimbal

saya suka kalau teman-teman saya mengatakan bahawa saya orang yang
dapat

memeriahkan suasana dalam kelompok


7
8

saya tidak tahu kadang kala kata kata saya boleh menyakitkan hati orang lain
saya sering memaksakan pendapat saya untuk
diterima dansering tidak saysetuju dengan pendapat
kelompok saya

Jumlah Skor

Anda mungkin juga menyukai