Anda di halaman 1dari 14

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

96509 BINTANGOR
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

MATA PELAJARAN

LITERASI MATEMATIK

KOD MATA PELAJARAN

WAJ3105

TAJUK TUGASAN

TUGASAN 1(30%)
Dalam kumpulan dua orang,anda dikehendaki untuk
merekabentuk dsn mencipta sekeping brosur/poster tentang
penggunaan makanan aditif,pestisid dan pengawet dalam
makanan,pertanian,kosmetik atau perubatan.Brosur ini
harus dikaitkan dengan kesedaran awan.

NAMA PELAJAR

1. GANIN AK TALOK
2. ILHAM BIN NOH

MAJOR/KUMPULAN/SEMESTER

MATEMATIK 1/SEM 1/ AMBILAN JUN 2011

NO. K.P./NO. MATRIK

1. 740629-13-5361
2. 750520-13-5375

NAMA PENSYARAH

ENCIK PANTING BELUBAU

TARIKH HANTAR

20 OGOS 2011

Isi Kandungan
Perkara

Muka surat

Penghargaan

Maklumat Tentang Brosur

Apa Itu Aditif,Bahan Pengawet dan Pestisid

Sampel Brosur

Rekabentuk Brosur

Borang Kolaborasi

Refleksi

10

Penghargaan

Kami ingin mengucapkan setinggi perhargaan dan terima kasih,terutamanya kepada


pensyarah kami En. Panting Belubau kerana banyak memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan
tugasan ini.Tanpa bimbingan dan nasihat beliau kami tidak mungkin

berjaya menyiapkan

tugasan ini dengan baik. Ucapan penghargaan juga ditujukan kepada rakan-rakan yang tidak
jemu memberi pandangan dan juga sudi berkongsi idea demi memurnikan tugasan kami ini.
Terima kasih.

Maklumat Tentang Brosur

Brosur, buku kecil, atau pamflet adalah terbitan bukan berkala yang dapat
terdiri dari satu hingga sejumlah kecil muka surat, tidak mempunyai perkaitan dengan
terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara
lain dengan pengokot, benang, atau kawat), tapi tidak menggunakan jilid keras.
Menurut takrifan UNESCO, brosur adalah terbitan tidak berkala yang tidak dijilid keras,
lengkap (dalam satu kali terbitan), memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih
dari 48 halaman, di luar perhitungan halaman sampul.
Bentuk dan isi
Apabila terdiri daripada satu halaman, brosur umumnya dicetak pada kedua sisi,
dan dilipat dengan pola lipatan tertentu hingga membentuk sejumlah panel yang
terpisah. Pamflet yang hanya terdiri dari satu lembaran/halaman sering disebut lembar
iklan (bahasa Inggeris: leaflet, flier, atau flyer). Selain itu, brosur yang memuatkan
maklumat tentang barangan disebut juga sebagai katalog produk atau sering hanya
disebut katalog.Brosur atau pamflet memuat maklumat atau penerangan tentang suatu
produk, perkhidmatan, syarikat, sekolah, kemudahan umum, atau dimaksudkan sebagai
kemudahan pengiklanan. Maklumat dalam brosur ditulis dalam bahasa yang ringkas,
dan dimaksudkan untuk mudah difahami dalam waktu yang singkat. Brosur juga direka
agar menarik perhatian, dan dicetak dengan menggunakan kertas yang baik dalam
usaha memberikan kesan yang baik terhadap produk tersebut.
Buku kecil sering memiliki sampul, halaman judul, dan dijilid, dan memiliki jumlah
muka surat yang lebih banyak dari pamflet. Bentuknya sering kelihatan seperti buku
ukuran

kecil.

Berbeza

dengan

pamflet,

buku

kecil

tidak

sesuai

untuk

pengiklanan.Sejumlah barangan seperti barang elektronik, sering menyertakan buku


kecil yang mengandungi perincian produk atau penjelasan cara penggunaan. Buku kecil
yang disertai barang elektronik kadang-kala memiliki jumlah halaman yang banyak dan
tidak habis dibaca sekali. Album rakaman, seperti kaset atau CD sering menyertakan
buku kecil yang berisi lirik lagu, foto, dan nama-nama artis.
Apa itu Aditif?

Aditif makanan bermaksud apa-apa bahan yang dimasukkan dengan sengaja ke dalam
makanan

dalam

kuantiti

kecil

bagi

mempengaruhi

kuliti

penyimpanan,tekstur,konsistensi,rupa ,bau,rasa kealkalian atau keasidan makanan


tersebut,ataupun secara tidak langsung secara pemprosesan,penyimpanan atau
pembungkusan.
Apa itu bahan pengawet?
Apa-apa bahan yang apabila ditambah pada makanan boleh menyekat,merencat
atau menahan proses penguraian,penampaian atau pengasidan makanan tersebut.
Apa itu Pestisid?
Pestisid merupakan bahan berbahaya bersifat racun yang dapat menimbulkan
pengaruh negatif terhadap kesihatan manusia.Diantara kesan negatif dari pengunaan
pestisid ialah mereka yang menggunakan mungkin mengalami muntah-muntah,mata
berair,kulit terasa gatal-gatal dan menjadi luka,pengsan dan mungkin juga akan
membawa maut.

Sampel Brosur 1

BROSUR ZAT PENGAWET MAKANAN

Sampel Brosur 2

BROSUR KESIHATAN

Sampel Brosur 3
BROSUR KOSMETIK

REKABENTUK BROSUR

HINDARI BAHAN-BAHAN INI DALAM MAKANAN ANDA!!!

Makanan segera bukanlah pilihan makanan yang terbaik kerana kandungannya yang
tidak berkhasiat.

JANGAN ABAIKAN KESIHATAN

ANDA !!!
REKABENTUK BROSUR 2

HINDARI BAHAN-BAHAN INI DALAM MAKANAN


ANDA!!!

TANPA RACUN

OBESITI
JERUK
PADI

LESU

SAYUR-SAYURAN

GATAL-GATAL

BUAH-BUAHAN

MAKANAN RINGAN

MAKANAN SEGERA

MEMBAWA MAUT

Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus


Nama Pelajar
No Matrik/No Kad
Pengenalan
Kumpulan

Ganin Ak Talok

Ilham bin Noh

740629-13-5361

750520-13-5375

Matematik 1

Mata Pelajaran
Pensyarah Pembimbing

Tarikh

Literasi Nombor
En. Panting Belubau

Perkara Yang Dibincangankan

Catatan

Nama /
Tandatangan

30.07.2011 -Kehendak tugasan

1.00pm2.00pm

-pengagihan tugas.
Bilik Kuliah
-pejumpaan seterusnya.
06.08.2011 -Membincangkan tentang draf tugasan.

8.00

am-

10.00am
-Penambaikan beberapa pekara.
Sing
-cadangan menghantar draf dengan En. Kong,Jalan
Panting.
Salim.

Refleksi
Melalui tugasan ini kami dapat memahami tentang penggunaan makanan aditif,
pestisid dan pengawet dalam makanan. Secara tidak langsung ianya dapat mengajar
kami dengan lebih mendalam serta terperinci mengenai jenis-jenis bahan dan kesannya
terhadap

kesihatan

kita.

Kami mencari maklumat yang berkaitan di dalam internet, selain itu kami juga tidak lupa

untuk membuat rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih


lanjut. Kami juga bersyukur kerana mempunyai rakan sekelas yang begitu memahami
serta banyak membantu dengan menyumbangkan idea dan sokongan kepada kami.
Kami juga tidak segan untuk berjumpa dengan pensyarah pembimbing saya iaitu Encik
Panting Belubau untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut dan berbincang
mengenai tugasan ini agar apa yang kami hasilkan nanti bertepatan dengan kehendak
soalan.
Akhir sekali, proses terakhir ialah menyemak semua hasil yang disiapkan dengan teliti
sebelum membukukan tugasan kami ini. Kami begitu berpuas hati dengan hasil ini
kerana berjaya menyiapkannya dengan lengkap dan tepat pada masanya. Kami ingin
mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung
mahupun tidak dalam proses menyiapkan kerja kursus kami ini. Semoga dengan
bantuan anda-anda semua diberkati oleh Tuhan yang maha esa.
Sekian, terima kasih