Anda di halaman 1dari 4

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN

NASIONALISME DI ASIA TENGGARA


1 Imperialisme moden bermula sejak abad ke-15,
apabila kuasa-kuasa Barat menguasai
wilayah-wilayah di Amerika Latin, Afrika
dan Asia. Menurut pengetahuan sejarah
anda, apakah imperialisme?
A Dasar menguasai sumber ekonomi
B Dasar
meluaskan
pengaruh
dan
wilayah
C Tindakan mengembangkan pengaruh
agama
D Tindakan untuk mengembangkan idea
ke negara lain

Saingan dengan pedagang-pedagang


Arab dan India

I Gabenor
Jeneral
menjadi
ketua
pentadbir di tanah jajahan
II Undang-undang Barat bercampur aduk
dengan adat resam tempatan
III Kerajaan
pusat
dibentuk
melalui
penyatuan wilayah-wilayah di tanah
jajahan
IV Pegawai Barat menjadi ketua biro dan
berkongsi kuasa dengan pembesar
tempatan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4 Buktikan kepentingan pengenalan kapal


berkuasa wap dari segi kemajuan ekonomi
kuasa Barat.
I Membawa muatan barang dagangan
dengan banyak
II Mempercepatkan perjalanan ke Timur
III Memendekkan perjalanan ke Timur
IV Menjimatkan kos dan lebih selamat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
8

Kuasa imperialis

Sepanyol
Belanda

Apakah tujuan awal kuasa imperialis di


atas menguasai Asia Tenggara?
A Meluaskan tanah jajahan
B Menyebarkan agama Kristian
C Memperoleh kawasan pasaran
D Menguasai perdagangan rempah
3 Mengapakah imperialis Barat berlumbalumba untuk mendapatkan tanah jajahan
di Asia Tenggara?
A Melambangkan kekuatan dan kekayaan
negara
B Galakan daripada pemerintah dan raja
di Eropah
C Menghapuskan monopoli negara China
dan India

5 Slogan beban orang putih digunakan oleh


kuasa
British
dan
Belanda
dalam
menjalankan
imperialisme.
Apakah
maksud beban orang putih?
A Bertanggungjawab untuk memimpin
orang Timur ke arah kehidupan yang
lebih sejahtera
B Bertanggungjawab untuk memodenkan
kehidupan
C Bertanggungjawab untuk menyebarkan
tamadun
D Bertanggungjawab untuk menyebarkan
agama
6 Mengapakah kuasa Barat yang berjaya
menguasai
Asia
Tenggara
ingin
menggantikan sistem pemerintahan beraja
tempatan?
A Ingin memantapkan sistem politik
tempatan
B Ingin menjajah semua negara Asia
Tenggara
C Ingin memperkenalkan sistem birokrasi
Barat
D Ingin bekerjasama dari segi politik dan
ekonomi
7 Manakah antara berikut adalah berkenaan
dengan Sistem Birokrasi Barat di Asia
Tenggara?

...... negara ini terdiri daripada barangay


yang diperintah oleh golongan datu. Di
selatannya pula tidak wujud kerajaankerajaan Islam...
Manakah antara berikut sesuai
pernyataan di atas?
A Sistem
pentadbiran
penjajahan di Indonesia
B Sistem
pentadbiran
penjajahan di Vietnam
C Sistem
pentadbiran
penjajahan di Filipina
D Sistem
pentadbiran
penjajahan di Burma

dengan
sebelum
sebelum
sebelum
sebelum

9 Apakah tujuan Belanda menubuhkan


Volksraad di Indonesia?
A Penasihat pentadbiran Belanda
B Langkah ke arah kemerdekaan
C Pembahagian
kuasa
pemerintah
tempatan
D Usaha
menghapuskan
golongan
nasionalis
10 Antara berikut, yang manakah tugas Raja
Burma sebelum penjajahan British?
I Penaung kepada sami Buddha
II Mengetuai Persatuan Belia Buddha
III Menjadi penasihat angkatan tentera

IV Pentadbiran dibantu oleh Majlis Diraja


Tentera
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
11 Manakah
antara
berikut
merupakan
perubahan dalam sistem pentadbiran yang
dilakukan oleh British selepas menakluki
Burma?
I Pesuruhjaya
Tinggi
British
telah
menjadi pemerintah tertinggi Burma
II Pentadbiran daerah telah diambil alih
oleh Myo-ok (pegawai bandaran)
III Beberapa jabatan ditubuhkan seperti
Jabatan Perhutanan, Kesihatan dan
Pelajaran
IV Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan
Akta Perkampungan Burma 1889
melindungi pentadbiran tradisional
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
12 Nyatakan
syarat
untuk
pelantikan
golongan Mandarin di IndoChina.
A Lulus ujian bahasa dan kesusasteraan
China
B Memiliki
sifat
berani
dan
bertanggungjawab
C Mahir dalam selok-belok keagamaan
dan adat
D Terdiri daripada kerabat diraja dan
bangsawan
13 Apakah sistem pentadbiran kerajaan
Melaka yang menjadi ikutan kebanyakan
negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan
Portugis?
A Empat Pembesar Pusat
B Negeri Jajahan Naungan
C Pembesar Empat Lipatan
D Pentadbiran Daerah dan Jajahan

14 British memperkenalkan Sistem Residen


dan Sistem Penasihat di negeri-negeri
Melayu. Residen dan penasihat British
diletakkan di bawah
A Raja-Raja Melayu
B Pesuruhjaya Tinggi British
C Gabenor Negeri-Negeri Selat
D Pejabat Tanah Jajahan London

17 Apakah kesan pengalaman yang diterima


oleh golongan pelajar Asia Tenggara yang
melanjutkan pelajaran di Barat atau Asia
Barat?
A Mereka mahu menjajah menggunakan
sistem pentadbiran negara jajahan
B Mereka memohon subsidi dan elaun
taraf hidup penduduk tempatan
C Mereka
meminta
penjajah
membebaskan negara mereka

mentadbir

18

Pengangkutan

15 Apakah dasar penjajahan Barat yang


menimbulkan
kemarahan
penduduk
tempatan di Asia Tenggara?
I Memecahkan
perpaduan
dalam
kalangan orang tempatan
II Membawa
masuk
imigran
untuk
menguasai ekonomi
III Menjalankan kerahan tenaga di ladang
milik penjajah
IV Menubuhkan sekolah aliran penjajah di
luar bandar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
16 Mengapakah penduduk Filipina yang
beragama Kristian menentang penjajah
Sepanyol?
A Kekurangan gereja untuk beribadat
B Mungkir
janji
untuk
memberi
kemerdekaan
C Mubaligh
Kristian
melakukan
penyelewengan
D Beranggapan
penganut
tempatan
adalah kelas rendah

Mereka mahu penjajah


negara mereka sendiri

Jalan
raya

Kereta api

Perhubungan

Telegraf
Telefon

Berdasarkan maklumat di atas, apakah


kesan perkembangan infrastruktur ke atas
perkembangan nasionalisme?
A Membincangkan idea nasionalisme
B Memudahkan rakyat dan pemimpin
C Menghubungkan pelbagai kaum di
kawasan terpisah
D Menyekat perkembangan nasionalisme
di kawasan pedalaman
19

Sistem Tanaman Paksa

Filipina

Sistem Polo

Pelaksanaan sistem di atas oleh penjajah


mempunyai satu persamaan. Apakah
persamaan tersebut?
A Kemasukan ramai imigran
B Menindas penduduk peribumi
C Menggunakan kaedah tradisional
D Penjajah memonopoli hasil keluaran
pertanian
20

C
22 Mengapakah gerakan nasionalisme tahap
kedua di Asia Tenggara lebih radikal?
A Penjajah mula menghapuskan bangsa
dan negara jajahan
B Nasionalisme tahap pertama yang
lebih sederhana sifatnya gagal
C Usaha
menuntut
kemerdekaan
dipengaruhi
perjuangan
pemimpin
tertentu
D Nasionalisme tahap pertama hanya
tertumpu kepada usaha menuntut
kemerdekaan

Tribune Indigene

Clochefelee

Tanah Melayu

23

Tokoh X

Menuntut Filipina menjadi wilayah


Menubuhkan
Sepanyol
al-lkhwan

Saudara

Majlis

Penjajah menganggap media massa di


atas mengancam politik mereka. Sikap ini
bertentangan dengan amalan di negara
mereka sendiri. Apakah amalan tersebut?
A Diskriminasi kaum
B Hak asasi manusia
C Kebebasan akhbar
D Humanisme
21 Antara berikut, yang manakah faktor
luaran yang memberi inspirasi kepada
golongan nasionalis negara Asia Tenggara?
I Jepun berjaya menewaskan China pada
tahun 1895
II Kekalahan Sepanyol ke tangan Amerika
Syarikat
III Jepun menewaskan Rusia pada tahun
1905
IV Perjuangan Mahatma Gandhi di India
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Tokoh
di
atas
merupakan
pejuang
nasionalis
Filipina
yang
menghadapi
penjajahan Sepanyol. X ialah
A Emilio Aguinaldo
B Andres Bonifacio
C Sergio Osmeno
D Jose Rizal
24 Apakah
persamaan
perjuangan
nasionalisme Raden Adjeng Kartini dan
Pertubuhan Muhammadiyah?
A Membela nasib kaum wanita
B Menegakkan Islam yang sebenar
C Menerapkan idea moden dan sekular
D Memberi tumpuan isu-isu pendidikan
25 Mengapakah gerakan nasionalisme di
Vietnam mengalami kegagalan?
A Pemimpin tempatan sering bertelagah
B Ancaman daripada Parti Komunis
Vietnam

Terdapat
parti
politik
menyebelahi Perancis
Tindakan tegas terhadap
nasionalis oleh Perancis

yang
pejuang

26 Antara yang berikut, pilih tokoh nasionalis


IndoChina yang bersifat radikal.
I Maharaja Bao Dai
II Nguyen Thai Hoc
III Phan Boi Chau
IV Ho Chin Minh
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
27 Siam tidak pernah dijajah oleh kuasa
asing.
Oleh
itu
gerakan
semangat
nasionalisme di Siam bukanlah kerana
penentangan penjajahan. Apakah faktor
Liga Filipina
yang menyebabkan para nasionalis Siam
menentang?
I Raja berkuasa mutlak
II Pemimpin berhaluan kiri
III Cengkaman ekonomi oleh kapitalis
Barat
IV Pedagang
Cina
yang
menguasai
perniagaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
28 Antara berikut, yang manakah berkaitan
dengan gerakan nasionalisme tahap kedua
di Indonesia?
A Pemimpin nasionalis lebih bersifat
terbuka
B Ingin merdeka sekalipun dengan
kekerasan
C Perjuangan
mereka
gagal
mempengaruhi rakyat
D Bekerjasama erat dengan Belanda
dalam merancang kemerdekaan

29 Apakah tindakan yang diambil oleh British


untuk mengukuhkan kedudukan politik di
Tanah Melayu?
A Memaksa mereka menjadi jajahan
takluk
B Memberi pencen kepada pemimpin
tempatan
C Mengikat penduduk dengan pelbagai
peraturan
D Mengadakan
kerjasama
dengan
pemimpin daerah
30 Apakah tujuan dasar penaklukan British di
daerah dan negeri seperti di Naning,
Terengganu, Sarawak dan Sabah?
A Untuk memaksa rakyat menentang
raja
B Untuk mengukuhkan kedudukan politik
British
C Untuk menunjukkan kehebatan sistem
politik British
D Untuk melonggarkan perintah dan
peraturan tempatan
31 Bagaimanakah
eksploitasi
terhadap
ekonomi tempatan yang dilakukan oleh
British di Tanah Melayu?
A Perjanjian dengan pemimpin tempatan
membawa masuk saudagar luar
B Ambil alih penguasaan pemerintah
tempatan dalam perdagangan
C Usahasama
dengan
pemimpin
tempatan dalam perlombongan
D Melalui rampasan dan paksaan
32 Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan
pengaruh
apabila
British
menjajah
kawasan
mereka
sehingga
mereka
kehilangan kuasa untuk mentadbir
I negara

II jajahan
III kawasan
IV anak buah
A I dan II
B II dan III
33 Mengapakah Volksraad ditubuhkan oleh
Belanda di Indonesia?
ms 9
A
Menerima desakan Sarekat Islam
B
Mewujudkan kerjasama parti politik
C
Mewujudkan perpaduan rakyat
tempatan
D
Memberi peluang rakyat mentadbir
negara

34 Gerakan nasionalisme yang lebih radikal


muncul di IndoChina selepas kegagalan partiparti politik sederhana.
Apakah tindak balas Perancis terhadap keadaan
tersebut? ms 11
A
Membuang negeri pemimpin komunis
B
Mengharamkan parti-parti berhaluan kiri
C
Menangkap dan menghukum bunuh
pemimpin
D
Membenarkan parti politik bercorak
sederhana
35 Maklumat berikut merujuk kepada akta yang
diperkenalkan oleh British di Burma
Akta Kampung Ulu
Akta Perkampungan Burma
Apakah kesan daripada pengenalan akta di atas ?
ms 11

A
B
C
D

Mengurangkan kuasa raja


Menyingkirkan puak pelampau
Menghapuskan golongan agama
Melenyapkan pentadbiran tradisional

36 Apakah perubahan pentadbiran yang


diperkenalkan bagi mengekalkan kemerdekaan di
Thailand? ms 13
I
Menghapuskan kuasa golongan
mandarin
II
Melantik ramai penasihat Barat
III
Menubuhkan Dewan Tempatan
IV
Memperkenalkan raja berperlembagaan
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
II dan IV

37 Antara berikut yang manakah membawA


kepada penubuhan Parti Rakyat di
Thailand pada tahun 1932? ms 22
I
II
III
IV
A
B
C
D

Perkembangan sistem pendidikan barat


Kelemahan sistem pentadbiran
Sikap boros raja Vajiravudh
Sistem raja berperlembagaan
I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Anda mungkin juga menyukai