Anda di halaman 1dari 65

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

TEORI

PERANAN TEKNOLOGI MUZIK


PENDIDIKAN MUZIK

AMALI

PENGENALAN PERISIAN MUZIK DAN


LATIHAN AMALI MENGGUNAKAN
PERISIAN MUZIK

Tajuk 1

1.0

Sinopsis
Dalam tajuk ini, di bahagian teori anda akan mempelajari peranan teknologi muzik
dalam kehidupan harian serta mengenali jenis-jenis teknologi dalam pasaran yang
sering digunakan oleh masyarakat kita. Selain itu, dalam topik pendidikan muzik anda
juga akan mengetahui apakah faedah-faedah daripada teknologi muzik dalam
membantu kita membaca skor notasi, mencipta lagu dan bagaimana ia dapat membantu
guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Manakala dalam kuliah amali pula anda akan dikenalkan dengan perisian Cakewalk
SONAR. Dengan mengikuti langkah-langkah pembelajaran secara sistematik anda akan
berjaya menggubah sebuah muzik.

1.1

1.2

Hasil Pembelajaran
1.

Meneroka peralatan teknologi muzik dan peranannya dalam kehidupan

2.

Menghuraikan kepentingan teknologi dalam pendidikan muzik

3.

Mengaplikasikan teknik gubahan muzik dengan perisian Cakewalk Sonar.

Kerangka Tajuk
Pendidikan Muzik
Peranan Teknologi
Kehidupan harian
Jenis-jenis peralatan

Faedah Teknologi
- Pembacaan skor muzik
- Ciptaan lagu
- Pengajaran Pembelajaran

Pengenalan perisian muzik dan


latihan amali menggunakan
perisian muzik

Perisian penyuntingan bunyi


(sound editing) - Cakewalk
SONAR
Perisian gubahan Cakewalk
SONAR

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

TEORI
1.3

PERANAN TEKNOLOGI MUZIK

1.3.1

Peranan Teknologi Muzik Dalam Kehidupan Harian

Istilah teknologi muzik di sini merujuk kepada apa sahaja peralatan elektronik yang
digunakan atau perkakasan yang berkaitan dengan komputer muzik. Seperti alatan muzik
elektronik, perisian atau aplikasi muzik, bahan-bahan dan sumber digital bagi menghasilkan
muzik, alat-alat rakaman dan alat-alat untuk memainkan semula muzik. Pada masa kini
peralatan teknologi muzik yang berasaskan elektronik seperti alat muzik kibod digital,
synthesizer, sofwer komputer muzik yang dikenali juga sebagai Digital Audio Workstaion
(DAW), kibod sampler, dan mesin sequencer sangat membantu seseorang komposer dalam
proses penciptaan dan gubahan muzik. Peralatan teknologi muzik ini amat berguna dalam
bidang penerbitan, pendidikan, persembahan dan rakaman muzik selain bagi maksud hiburan
santai. Teknologi muzik berkembang bersama kepesatan dunia teknologi. Bermula dari
teknologi analog sehinggalah digital, kemajuan di dalam bidang teknologi telah menghasilkan
peralatan muzik elektronik yang memudahkan tugas guru muzik, pelajar dan ahli muzik serta
komposer. Kini sesiapa sahaja boleh menghasilkan muzik, tidak terhad kepada mereka yang
berpengetahuan di dalam bidang muzik sahaja. Dengan bantuan teknologi muzik apa sahaja
jenis muzik boleh dihasilkan dan dinikmati bersama.
Memandangkan teknologi muzik melibatkan teknologi dan bunyi, maka pengetahuan
terhadap kedua-dua bidang ini perlulah difahami sebelum teknologi muzik dapat diaplikasi bagi
memenuhi tujuan penggunaanya. Bagi menghasilkan bunyi atau muzik, pada asasnya
seseorang perlulah mempunyai latarbelakang dan pengetahuan muzik seperti teori dan
gubahan serta berkebolehan memainkan alat muzik seperti kibod. Pengetahuan di bidang
teknologi juga penting supaya seseorang boleh menggunakan peralatan yang sesuai untuk
menghasilkan muzik yang diciptanya. Sebagai contoh, seorang guru ingin menggubah sebuah
skor bagi mengajar nyanyian koir. Guru tersebut tentulah berpengetahuan dalam bidang muzik
serta tahu bagaimana untuk menggubah suara-suara soprano, alto, tenor dan bass. Beliau
memerlukan komputer yang dilengkapi sofwer notasi untuk menghasilkan gubahan skor,
manakala bagi muzik iringan pula beliau boleh menggunakan sofwer sequencing untuk
menghasilkan iringan orkestrasi.
Dengan menggunakan komputer, guru tersebut boleh mendengar semula hasil
gubahannya dan menambah baik mana-mana bahagian suara atau muzik yang telah
dihasilkan. Dengan cara ini guru tersebut boleh mengajar koir berdasarkan skor notasi dan
muzik iringannya sendiri dengan lebih efisien. Tanpa pengetahuan dalam kedua-dua bidang
muzik dan teknologi tersebut maka tujuan untuk menghasilkan muzik yang bermutu adalah
mustahil untuk dicapai. Oleh sebab itu teknologi muzik telah mengubah cara bekerja komposer
dan guru muzik dalam proses mengedit, mengubahsuai, mengimprovisasi serta menambah
baik bahan muzik yang dihasilkan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang dalam
menggunakan teknologi muzik maka semakin canggihlah bahan muzik yang dihasilkannya.
Semuanya bergantung kepada sikap pengguna teknologi itu sendiri.
Sukar dibayangkan apa sahaja jenis muzik masa kini yang tidak melibatkan teknologi?
Muzik telah sebati dalam aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Muzik bukan sahaja
dijadikan halwa telinga untuk hiburan semata-mata atau setakat mengisi masa lapang. Banyak

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

manfaat yang telah dinikmati oleh pengguna muzik hasil dari kemajuan teknologi muzik. Di
antaranya ialah:
Teknologi muzik memajukan kehidupan manusia
Jika dahulu muzik hanya boleh dinikmati melalui radio, televisyen, piring hitam, kaset
dan cakera padat, kini muzik atau lagu dalam fomat mp3 (MPEG Audio Layer III) dan MIDI
(Musical Instrument Digital Interface) serta berbagai jenis format audio yang lain telah boleh
dimainkan dengan peralatan seperti iPod atau telefon bimbit. Kebanyakan orang sekarang
mengunakan internet untuk memuat turun muzik atau lagu kegemaran mereka dari laman
youtube secara percuma. Dari sinilah bermulanya kemajuan manusia menggunakan peralatan
teknologi baru seperti iPad, telefon pintar (smartphone) dan sebagainya untuk mendapatkan
maklumat serta memudahkan urusan hidup harian dengan lebih cepat . Semuanya di hujung
jari.
Manusia semakin kreatif mencipta idea baru
Teknologi muzik telah membantu seseorang mencurahkan idea hasil dari perasaan dan
imaginasinya menjadi realiti dengan mencipta suatu muzik baru atau mengubah muzik yang
lama menjadi baru. Siapa sangka seseorang penyanyi yang telah lama meninggal dunia boleh
berduet dengan anaknya yang juga penyanyi di masa kini? Sebagai contoh Natalie Cole
merakamkan lagu mendiang ayahnya When I Fall in Love dengan muziknya yang disusun
semula kemudian diadun dan berduet dengan suara Nat King Cole. Dengan kemajuan
teknologi muzik juga membolehkan seseorang merakam suaranya sendiri menjadi seperti
sebuah muzik orkestra. (Sila layari Voice Orchestra In the Hall of the Mountain King di laman
https://www.youtube.com/watch?v=uwKfTk4cVqQ)

Kemunculan produk yang inovatif


Apabila seseorang yang tiada latar pendidikan muzik tetapi mempunyai kreativiti dan
inovatif untuk mencipta muzik mereka sendiri maka terciptalah berbagai produk bagi memenuhi
keperluan ini samada dalam bentuk perisian komputer atau aplikasi bagi sistem android seperti
Music Maker Jam. Manusia berikhtiar untuk mencipta produk yang inovatif bagi membantu
insan lain menghasilkan muzik supaya dapat dikongsi bersama sesuai dengan slogan Muzik
Untuk Semua. (Zoltan Kodaly) Selain dari itu dengan kemajuan teknologi muzik juga telah
mendorong kemajuan di bidang komunikasi audio visual yang dapat memberikan berbagai
informasi dengan cara merakam dan memainkan semula muzik, mengawal peralatan bunyi
secara kawalan jauh, mengecam suara atau bunyi dan maklumat berbentuk muzik tersebut
terus boleh dicetak. Sebagai contoh alat muzik sampler yang boleh merekod bunyi atau suara
melalui mikrofon kemudian mengubah semula bunyi-bunyi tersebut menggunakan butangbutang envelope untuk dijadikan bunyi suara atau alat muzik. Kini perisian notasi Finale boleh
merakam suara dan mengubahnya menjadi notasi untuk dicetak.

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Peluang pendapatan dan perniagaan (Music business)


Hasil dari kreativiti dan inovatif seseorang untuk menghasilkan muzik, perisian komputer
dan aplikasi telefon pintar, telah membuka peluang pendapatan atau perniagaan kepada
mereka yang memiliki kemahiran teknologi muzik. Malah kegilaan terhadap permainan video
yang menggunakan muzik latar serta kesan bunyi yang canggih juga berasaskan teknologi
muzik. Apabila permintaan terhadap sesuatu perisian atau aplikasi yang boleh memudahkan
orang mendapatkan muzik atau menghasilkan muzik samada secara profesional atau amatur,
maka semakin banyaklah rekaan produk terbaru akan muncul untuk memenuhi permintaan
pasaran. Persaingan perniagaan seperti ini juga menguntungkan kedua belah pihak pengguna
dan pengeluar. Pengguna sanggup membayar perisian atau aplikasi yang canggih dan mesra
pengguna. Tenaga mahir di bidang teknologi muzik seperti jurutera bunyi, jurulatih muzik,
pembantu teknikal makmal muzik, juruteknik stesen penyiaran atau studio muzik dan
termasuklah tukang baiki alat muzik serta sesiapa sahaja yang terlibat di bidang teknologi
muzik mendapat ganjaran hasil daripadanya.

1.3.2

Jenis-jenis alat teknologi muzik yang terdapat di pasaran

Komputer Muzik
Kelengkapan alatan:
A Komputer Riba atau PC
B MIDI Kibod Controller
C Audio Interface atau Soundcard
D Speaker monitor
E Perisian muzik
F Plugs In alat muzik dan kesan
bunyi
G Mikrofon
H Kabel MIDI

Rajah 1.1: Computer Music Workstation

Studio Rakaman
Kelengkapan alatan:
A Set Komputer Muzik
B Loud Speaker
C Recording Mixer
D Power Amplifier
E Mikrofon kondenser
F Mesin perakam
G Signal processors
equalizer, reverberations,
compressor, delay, pitch
shifting, filters dsb.

Rajah 1.2: Studio Rakaman

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Sistem Bunyi
Kelengkapan alatan:
A Mixer
B Mikrofon Dinamik
C Monitor Speaker
D Loud Speaker & Woofer
E D I Box
F Kabel mikrofon/speaker
G Pemain CD
H Power Amplifier
I Crossover
J Equalizer

Rajah 1.3: Sistem Bunyi

Sistem Stereo/Karaoke
(Home Theatre)
Kelengkapan alatan:
A Amplifier
B Pemain CD/DVD/Blue Ray
C Mixer
D Surround Speakers & Woofer
E Mikrofon Wireless
F Televisyen

Rajah 1.4: Sistem Stereo

1.4

PENDIDIKAN MUZIK
Faedah-Faedah Teknologi Dalam Pendidikan Muzik

Mengapakah kanak-kanak sanggup menonton televisyen sehingga berjam-jam lamanya?


Siri kartun, filem animasi, rancangan hiburan dan berbagai program di televisyen pada hari ini
telah berjaya meransang tumpuan kanak-kanak. Alangkah baiknya jika keadaan seperti ini
berlaku di bilik darjah di mana kanak-kanak memberi tumpuan kepada pengajaran guru seperti
mereka menonton televisyen. Pernahkah anda terfikir suara anda boleh berubah menjadi
berbagai jenis, seperti suara chipmunk dan juga boleh menjadi suara gergasi?
Guru pada zaman dahulu terpaksa bercerita dan memberi penjelasan sehingga berjelajela kepada murid-muridnya supaya gambaran idea atau isi pelajaran yang ingin
disampaikannya dapat difahami. Tetapi murid-murid hari ini jika mendengar bebelan guru
seperti itu pasti akan berkhayal dan tertidur dalam sekelip mata. Guru zaman kini menghadapi
cabaran besar kerana bersaing dengan kepesatan teknologi maklumat yang telah bersebati
dalam diri kanak-kanak. Peralatan media elektronik seperti komputer, iPod, iPad, iPhone dan
internet serta bahan-bahan interaktif yang bercirikan hiburan seharusnya menjadi alat bantu
guru untuk mendapat perhatian murid-murid disamping memberi mereka ransangan yang
berkekalan. Apatah lagi jika guru pandai memilih muzik atau bunyi-bunyian yang menjadi
kegemaran kanak-kanak seperti lagu Chicken Dance, kesan bunyi alam sekitar atau bunyi yang

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

biasa mereka dengar dalam siri kartun misalnya, dapat memperkayakan lagi pembinaan bahan
bantu mengajar yang menghiburkan.
Menurut Saidina Umar (ra) kita diminta mendidik anak mengikut zamannya. Jika kini
adalah zaman teknologi komputer maka cara mengajar anak juga haruslah berbantukan
komputer. Banyak hasil-hasil produksi guru yang telah mengunakan sumber muzik untuk
menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Contohnya kaedah Mohdar,
di mana murid boleh memahami sesuatu formula matematik dengan cara menghafal lagu.
Ini merupakan suatu kaedah yang berkesan dengan menggunakan muzik untuk mencapai
suatu matlamat pembelajaran matematik. Begitu juga dengan suatu usaha yang pernah
dilaksanakan oleh En. Zulkafi Tasiron, seorang guru muzik yang menggunakan perisian
Cakewalk untuk mencipta lagu-lagu sifir bagi teknik hafalan matematik. Pn Hanim Harun,
seorang guru tadika KEMAS, membina buku cerita interaktif dengan menggunakan MS
Powerpoint dan perisian Cakewalk untuk mengadun dialog, muzik serta kesan bunyi bagi
memberi impak kepada hasil penceritaanya. Perisian multimedia interaktif yang menghiburkan
bagi matapelajaran sains seperti Mengenal Haiwan oleh Zuliana Mat Taib juga berjaya
dibangunkan. Semua alat bantu mengajar yang digunakan dalam bilik darjah tersebut telah
membuahkan hasil yang sangat positif, berkesan lagi memberangsangkan minat murid untuk
belajar. Bagaimanakah semua bahan bantu mengajar yang berasaskan muzik ini berjaya
dihasilkan jika tidak dengan menggunakan teknologi muzik?
Pembacaan skor muzik
Terdapat banyak sumber bacaan skor notasi daripada media cetak atau media
elektronik seperti buku-buku, majalah-majalah, bahan video dan audio yang berkaitan muzik
boleh didapati di pasaran. Di antara bahan media tersebut, ada juga teknologi bahan interaktif
yang dibangunkan khusus bagi latihan aural muzik dan kemahiran membaca skor notasi muzik.
Perisian notasi bagi komputer dan aplikasi notasi bagi android bukan sahaja membantu
seseorang mengenal bentuk, nama, pic dan nilai not, tetapi juga membolehkan kita mencipta
dan menggubah muzik.
Kini dengan adanya kemajuan teknologi komputer, banyak perisian notasi muzik seperti
Finale, Sibelius, Encore, Music Times, Composer dan lain-lain perisian yang boleh membantu
seseorang pelajar atau mereka yang baharu untuk memahirkan pembacaan skor muzik.

Rajah 1.5: Paparan Perisian Notasi Komputer

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Selain daripada perisian komputer, terdapat juga aplikasi android bagi kegunaan telefon
pintar di antaranya ialah Maestro, Music Score Pad dan Sheet Music Workout yang boleh
digunakan bagi meningkatkan kemahiran bacaan skor notasi dan mencipta melodi.

Rajah 1.6: Paparan Aplikasi Notasi Android

Ciptaan lagu

Dalam bidang ciptaan dan gubahan muzik, teknologi muzik menggantikan pena dan
kertas dengan perisian muzik dan komputer. Melodi yang dicipta pada komputer boleh dilihat
dan didengar bunyinya secara langsung serta notasinya pula boleh disunting secara spontan.
Seseorang guru boleh menggubah skor notasi bagi ensembel insrumental atau vokal secara
lebih efisien mengikut kebolehan pelajarnya. Guru dan pelajar boleh mendengar dan membuat
gambaran keseluruhan terhadap suatu susunan muzik sebelum latihan dijalankan. Dengan
cara ini proses pengajaran dan pembelajaran muzik akan lebih berkesan dan menjimatkan
masa. Seseorang penggubah pula dapat mengelakkan dari kesilapan renj atau transposisi
susuatu alat muzik ketika menulis gubahan skor. Setiap kesilapan yang berlaku boleh dipantau
secara visual dan bunyi, malah apa sahaja kekurangan yang terdapat pada skor boleh
diperbetulkan dengan tepat. Ini boleh menjimatkan kertas dan masa latihan.
Perisian komputer jenis sequencer (DAW) seperti Cakewalk, Reasons, Protools, Logic,
Cubase dan banyak lagi yang terdapat di pasaran biasanya digunakan dalam ciptaan lagu dan
gubahan muzik. Perisian jenis sequencer membolehkan sesebuah lagu digubah secara MIDI
(Musical Instrumen Digital Interface) atau secara rakaman audio.

Kaedah menggubah lagu menggunakan teknik rakaman MIDI dan Audio


akan dijelaskan pada tajuk-tajuk selepas ini.

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Rajah 1.7: Paparan DAW perisian sequencer

DAW (Digital Audio Workstation) ialah suatu perisian muzik yang digunakan
pada komputer untuk merakam, menyunting dan memainkan semula audio
digital. Paparan DAW merupakan simulasi sebuah studio yang
menggambarkan peralatan dan perkakasan yang digunakan dalam proses
rakaman.

Pengajaran dan pembelajaran


Suatu masa dahulu muzik hanya mampu dipelajari secara formal oleh anak-anak
bangsawan dan di kalangan kerabat istana. Bayaran kepada guru muzik yang bertauliah
tentulah mahal yurannya. Manakala orang kebanyakan pula mempelajari muzik secara informal
dan menerusi kaedah penyampaian turun temurun. Tetapi teknologi muzik telah mengubah
cara pembelajaran muzik masakini daripada interaksi guru-murid kepada integrasi komputer
secara interaktif.
Pengajaran dan pembelajaran muzik berbantukan komputer telah menjadi sesuatu
keperluan pendidikan muzik yang amat berguna kepada guru dan pelajar di zaman ini. Latihanlatihan muzik seperti aural, teori dan amali, yang menggabungkan visual dan bunyi bukan
sahaja memudahkan seseorang belajar dan berlatih secara arah kendiri tetapi juga
mewujudkan interaksi komunikasi yang berkesan antara guru dan murid.
Terdapat banyak perisian interaktif yang boleh membantu seseorang untuk belajar
muzik secara berkesan. Di antaranya adalah Auralia, Daydream Education, Adventus,
Smartmusic, Yamaha Musicsoft, Music Ace dan banyak lagi di pasaran yang dapat
membimbing pelajar belajar muzik dengan kaedah latih tubi secara berpandu (guided drill).
Perisian tersebut menyediakan beberapa bentuk latihan muzik seperti aural, teori atau amali,
samada dalam bentuk kuiz, bahan edaran, permainan, dan sebagainya. Semua latihan
8

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

disediakan mengikut peringkat kemahiran dan aras kesukaran yang boleh diakses, dinilai
kemudian memberi markah serta maklumbalas terhadap sesuatu ujian muzik yang telah
dilaksanakan oleh penggunanya.
Dengan kepesatan internet, kini pembelajaran muzik secara online telah menjadi
alternatif kepada pembelajaran muzik secara konvensional. Kaedah pengajaran dan
pembelajaran (P&P) yang lazim digunakan oleh guru dan murid lazimnya menerusi buku
panduan, cakera padat audio visual dan perisian interaktif. Di antara laman sesawang yang
boleh anda layari bagi mengikuti P&P muzik secara maya adalah
Music Education Online, (http://www.childrensmusicworkshop.com/schools/index.html)

MusicalOnline: Music Instruction / Education


www.musicalonline.com/music_instruction.htm)

Rajah 1.8: Paparan perisian interaktif

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

AMALI
1.5

PENGENALAN PERISIAN MUZIK DAN LATIHAN AMALI MENGGUNAKAN


PERISIAN MUZIK

1.5.1

Perisian penyuntingan bunyi (sound editing) - Cakewalk SONAR

Fungsi utama sesebuah perisian penyuntingan bunyi yang digunakan pada komputer
muzik adalah untuk merakam, menyunting, mengadun, mastering dan mixdown sehingga
terhasilnya sebuah muzik atau audio. Perisian penyuntingan bunyi yang akan digunakan bagi
latihan amali dalam modul ini adalah Cakewalk SONAR.
Perisian ini pada asalnya
dibangunkan oleh syarikat Twelve Tone Systems Inc. sejak 1987 dan kini dimiliki sepenuhnya
oleh syarikat Roland.
Perisian Cakewalk SONAR adalah sebuah DAW (Digital Audio Workstation)
yang biasanya digunakan bagi gubahan muzik MIDI, suntingan dan pengarangan audio secara
digital. Perisian ini biasanya digunakan oleh ahli muzik, penerbit muzik di studio rakaman,
penggubah dan penulis lagu, jurutera bunyi, pereka multimedia dan guru muzik. Beberapa
format audio seperti wave, MP3, ACID, WMA, AIFF dan lain-lain boleh di sunting dengan
menggunakan perisian SONAR ini. Kelebihan yang terdapat pada Sonar adalah anda boleh
menyunting seberapa banyak trek audio atau trek MIDI di samping mempunyai banyak kesan
bunyi (effects) yang boleh digunakan bagi memberi impak yang lebih baik kepada hasil audio
atau data MIDI.
Dengan menggunakan perisian Cakewalk SONAR anda seolah-olah berada di dalam
sebuah studio rakaman kerana paparannya yang menarik seperti mengendalikan sebuah mesin
rakaman. Tidak syak lagi dengan hanya menggunakan komputer samada di studio atau tempat
kerja, di bilik kuliah atau di rumah, kerja penyuntingan muzik boleh dilaksanakan di mana-mana
sahaja kerana teknologi muzik sekarang berada di hujung jari. Anda boleh merakam suara,
kemudian mengubah suara anda, menyambung suatu lagu dengan lagu yang lain, dan
menyunting suara atau muzik yang terdapat dari sesebuah klip video. Seseorang guru
memerlukan bahan bantu mengajar yang berasaskan muzik bagi mengiringi puisi, muzik latar
dalam bercerita, tarian, gimrama, drama atau menterjemah ayat yang terdapat di dalam
sesebuah rakaman. Cakewalk SONAR dapat membantu anda menghasilkan semua tugasan
tersebut. Selamat mencuba.
Antara tugas-tugas penyuntingan muzik yang boleh dilaksanakan dengan Cakewalk
SONAR adalah seperti berikut:
Rakaman MIDI
MIDI bermaksud Musical Instruments Digital Interface
Protokol piawai yang menghantar isyarat arahan seperti Note On dan Note Off
kepada hampir semua jenis synthesizer dan sound module

Trek Tanpa Had


Trek studio maya Sonar hanya dihadkan oleh memori komputer.
Studio maya ini menyediakan beberapa jenis template

10

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Rakaman Audio
Audio yang dirakam disimpan dalam format digital
Beroperasi dengan trek audio maya yang banyak termasuklah trek-trek vokal
atau instrumental
Trek-trek ini boleh mengadun trek audio dan MIDI
Mengandungi plugins audio effects seperti reverb, echo dan compression bagi
menjana kualiti bunyi audio yang dihasilkan

Folder Projek
Memantau semua projek yang kita hasilkan melalui folder dan sub-folder
semua projek yang disimpan dalam komputer.
Studio maya ini menyediakan beberapa jenis template

Pastikan komputer anda telah dilengkapi dengan perisian Cakewalk SONAR 8


(yang terkini semasa modul ini ditulis). Sila sesuaikan penerangan modul ini
dengan perisian terkini yang sedang anda gunakan.

1.5.2

Mengenali Perkakasan Perisian Cakewalk Sonar

Pastikan anda telah memasang kabel MIDI USB dari komputer ke kibod.

Buka perisian Cakewalk SONAR


Klik ikon Cakewalk Sonar yang tertera di desktop

Muncul tetingkap Tip of


the Day
Klik butang Close

11

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul paparan Sonar

MIDI Devices...

Klik menu Options


Klik MIDI Devices

Muncul tetingkap MIDI Devices


Pilih MIDI input dan output pada USB
yang telah sedia terpasang.
YAMAHA USB IN
YAMAHA USB OUT
Klik butang OK

Paparan cakewalk muncul sepenuhnya seperti berikut

Butang-butang perkakas
Cakewalk SONAR

Trek MIDI dan Audio

12

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Butang-butang perkakas boleh disusun atur semula mengikut kesesuaian


anda. Mana-mana butang yang tidak diperlukan boleh dikeluarkan dari task bar
tersebut

Menu Views

Klik menu Views


Pilih Toolbars...

Muncul tetingkap Toolbars


Pilih kotak Standard, Loop/Auto Shuttle,
Position, Playback State, Select, Tempo,
Transport dan View
Klik butang Close

Susun bar-bar perkakasan mengikut paparan berikut


supaya tugas anda lebih mudah

Klik di separator sesuatu bar dan


heret ke tempat yang sesuai

13

MZU3233
1.5.3

TEKNOLOGI MUZIK

Mengenali bar task bar dan butang-butang perkakasan yang asas.

Kedudukan
Bar : Kiraan : Detik

Kedudukan Masa
Jam : Minit : Saat

Panel Kawalan
Rewind, Stop, Play dan Record

Set From=Now
Menyunting Secara Digital

Tempo

14

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

PETUNJUK BUTANG PERKAKASAN


Butang Kibod

Butang
Step Sequencer

Klik butang ini akan muncul tetingkap Piano Roll di mana not-not
yang dirakam akan terpapar pada medan yang ditunjukkan melalui
papanada kibod.

Klik butang ini akan muncul tetingkap Step Sequencer jika anda
ingin merakam muzik secara mengisi data pada kotak-kotak detik
yang disediakan.

Butang Event List


Klik butang ini akan muncul tetingkap Event List di mana not-not
yang dirakam atau data yang disunting akan tersenarai.
Butang Staff View

Butang Loop
Construction View

Butang Lyrics View

Klik butang ini akan muncul Staff View di mana anda boleh menulis
not di atas baluk.

Butang ini hanya berfungsi bila anda telah melaksanakan task bar
mengedit bahagian yang hendak diulang main.

Klik butang ini akan muncul Lyrics View di mana anda boleh menaip
lirik bagi not-not yang telah dirakam/tulis.

Butang Track View


Klik butang ini akan muncul paparan beberapa track audio atau MIDI
yang hendak digunakan
Butang
Console View

Klik butang ini akan muncul paparan dalam bentuk alat mixer atau
Console View.

Butang Synth Rack


Klik butang ini akan muncul paparan dalam bentuk susunan
peralatan muzik plugs-in yang anda gunakan.
Butang Video View

Klik butang ini akan muncul paparan dalam bentuk layar video di
mana anda akan dapat menonton tayangan video yang diimpot dari
cakera padat atau fail video.

15

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

PETUNJUK BUTANG PERKAKASAN


Butang
Big Time View
Klik butang ini akan muncul paparan masa digital.

Butang
Tempo View

Klik butang ini akan muncul paparan kotak yang menunjukkan tempo
lagu dan perubahan tempo yang dilakukan terhadap muzik tersebut.

Butang
Meter/Key View
Klik butang ini akan muncul paparan nada dan meter lagu.

Butang
Sysx View
Klik butang ini akan muncul paparan data sistem eksklusif yang anda
sunting pada peralatan MIDI yang digunakan
Butang
Navigator View
Klik butang ini akan muncul paparan yang memperlihatkan
keseluruhan projek yang telah anda laksanakan.
Butang
Surround Paner

1.5.4

Klik butang ini akan muncul paparan yang menunjukkan kadar bunyi
output setiap trek yang telah anda sunting. Butang ini juga berfungsi
sebagai penentu arah bunyi (surround)

Mengenali trek rakaman

Trek 1 dan 2 adalah Trek Audio

Trek 3 dan 4 adalah Trek MIDI

16

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Buka Trek 3
Klik Maximize Strip pada
Trek 3

Maximize Strip

Perkakas dalam
Trek MIDI
Input Echo
M = Mute
S = Solo
R = Record

MIDI Plugs In
Pan Pot

MIDI Input
MIDI Channel
MIDI Output
Bank Alatan
Nada
Alatan Muzik
Kesan Bunyi
Chorus &
Reverb

Masa
Skel

Laras Volume

17

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Sila buka satu fail MIDI dan praktikkan setiap butang perkakas tersebut.
Jika anda menghadapi masalah untuk memahami fungsi setiap perkakas
di trek MIDI tersebut sila buka menu Help. Klik Help Topics dan taip
maklumat yang berkaitan SONAR.

1.5.5

Penyelarasan kibod dan komputer

Anda perlu menyelaraskan alat muzik yang ada pada kibod dengan Sonar melalui
hubungan MIDI. Anda juga perlu menyusun setiap trek dengan alat muzik yang anda ingin
gunakan dalam sesuatu rakaman. Oleh itu anda perlu mengimport bank bunyi yang terdapat di
kibod anda pada setiap trek Sonar. Anda juga perlu memastikan jenama kibod yang anda
gunakan tersenarai di menu alat muzik Cakewalk Sonar.

Buka fail baru Klik butang New

Muncul tetingkap New Project File


Kotak Name:Taip nama lagu di
Jong-Jong Inai

Browse

Kotak Location: Pilih folder anda di


butang browse
Kotak Audio Path: Pilih folder anda
yang sama di butang browse
Kotak Template: Pilih Blank
(no track or buses)
Klik butang OK

18

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Insert
Muncul paparan projek baru JongJong Inai
Memasukkan trek baru
Klik menu Insert
Pilih Multiple Tracks....

Penetapan Alat Muzik


Klik menu Options

Instruments

Pilih Instruments

Muncul tingkap
Assign Instrument
Klik butang Define....

Muncul tingkap
Define Instruments
and Names
Klik Import

19

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tingkap Import


Instrument Definitions
Klik folder My
Documents
Buka folder Cakewalk

Buka folder Sonar

Buka folder Sample


Content

Pilih Jenama Kibod


anda
Klik Yamaha (sebagai
contoh)

Pilih model Kibod Yamaha anda


Klik Yamaha PSR-540
Klik butang OK

20

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Klik butang
Close

Muncul tingkap Assign


Instruments
Highlight semua
Output/Channel
Klik jenama model
Yamaha PSR-548
Klik butang OK

TAHNIAH!

Anda telah berjaya menghubungkan kibod anda dengan


komputer melalui kabel MIDI. Dengan ini anda hanya perlu
mengawal kibod dari komputer sahaja. Segala proses rakaman,
suntingan, notasi, kesan bunyi dan lain-lain boleh dikawal
dengan SONAR. Kibod anda hanya dimainkan untuk merakam
muzik ke komputer.

Penetapan Instrumentasi bagi Trek

TREK

NAMA TREK

CHANNEL

BANK/PATCH

Melody

Flute

Piano

Acoustic Grand Piano

Bass

Electric Bass (Finger)

Strings

String Ensemble 1

Drum

10

None

21

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Menamakan trek
Klik dua kali atas Trek 1

Klik 2 kali

Taip Melodi bagi nama trek


tersebut
Klik Maximize Strip

Maximize Strip

Menetapkan Channel dan Alat


Pilih CH 1: Yamaha PSR-540
(Jenama/model Kibod yang
anda gunakan)

Minimize Strip

CH 1:
Kibod

Pilih alat Flute atau alat muzik


lain dari senarai bank/patch
Klik Minimize Strip

Patch
Alat

Sila namakan trek yang lain berdasarkan jadual di atas mengikut


channel dan patch alat
Biasanya channel 10 ditetapkan bagi drum (rhythm track)

Uji Bunyi Kibod


Klik trek MELODI

Klik di sini

Mainkan kibod anda

Bunyi alat flute sepatutnya kedengaran dari kibod


Jika tiada bunyi sila periksa volume kibod dan kabel MIDI telah dimasukkan
ke MIDI port IN dan OUT dengan betul di kibod
Pastikan Output di trek MELODI telah dipilih YAMAHA USB OUT atau Digital Keyboard

22

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Uji Bunyi Kibod di setiap trek


Klik setiap trek dan mainkan kibod
Pastikan bunyi bertukar mengikut alat yang telah ditetapkan pada setiap trek

Kabel MIDI USB anda berfungsi dengan baik jika dua lampu pilot berwarna
merah dan hijau menyala.
Pastikan anda memasang kabel MIDI sebelum menghidupkan komputer.

Klik SAVE
Simpan projek ke dalam folder
Klik butang SAVE

1.5.6

Membuat penetapan audio dan MIDI pada perisian Cakewalk SONAR

Sebelum kita membuka sesuatu fail perisian SONAR, kita perlu membuat aturan audio
berdasarkan kepada jenis kad bunyi yang digunakan pada komputer.
Aturan Audio
Klik Options di menu bar

Klik Audio

Klik Audio

Muncul paparan Audio Options


Klik tab Advance
Di kotak driver mode pilih MME
(32bit)

MME 32bit

Ikut aturan lain seperti paparan


Klik butang OK

23

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Aturan Audio yang telah diubah hanya akan berfungsi setelah program
ini dibuka semula. Sila tutup prgoram Cakewalk SONAR dan buka fail
yang baharu.

Kita akan membuat aturan MIDI untuk menetapkan sumber MIDI yang akan memainkan lagu
dari fail-fail MIDI.
Buka perisian Sonar
Klik ikon Cakewalk SONAR yang tertera di
desktop

Muncul Tingkap MIDI Outputs


Selected
Klik

Klik butang Choose MIDI


Outputs Now...

Sekiranya paparan di atas tidak muncul anda boleh klik pada


Options > MIDI Devices.

Muncul Tingkap MIDI Devices


Pilih Microsoft GS Wavetable
Klik

24

MZU3233
1.5.7

TEKNOLOGI MUZIK

Membuka fail MIDI dan memainkan lagu-lagu MIDI


Buka Fail MIDI
Klik menu File dan plih Open
Cari fail MIDI dari folder simpanan komputer anda
ATAU pilih fail MIDI dari folder Cakewalk Project Sample Contents
Klik menu File pilih Open My Documents
Buka folder Cakewalk
Buka sub folder Sonar 8 Producer Edition
Buka sub folder Sample Content

Klik Downtown
Pilih Fail MIDI
Klik salah satu fail MIDI
(Downtown)
Klik butang Open

Apabila anda membuka sesuatu fail MIDI, adakalanya akan muncul suatu
tetingkap Auto-Send Sysx yang memaklumkan penghantaran data sistem
ekslusif kepada alatan MIDI. Klik OK untuk mengesahkan penghantaran
data ini.

25

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul paparan lagu yang anda


pilih (Downtown)
Mainkan lagu Downtown dengan klik
butang Play di bar perkakasan
Transport

Tekan Spacebar

Atau tekan spacebar komputer untuk


memainkan dan menghentikan lagu
Klik Play

1.5.8

Meneroka paparan trek

Data Rakaman
Trek
Trek
MIDI/Audio

Klik Views
Rajah 1.9: Paparan Trek

Dalam Rajah 1.9 paparan trek, bahagian di sebelah kiri


memaparkan data trek samada dalam bentuk MIDI atau Audio
manakala bahagian sebelah kanan pula memaparkan data
rakaman trek. Pada trek yang telah diaktifkan, anda boleh
melihat data rakaman dalam berbagai bentuk, antaranya ialah
Staff, Event List, Piano Roll, Step Sequencer, Lyrics dan lainlain lagi.

26

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Staff View
Staff View

Rajah 1.10: Staff View

Multiple Staff View


Anda perlu higlight beberapa trek sebelum memilih Staff View untuk melihat paparan
beberapa trek alat muzik lain yang telah dipilih.

Rajah 1.11:Multiple Staff View

27

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Piano Roll View

Piano Roll View

Rajah 1.12:Piano Roll View


Multiple Piano Roll View

Rajah 1.13:Multiple Piano Roll View

Staff View (dengan lirik)


Staff View

Rajah 1.14: Staff View dengan lirik

28

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Lyrics View
Dalam paparan lirik ini, setiap suku kata akan berkelip mengikut irama lagu yang
dimainkan.
Lyrics View

Rajah 1.15: Lyrics View

1.5.9

Format fail

Semua kerja yang dihasilkan dengan Sonar dapat disimpan dalam empat format yang biasa
digunakan.
a. Normal (.cwp) - format biasa yang hanya dapat dibuka oleh perisian Sonar. Format ini tidak
membawa audio di dalam file.
b. Cakewalk Bundle (.cwb) format biasa yang hanya dapat dibuka oleh perisian Sonar.
Format ini membawa audio di dalam file.
c. MIDI format 0 semua data MIDI di save dalam satu trek (untuk channel 1-16).
d. MIDI format 1 semua data MIDI di save mengikut trek masing-masing
(untuk channel 1-16).

1.5.10 Menukar format MIDI kepada format wave


Mixdown Audio/Eksport Audio
Mixdown Audio adalah proses mengadun keseimbangan audio kesemua
trek sebelum kita boleh menyimpannya dalam bentuk WAVE. Bergantung
kepada setup workstation seseorang, proses mixdown audio boleh jadi
berbeza.

.
29

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Bagi sebuah setup workstation kecil yang menggunakan sebuah komputer dan
sebuah alat kibod, semua aturan MIDI OUT perlu ditukar kepada kad bunyi
yang siap terpasang di komputer

Menu Options
Menukar Aturan Output
Klik menu Options
Pilih MIDI Devices

Muncul tetingkap MIDI


Devices
Pada aturan Outputs
tandakan Microsoft GS
Wavetable
Klik butang OK

Memasukkan Soft Synth


(software synthesizers)
Klik menu Insert
Pilih Soft Synths
Cakewalk TTS-1

30

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tetingkap Insert


Soft Synth Options
Tandakan First Synth
Audio Output
Synth Property Page
Synth Rack View
Klik butang OK

Dengan memilih First Synth Audio Output, satu trek audio dapat
menampung semua trek MIDI yang digunakan.
Anda boleh Insert Soft Synths mengikut bilangan trek MIDI yang digunakan
dalam gubahan anda

Muncul tetingkap Synth Property Page dan Synth Rack View


Synth Property Page: Menunjukkan paparan utama synth
Synth Rack View: Paparan rak menunjukkan bilangan dan jenis
Soft Synths yang digunakan

Klik butang OK

Synth Rack

Synth Property

Klik Ikon

31

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Klik Trek 1
heret ke
bawah

Aturan Midi Output Kepada Tts-1


Select semua trek dengan klik trek 1
disebelah kiri dan heret ke bawah
hingga semua trek diplih (kecuali trek
TTS-1)

Aturan Midi Output Kepada Tts-1


Klik menu Tracks
Pilih Property
Klik Outputs....
utputs

Muncul tetingkap Track Outputs


Tukar outputs kepada TTS-1
Klik butang OK
Klik

Mainkan lagu
Klik butang Play atau tekan spacebar
Indikator menyala menandakan trek sedang berfungsi
Play

Semua trek
telah bertukar
Output ke
Cakewalk TTS

Indikator

32

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Menghasilkan Fail Wave


Klik menu File
Pilih Export
Klik Audio....

Muncul tetingkap Export


Audio.
Look in: Pilih folder anda
File Name: Nama lagu
Files of type: Wave
Source Category: Tracks
Channel Format: Stereo
Sample Rate: 44100
Bit Depth: 16
Dithering: Pw-r 1
Mix Enables: Pilih semua
kecuali 64-bit Engine
Klik butang Export
Klik butang OK

Memainkan Muzik Audio


Buka folder tempat
menyimpan lagu anda
Klik dua kali ikon lagu yang
telah diExport

Kini anda sudah boleh menghasilkan CD audio dengan fail WAVE yang
telah dihasilkan tadi. Tahniah!
Ada berbagai software yang biasa digunakan untuk menghasilkan
CD/DVD audio, antaranya ialah NERO, SONY dan lain-lain.

33

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

1.5.11 Menyunting audio/muzik

Sediakan muzik MP3 atau wave

Muzik Format MP3

Muzik percuma boleh dimuat turun dari internet


atau cakera padat
Simpan ke dalam folder Projek Sonar di
desktop
.

Muzik Format Wave

Buka fail Sonar yang baru


Klik ikon Sonar di desktop komputer anda

Tutup tetingkap Tip of the Day


.
Tutup
tetingkap No MIDI Outputs Selected

Muncul tetingkap Quick Start


Klik butang Create a New Project

34

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tetingkap New Project File


Taip pada kotak Name:
SUNTING MUZIK
. Klik kotak browser di kotak
Location: Pilih folder Projek Sonar di desktop
Klik kotak browser di kotak Audio Path: Pilih folder Projek Sonar
Tandakan pada kotak Store Project Audio in its own Folder
KotakTemplate: Pilih Music Video
Klik buang OK

Browser

Mengimport fail muzik


Klik trek 1 atau di mana-mana
satu trek pilihan anda

Klik menu File


Klik menu File dan pilih Import
Audio...

35

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Look In
Muncul tingkap Import Audio
Di kotak Look in:
Cari folder yang menyimpan
koleksi muzik anda seperti di My
Documents My Music
Pilih satu fail muzik
Klik butang Open

Muncul waveform
muzik yang diimport
Mainkan muzik
Tekan spacebar komputer
Kekuatan bunyi muzik
boleh dilaras dengan
menggunakan tatal
volume

Meter Volume

Tatal Volume

Mainkan keseluruhan lagu


Kenal pasti bahagian muzik
yang hendak digunakan dan
disunting kemudian
Muzik tersebut bermula
dari masa 1 dan berakhir
di lokasi masa 102
Hentikan muzik setelah
selesai
Tekan spacebar

36

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Set Thru

Set From

Lokasi Masa 10

Klik dan heret tatal ke kanan sehingga lokasi masa 102

Klik dan taip di sini

Memotong klip muzik dari


lokasi masa 10 hingga 102
Klik di atas kotak Set From dan
taip 10
Klik di atas kotak Set Thru dan
taip 102

Klik di sini
Klik trek 1

Wave form dari masa 10 hingga


masa terakhir (102) telah dihighlight

37

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Delete
Tekan butang delete di papan
komputer atau
Klik menu Edit Delete...

Wave form dari masa 10 hingga masa terakhir


102 telah terpotong.

Rewind dan mainkan semula muzik

RTZ
PLAY

Klik butang RTZ atau tekan W di


komputer untuk undur
Klik butang play atau tekan
spacebar untuk mainkan muzik

Muzik akan berhenti di masa ke 10.

Fade Out, Fade In dan Crossfade


Menggunakan teknik Fade Out (beransur lembut) akan membuat muzik
berhenti secara beransur lembut, supaya muzik tidak berhenti secara
tiba-tiba.
Fade In (beransur kuat) pula digunakan bagi memulakan muzik secara beransur kuat
Manakala Crossfade pula digunakan bagi mencantum dua buah muzik secara fade in
dan fade out

Taip di sini

Fade Out dari masa 8


hingga 10
Klik di atas kotak Set From
dan taip 8

Klik di sini

Klik di atas kotak Set Thru


dan taip 10
ATAU
Klik masa 8 dan heret ke
masa 10

Klik dan heret

38

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Klik menu process


Pilih Audio
Klik Fade/Envelope

Pilih Linear
Fade Out
Muncul Tetingkap Fade/Envelope
Klik kotak kombo dan pilih Linear
Fade Out
Klik butang OK

Bentuk klip menunjukkan muzik beransur


lembut Fade Out
Rewind dan mainkan muzik dari mula
Muzik akan beransur lembut dari masa ke 8
dan berhenti di masa ke 10

Suatu cara lain (shortcut) untuk melaksanakan tugas fade out ialah
dengan klik penjuru atas klip (bertanda segi tiga) dan heret ke
sebelah kiri klip.
Penjuru klip

Import muzik baharu ke trek 2

Masa 1

Klik di atas trek 2


Tekan W (rewind) supaya muzik
yang akan di import bermula di
masa 1

Klik Track 2

Import sebuah muzik dari folder


ke trek 2
(Ikut langkah 2.2)

39

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Potong muzik di trek 2


dari masa 1 hingga masa ke 8

Kotak Set From &


Set Thru

Klik di atas kotak Set From dan


taip 1
Klik di atas kotak Set Thru dan
taip 8
ATAU
Klik masa 1 dan heret ke masa 8
Tekan Delete di komputer

Klip dari masa 1 hingga masa ke 8 telah terpotong.

Fade In dari masa 8


hingga 10
Klik di atas kotak Set From
dan taip 8
Klik di atas kotak Set Thru
dan taip 10
ATAU
Klik masa 8 dan heret ke
masa 10

Klik menu process


Pilih Audio
Klik Fade/Envelope

Muncul Tetingkap Fade/Envelope


Klik kotak kombo dan pilih Linear
Fade In
Klik butang OK

Pilih Linear
Fade In

40

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Bentuk klip
Trek 2

Bentuk klip di trek 2 beransur kuat (Fade In)


bermula dari masa ke 8 hingga ke 10

Rewind dan mainkan muzik dari mula


Muzik trek 1 dan trek 2 akan kedengaran bersambung secara Fade Out
dan Fade In bermula dari masa ke 8

Crossfade
Import muzik baharu ke trek 3 di masa ke 20
Klik trek 3 untuk mengimpot muzik baharu
Klik di masa 20
Import muzik ke trek 3
(Ikut langkah 2.2)

Klik di masa 20

Klik di sini

Klip muzik muncul di trek 3


Mainkan muzik tersebut dari masa ke 20

Klip muzik di trek 2 dan 3 berbunyi serentak

41

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Klik di sini

Klik dan heret

Tekan shift dan klik Track 3

Highlight masa 20 hingga ke 22


Klik masa 20 dan heret ke masa 22
Klik trek 2
Tekan shift komputer dan klik trek 3

Klip di trek 2 dan 3 telah dihighlight di antara


masa 20 dan 22

Menu Process
Klik menu Process
Pilih Audio
Pilih Crossfade...

Kotak Name
Muncul Tetingkap
Crossfade
Kotak Name:
Pilih Linear Crossfade
Klik butang OK

42

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Bentuk klip menunjukkan klip muzik di


trek 2 beransur lembut dan klip di trek 3
beransur kuat

Klik di sini

Potong baki muzik dari masa 22 di trek 2


Klik trek 2
Taip 22 di kotak set from
Tekan Delete di komputer

Klip di trek 2 terpotong dari masa 22


Klip muzik di trek 2 dan 3 tercantum dengan
kesan fade in dan fade out.

Sila import sebuah muzik ke trek 4.


Sambung klip muzik trek 3 dan trek 4 dengan menggunakan
crossfade.

Mainkan keseluruhan adunan lagu


Tekan W di kibod atau klik butang RTZ
Tekan spacebar atau klik butang PLAY

Simpan fail ini sebagai MENYUNTING MUZIK ke dalam folder projek


anda.
Tutup fail ini.

43

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

1.5.12 Sistem pemasangan kabel MIDI


Dalam topik ini anda akan menggubah sebuah muzik dengan menggunakan kaedah
rakaman secara MIDI. Sebelum memulakan rakaman MIDI, sila pastikan sistem pemasangan
kabel MIDI ke peralatan komputer dan kibod telah diatur dengan betul.

PANEL BELAKANG KIBOD


PANEL BELAKANG KOMPUTER RIBA
MIDI
IN OUT

Kabel printer

IN

IN
Sambungan alternatif

OUT

Rajah 1.22: Pemasangan Kabel MIDI ke komputer

Anda perlu memasang (install driver) perisian alatan MIDI USB tersebut di
komputer sebelum ia dapat berfungsi dan digunakan sepenuhnya.
Biasanya CD driver di bekalkan bila anda membeli USB-MIDI
INTERFACE. Anda boleh juga memuat turun perisian tersebut dari internet
Terdapat juga kabel MIDI jenis plug and play yang boleh terus dipasang dan digunakan.
Jika anda menggunakan kibod Yamaha yang terkini, anda boleh memuat turun perisian
tersebut di laman http://download.yamaha.com/usb_midi/

Sebelum anda memulakan proses gubahan dan rakaman muzik MIDI,


terlebih dahulu anda hendaklah memastikan sistem komputer anda
diselaraskan dengan perisian Cakewalk SONAR. Oleh itu sila ikuti prosedur
penetapan audio berikut.

44

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

1.5.13 PENETAPAN AUDIO BAGI OPERASI WINDOWS XP

Klik butang Start (di bahagian kiri bawah paparan komputer anda)

Buka tetingkap Master Volume bagi melaras bunyi dan rakaman.


Klik All Programs Klik Accessories Klik Entertainment Volume Control
ATAU
Anda boleh juga membuka tetingkap Master Volume dengan cara:
Klik ikon

di hujung sebelah kanan bawah paparan komputer anda.

Muncul tingkap Master Volume


Pastikan semua Kotak Mute
. ditandakan dengan
TIDAK
tBuang semua tanda tersebut
Klik menu Options

Muncul tingkap Properties


Pilih Audio Input di kotak Mixer device

Klik butang Recording atau Audio


Input
Tandakan Recording Control, Line
Volume, Mic Volume dan Stereo Mix
Klik butang OK

45

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tingkap Recording Control


Gunakan Mikrofon sahaja oleh itu sila
tandakan:
kotak Mute bagi Line Volume dan
Stereo Mix

ATAU

Jika paparan komputer anda


berlainan sila klik kotak Select bagi
memilih mikrofon

Laraskan volume ke tahap minima


supaya tidak menjejaskan mutu
audio semasa rakaman

46

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Jika anda memilih Stereo Mix, anda boleh merakam apa sahaja bunyi atau
muzik dari pemain media di komputer (Windows Media Player) atau dari
internet seperti You Tube.
Dengan memilih CD Audio atau Line, anda boleh merakam muzik dari
sebuah alat pemain CD, kaset atau alat muzik kibod.

Anda memerlukan kabel audio untuk


menyambung terminal input dari komputer ke
terminal output pada alat pemain CD, kaset atau
kibod tersebut.

Rajah 1.23: Kabel Audio

Rajah 1.24: Terminal Audio komputer

Butang Advanced yang terdapat dibawah laras


alatan
mikrofon
hanya
digunakan
bagi
menguatkan lagi kuasa mikrofon jika perlu.

Klik butang Advanced

Muncul tingkap Advanced Control


Klik kotak 1 Microphone Boost untuk
menguatkan lagi kuasa rakaman.
Jangan klik kotak ini jika anda
menggunakan mikrofon kondenser

Microphone Boost boleh membahayakan telinga anda apabila


keluar bunyi yang kuat secara tiba-tiba melalui hedfon anda

47

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

1.5.14 PENETAPAN AUDIO BAGI OPERASI VISTA DAN WINDOWS 7/8


Klik butang Windows yang tertera di bahagian bawah sebelah kiri paparan komputer
anda.

Klik butang Start

Klik Control Panel

Klik Hardware and Sound


Klik Manage audio devices

Manage audio
devices

Muncul tetingkap Sound


Pilih folder recording
klik kanan pada ikon
mikrofon dan enable
klik ikon mikrofon

48

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tetingkap
Microphone Properties

Klik laras

Pilih folder Levels


Klik laras Microphone pada kadar
yang sesuai
Jika mikrofon anda mempunyai
kondenser sila laras Microphone
Boost ke 0dB

Klik laras

Klik butang OK

1.5.15 PENETAPAN AUDIO BAGI PERISIAN CAKEWALK SONAR

Klik ikon Cakewalk Sonar yang tertera di desktop

Muncul tetingkap Tip of the Day


Klik butang Close

Muncul tingkap No MIDI


Outputs Selected
Klik butang X

Klik

Muncul paparan Sonar


Klik menu Options
Pilih Audio

Audio

49

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Klik Advance

Muncul tingkap Audio Options


Klik menu Advanced
Pilih Driver Mode MME (32-Bit)

Driver Mode

Klik butang OK

Tutup paparan Sonar


Klik butang X
Atau
Klik menu FileExit

1.5.16 GUBAHAN MUZIK MIDI


Persediaan Rakaman Trek

Tetapkan tempo lagu


Klik kotak tempo
Taip tempo yang sesuai (100)

Klik Options
Tetapkan metronome
Klik Options

Project.

Pilih Project.

50

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tingkap Project Options


Pilih folder Metronome
Kotak Record Count-in : taip 1
Klik butang Use Audio Metronome
Klik butang OK

Merakam rentak di trek DRUM

Rakaman Trek Drum


Klik butang R di trek DRUM

Klik butang R

Bunyi drum di Kibod

Rim
Shot

Hi hat

Crash

Mainkan kibod dan


kenalpasti bunyi setiap
alat drum
Kick
Snare

Lo Tom

Hi Tom

Mi Tom

51

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Rentak Inang
Mainkan rentak inang
pada kibod mengikut alat
drum

Hi Hat
Snare
Kick

Mulakan Rakaman
Klik Record

Klik butang Record di bar


perkakas transport
ATAU
Tekan R di papan komputer
Setelah 4 kiraan metronome,
mainkan Hihat di kibod. Ikut
corak irama inang sepanjang 1
bar sahaja.

Tekan R

Tekan semula butang Record


(R) untuk menghentikan
rakaman

Klip

Muncul data rakaman (klip)


di paparan trek DRUM

Klik RTZ

Mainkan hasil rakaman


Undur semula rewind. Klik
butang RTZ atau tekan W
pada komputer
Klik butang Play atau tekan
spacebar komputer

Klik Play/Pause

Tekan W
Spacebar

52

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Rakam kick dan snare


Pastikan kursor berada di
permulaan sebelum mula
rakaman. Undur atau tekan W
Ulang langkah 4 untuk
merakam kick dan snare

Klik klip

Quantize supaya not-not yang


dirakam diatur dengan tepat
Klik klip yang telah dirakam
(highlight)
Klik menu Process
Pilih Quantize.

Duration

Muncul tetingkap Quantize


Tukar Duration ke Eight
Tandakan kotak-kotak
Change Note Durations
Klik butang OK

Sebelum diquantize

Selepas diquantize

Selain merakam muzik menggunakan kibod, anda boleh juga menulis notasi
dengan menggunakan pensil dalam bar perkakas Staff View atau Piano Roll
View

53

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Staff View
Menulis not dengan Staff
Klik butang perkakas Staff View
Muncul paparan Staff
Pilih butang pensil dan tulis not-not
berkaitan di atas baluk

Anda boleh menulis notasi rentak


inang dengan menggunakan
pensil dan not-not di task bar.

Menulis not dengan Piano Roll


Klik butang perkakas Piano Roll View
Muncul paparan Piano Roll
Pilih butang pensil dan tulis not-not
berkaitan di atas lokasi pic dan lokasi
masa selaras dengan alat dram tersebut

Hi hat
Snare

Piano Roll View

Anda boleh juga menulis not-not


dengan menggunakan pensil di task
bar dan pemadam not.

Kick

54

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Staff View

Copy
Menyalin copy rentak
Klik butang perkakasan
Track View
Muncul paparan Trek
Klik pada klip dram

Klip Dram

Klik butang Copy

Muncul tetingkap Copy


Klik butang OK

Muncul tingkap Paste


Kotak Starting at Time: Taip 2
(Akan tampal di lokasi masa ke-2)
Kotak Repetitions: Taip 29
(Akan ditampal sebanyak 20 bar)
Kotak Starting Track: Taip 5
(Akan ditampal di lokasi trek Dram)
Klik butang OK

Muncul klip yang telah ditampal rentak sebanyak 29 bar


Mainkan trek dram
Klik butang play atau tekan spacebar
Klik butang stop atau tekan spacebar untuk berhenti

Klik Play/Pause

55

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Merakam melodi lagu di trek MELODI

PERINGATAN
Pastikan butang R di trek DRAM
telah padam!

Persediaan rakaman
Klik butang R di trek MELODI

Klik R

Sediakan sebuah skor lagu.


Contoh lagu Jong-Jong Inai seperti lampiran 1

Insert

Memasukkan tandanada

Meter/Key
Change...

Klik menu Insert


Pilih Meter/Key Change...

Muncul tingkap Meter/Key


Signature
Di kotak At Measure: 1
Kotak Key Signature pilih 1 Flat (F)
sesuai dengan tandanada lagu
Klik butang OK

56

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Merakam MELODI di
lokasi masa ke-5

Klik

Klik di lokasi masa 5

Mulakan Rakaman
Klik butang Record atau tekan
(R) di komputer

Klik Record

Setelah 4 kiraan metronome,


mainkan melodi pada kibod
Tekan semula butang Record (R)
untuk menghentikan rakaman

Muncul data rakaman (klip) di paparan trek MELODI


Mainkan semula rakaman tadi
Jika bunyi melodi tidak lancar, not-not tersebut perlulah
diquantize

57

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Klik nombor 1

Quantize trek MELODI


Klik nombor 1 di trek
MELODI
Klik menu Process
Pilih Quantize....

Muncul tingkap Quantize


Tukar Duration ke Sixteen
Tandakan kotak-kotak Change
(Note Durations)
Klik butang OK

Semak notasi melodi


Klik butang Staff View

Menulis lirik pada notasi


Klik butang pensil
Klik butang Lirik
Letakkan pensil di bawah not dan klik
Taip lirik di dalam kotak
Tekan spacebar untuk menaip lirik bagi not berikutnya
Tekan Enter setelah selesai menaip

58

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Butang
Lirik

Pensil

Klik di bawah not


Taip lirik dalam kotak

Sunting Lirik
Klik di atas lirik yang hendak disunting
Taip semula lirik tersebut

Menyediakan Intro lagu dengan cara menyalin sebahagian dari notasi melodi

Intro lagu
Heret tatal ke lokasi antara masa 17 hingga 21

Klik dan heret ke masa 21

Menyalin (copy) notasi


Klik masa 17 dan heret kursor
hingga ke masa 21
Notasi dari masa 17 hingga 21
telah dihighlight
Klik butang Copy
Muncul tingkap Copy
Klik butang OK

59

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Tutup paparan Staff View


Klik butang perkakasan Track View

Track View

Tutup R
Klik trek STRINGS

Muncul paparan Trek


Tutup butang R trek MELODI
Klik trek STRINGS

Tampal notasi di trek STRINGS


Klik butang PASTE
Muncul tetingkap Paste
Kotak Starting at Time: 1
Kotak Repetitions: 1
Kotak Starting Track: 4
Klik butang OK

Muncul klip di trek STRINGS


Mainkan intro lagu tersebut
Tutup butang R di trek
STRINGS

Tutup R

Trek STRINGS seharusnya berbunyi alat strings yang telah ditetapkan.


Anda boleh menukar bunyi alat lain dengan memilih alat muzik dari
Bank/Patch dalam trek 4 tersebut.

60

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Merakam Kord dengan iringan Piano

Persediaan rakaman
Klik butang R di trek
PIANO
Mainkan kibod dan
pastikan hanya bunyi
piano yang didengari

Corak Irama Bagi Kord Iringan Rentak Inang


Bb

Gm

Dm

Dm

Mulakan Rakaman Piano


Klik butang Record atau tekan
(R) di komputer

Klik Record

Setelah 4 kiraan metronome,


mainkan kibod berpandukan
corak irama di atas.
Tekan semula butang Record (R)
untuk menghentikan rakaman

Muncul klip di trek PIANO


Mainkan semula rakaman
tadi
Sila quantize notasi pada
klip tersebut

Gunakan corak irama rentak inang di atas bagi setiap kord yang terdapat
dalam skor lagu Jong-Jong Inai.
Anda boleh juga menggunakan variasi iringan yang sesuai dengan lagu yang
dipilih.

61

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Jangan lupa tutup butang R di trek PIANO setelah selesai


rakaman.

Merakam Bass

Persediaan rakaman
Klik butang R di trek BASS
Mainkan kibod dan
pastikan hanya bunyi bass
yang didengari

Corak Irama Bass


Bb

Gm

Dm

Dm

Mulakan Rakaman Bass


Klik butang Record atau tekan (R) di
komputer

Klik Record

Setelah 4 kiraan metronome,


mainkan kibod berpandukan notasi di
atas.
Tekan semula butang Record (R)
untuk menghentikan rakaman

Muncul klip di trek BASS


Mainkan semula rakaman
tadi
Sila quantize notasi pada
klip tersebut

62

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

Gunakan corak irama bass di atas bagi setiap kord yang terdapat dalam skor
Jong-Jong Inai.
Anda boleh juga menggunakan variasi bass yang sesuai dengan lagu

Mainkan keseluruhan lagu


Tutup butang R di trek BASS
Mainkan semula lagu tersebut sehingga akhir

Tutup R

Klik butang SAVE

Gunakan kemahiran dan kreativiti anda untuk menggubah muzik


penutup di akhiran lagu

Sila simpan (save) projek


dalam format MIDI
Klik menu File
Pilih Save As...
Muncul tingkap Save As
Kotak Save as type:
Pilih MIDI Format 1
Klik butang SAVE

63

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

TAHNIAH!
Anda telah berjaya menggubah sebuah lagu dengan menggunakan
kaedah rakaman MIDI.

1.6 Rumusan
Kemana kita pergi, di mana kita berada, di sekeliling kita samada di rumah atau di
pejabat, samada di tempat awam seperti pasaraya, restoran, hotel, pawagam atau sebagainya
halwa telinga kita sentiasa disajikan dengan muzik. Muzik telah menjadi sebati dalam
kehidupan kita seharian. Berterima kasih dengan teknologi muzik kerananya setiap insan dapat
berkongsi menikmati muzik. Ciptaan alat-alat muzik elektronik seperti kibod synthesizer, DAW
dan komputer muzik telah memungkinkan muzik dihasilkan dengan efisien dan produktif sekali.
Muzik kini boleh didengari dengan mudah samada dari media elektronik, internet atau pun
menerusi peralatan komunikasi seperti telepon pintar.
Dengan adanya kemudahan mencipta lagu menggunakan peralatan teknologi muzik
yang canggih, penerbitan lagu-lagu yang berkualiti semakin menggalakan. Hal ini telah
menyebabkan minat kepada muzik semakin bercambah. Semakin ramai pula yang berminat
untuk mempelajari muzik. Peluang-peluang mempelajari muzik kini tidak lagi hanya bertumpu
kepada sekolah muzik secara formal tetapi kaedah pembelajaran muzik telah beralih kepada
pengajaran pembelajaran muzik berbantukan komputer. Seseorang boleh mengakses
pengetahuan dalam mempelajari muzik samada dalam bidang teori atau amali muzik dengan
cara belajar sendiri menerusi bahan-bahan interaktif. Pendidikan muzik dipelajari menerusi
komputer dengan berbagai jenis perisian yang boleh dibeli di pasaran atau secara online
seolah-olah pembelajaran muzik jarak jauh. Matlamat pembelajaran yang hendak dicapai
adalah sama seperti belajar dengan guru muzik ia itu seseorang boleh membaca skor notasi
dan memainkan alat muzik. Hasilnya seseorang yang mempelajari muzik berkebolehan
mencipta dan menggubah lagu dengan menggunakan perisian notasi atau sequencer melalui
teknologi muzik!
1.7 Latihan Tambahan
1.

Bincangkan bagaimanakah teknologi muzik memberi manfaat kepada golongan berikut:


1.1 Kanak-kanak
1.2 Remaja
1.3 Dewasa

2.

Huraikan tugas-tugas profesional guru muzik di sekolah yang berkaitan langsung


dengan teknologi muzik?

3.

Dengan menggunakan perisian Cakewalk SONAR, sediakan sebuah muzik bagi tarian
atau gimrama berdurasi (masa) 10 minit. Anda dikehendaki memilih sekurangkurangnya lima buah lagu atau muzik yang sesuai dan mencantumnya menjadi sebuah
muzik audio (format .wav)

64

MZU3233

TEKNOLOGI MUZIK

1.8 Bacaan Tambahan


1.

Williams, David Brian and Webster, Peter Richard. Experiencing Music Technoloy, 2nd.
ed. Schirmer, Belmont CA: Wadsworth Group/Thompson Learning, 1999. R. Alten,

2.

Cakewalk Software Introducing: SONAR 8 Producer and Studio-YouTube. 22


September 2008 <www.youtube.com/watch?v=JTIf4lNGQ5Q>

3.

Macdonald, Ronan. Cakewalk Go Supersonic! Computer Music January, 2011: 90-92.

LAMPIRAN

65

Anda mungkin juga menyukai