Anda di halaman 1dari 1

ISLAM AGAMA YANG SYUMUL

(Sesuai untuk semua umat, suku kaum, bangsa dan semua status sosial dan bukan golongan tertentu)

AQIDAH (Kepercayaan &


Keyakinan)

dgn Allah, diri sendiri &


Manusia

MUAMALAT

PERASAAN

(Mengatur hubungan
antara Allah dan
manusia)

(Mengatur
hubungan
sesama manusia)

TINGKAH LAKU

AKAL

5 RUKUN ISLAM

POLITIK
Musyawarah
Kebebasan
Keadilan
Persamaan

3 AKHLAQ (Menjaga Hubungan

IBADAH

6 RUKUN IMAN
Untk jadi muslim sejati
Utk menjaga kemaslahatan
negara
Utk menjaga kebahagiaan
rumahtangga

SYARIAH (Ketentuan hidup berkait dgn


amalan/perbuatan) Bersumberkan Al-Quran/
Hadith

EKONOMI

Jual Beli
Derma
Sedekah
Berkongsi
Tukar ganti

MUNAKAHAT
Sebelum Kahwin
Ketika Akad
Selepas Kahwin

JINAYAT
Hudud
Qisas
Takzir

KEPENTINGAN HUKUM ISLAM DLM MAQASID SYARA


Utk Menjaga Agama
Utk Menjaga Nyawa
Utk Mnjaga Keturunan
Utk Menjaga Akal Fikiran
Utuk Menjaga Harta Serta Maruah

Ikhlas
Bersyukur
Bersikap
adil
Bersabar
Hormatmenghorm
ati

Bersifat
mutlak,
menyeluruh,
Sederhana/
Seimbang
Mencakupi
suruhan &
larangan

Anda mungkin juga menyukai