Anda di halaman 1dari 3

Topik 4.

3 : Unsur, Sebatian dan Campuran


1.

i) Apakah maksud Unsur?


Unsur adalah _________________________________________________________________.
ii) Unsur terdiri daripada logam dan _________________.
iii) Contoh-contoh unsur adalah
____________________________________________________.
2.

i) Apakah maksud Sebatian?


Sebatian adalah __________________________ yang bergadung secara kimia.
ii) Contoh-contoh sebatian :
Sebatian
Air
Kuprum Sulfat
Contoh-contoh proses kimia adalah :
1. Melalui pembakaran unsur dalam udara.
2. melalui pemanasan dua unsur.
3. __________________________________

3.

Unsur yang hadir


Hidrogen dan oksigen
Karbon dan Oksigen

Topik 4.3 : Unsur, Sebatian dan Campuran

i) Apakah maksud campuran?


Campuran adalah _________________________________ yang bergabung melalui
proses fizikal.
ii) Unsur-unsur dalam sebatan bergabung dalam nisbah yang _________________.
iii) Contoh-contoh proses fizikal adalah :
a)

______________________________________
b)

________________________________________
c)

Topik 4.3 : Unsur, Sebatian dan Campuran

___________________________________
iii) Contoh campuran :CAMPURAN
Udara
Air laut

BAHAN-BAHAN YANG HADIR


Air dan garam mineral
Petrol, kerosin, diesel, minyak pelincir

4. Perbezaan antara Sebatian dan Campuran.

SEBATIAN
a) Sebatian disediakan melalui tindak
balas ______________________
c) Unsur-unsur dalam sebatian
bergabung dalam nisbah yang
________________
e) Sebatian yang baharu mempunyai
sifat yang ____________ daripada unsur
yang asal.
g) Boleh diasingkan melalui kaedah
___________

CAMPURAN
b) Campuran disediakan melalui
kaedah _________________
d) Komponen-komponen bergabung
dalam nisbah yang _______________
f) Komponen-komponen ______________
sufat asalnya.
h) Boleh diasingkan melalui kaedah
____________