Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN PRESTASI

1. Adakah pekerja menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh


majikan?
Sekiranya tidak, nyatakan sebab. Ya Tidak

2. Adakah pekerja hadir pada masa yang ditetapkan?


Sekiranya tidak, nyatakan sebab.
Ya Tidak
3. Adakah pekerja mengikut arahan dan menjalankan kerja mengikut
peraturan keselamatan yang ditetapkan?
Sekiranya tidak, nyatakan sebab. Ya Tidak

4. Adakah pekerja mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan keupayaan


serta kelayakan dalam menjalankan tugas yang diarahkan?
Sekiranya tidak, nyatakan sebab. Ya Tidak

5. Huraikan tindakan khusus yang perlu diambil untuk


mempertingkatkan prestasi kerja.

Penilaian ini dibuat berdasarkan pemerhatian Saya telah melalui penilaian yang
dan penelitian saya terhadap pekerja yang telah dijalankan dan saya bersetuju
terlibat. dengan sebarang keputusan yang akan
dibuat.

________________________________ _______________________________
Penyelia Pekerja

________________________________
Penilai