Anda di halaman 1dari 13

Bahasa Melayu 1

Bahasa Dalam Komunikasi


Bertulis
(TEKS UCAPAN)
Ahli Kumpulan:
Nur Fatiha Azaim
Nur Hazwani Hamzah
Nur Husna Raja Ariffin
PENGENALAN
• Terdapat beberapa jenis wacana lisan
dalam bahasa Melayu antaranya
perbahasan, perundingan, ceramah,
ucapan dan taklimat.
• Menurut Maimunah Haji Omar,1993,
ucapan merupakan sebahagian kategori
perucapan umumnya dalam aspek
perutusan.
DEFINISI
• Ucapan dapat diertikan sebagai apa-apa
yang diucapkan atau perkataan yang
diucapkan atau cara menyebut atau
melafazkan sesuatu kata.
• Secara ringkasnya, ucapan merupakan
penyampaian idea melalui pelafazan dan
disampaikan secara pidato sehala.
CIRI-CIRI
• Lazimnya ucapan disampaikan dalam
sesuatu majlis atau upacara tertentu
seperti:
a. Pertandingan
b. Perhimpunan
c. Majlis Rasmi
• Walau bagaimanapun, ucapan agak
berbeza dari pidato dan syarahan
terutama dari segi penglibatan dan
majlis.
• Teks ucapan ini biasanya mempunyai
tajuk tertentu yang diberikan terlebih
dahulu.
• Unsur kiasan, peribahasa dan jenaka
boleh diselitkan untuk menjadikan
teks ucapan lebih menarik.
• Teks ucapan juga harus disertai dengan
penerangan, penjelasan,pujian atau
sanjungan terhadap sesuatu perkara yang
diperkatakan.
• Bahasa yang digunakan dalam teks
ucapan haruslah mudah, padat, tegas dan
berkesan.
PANGGILAN HORMAT
• Panduan Pihak Terlibat Kata Panggilan
penggunaan Hormat
kata Pengurusi/ Yang Dihormati/
panggilan Pengacara Majlis Yang Mulia
hormat Tuan Pengarah/ Yang Berusaha
dalam teks Ketua Jabatan
ucapan:
Golongan Yang Berbahagia
Kehormat
Guru-guru/ Ibu Yang Dihormati
Bapa
Rakan-rakan Yang Dikasihi
FORMAT
• Pengenalan- Dimulakan dengan kata-
kata aluan kepada hadirin mengikut
protokol atau tingkat kedudukan masing-
masing.
• Isi- Dimulakan dengan ucapan terima
kasih serta menyatakan tujuan ucapan-
seterusnya isi ucapan.
• Kata-kata Penghadapan- Kata-kata
seperti hadirin sekalian, saudara sekalian
dan sebagainya bertujuan menarik
perhatian.
• Penutup- Dimulakan dengan kata-kata
yang dapat membayangkan atau
menandakan ucapan akan diakhiri.
Misalnya: “Akhir sekali…..”
TIP-TIP TEKS UCAPAN YANG
BAIK
• Mulakan karangan ucapan dengan kata-
kata alu-aluan dan mengakhirinya dengan
ucapan penutup.
• Nyatakan tujuan ucapan.
• Ucapan biasanya lebih kepada tertumpu
kepada penerangan, pujian, atau
penghargaan.
• Pastikan isi-isi yang hendak disampaikan
itu menyakinkan dan dapat menarik
perhatian para hadirin.
• Boleh menyelitkan pantun, ungkapan atau
peribahasa untuk menyedapkan ucapan
sama ada pada permulaan atau
penutupnya.
• Teks Ucapan mesti di tulis mengikut
format.
APLIKASI
• Kekuatan Ucapan- Teks ucapan yang
baik mampu menarik minat para
pendengar- jelas dan mudah difahami.
• Kelemahan Ucapan- Sebelum membuat
teks ucapan haruslah menjalankan
penyelidikan terperinci terlebih dahulu.
RUJUKAN
• Bahasa Kebangsaan (A)- Kamaruddin
Haji Hussin
• XPRESS Bahasa Melayu 1 (SPM)- Ishak
Md. Shah
• Pengajian Melayu 2: Keterampilan
Bahasa- Kamaruddin Haji Hussin