Anda di halaman 1dari 11

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH.

MTE 3107 PERANCANGAN & PENGAJARAN MATEMATIK

PENGAJARAN MIKRO & MAKRO


DISEDIAKAN OLEH:
NUR FARHANAH TARMIZI CHE NOORAINI NAWI NUR FAZLILA JALALUDIN NUR MASTURAH GHAFFAR NURUL FATEHAH MOKHTAR SITI NOR ADIBAS BINTI AB RAHMAN

KONSEP PENGAJARAN MIKRO

Pengajaran mikro digunakan untuk memperihalkan teknik pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar menguasai, melatih atau memurnikan kemahiran pengajaran dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya. Maka dalam melaksanakan pengajaran mikro bilangan pelajar dan peruntukan masa dikurangkan.

Set Induksi Kemahiran Menutup Pengajaran Kemahiran Menyoal

Kemahiran Pengukuhan

KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO

Kemahiran Menerang

Kemahiran Menggunakan Sumber Kemahiran Variasi Rangsangan

Kemahiran Menggunakan Papan Tulis

KONSEP PENGAJARAN MAKRO


Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran, sekurang-kurangya satu unit kemahiran, dalam sesuatu waktu pelajaran. Proses makro meliputi 3 peringkat pemulaan pengajaran, perkembangan dan penutup Merupakan simulasi satu pengajaran yang lengkap kepada satu kelas biasa.

Simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah, makmal atau bilik previu. Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari.

PERBEZAAN PENGAJARAN MIKRO & MAKRO

Bilangan Murid Peranan

PENGAJARAN MIKRO Kelas kecil (5 - 8 orang murid)

PENGAJARAN MAKRO Kelas sebenar (40 orang atau lebih

Guru pelatih Perlu murid sebenar berperanan sebagai di sekolah murid Waktu mengajar diringkaskan (5 - 10 minit) Waktu mengajar sebenar (30 minit atau lebih)

Masa

Kemahiran

Tumpuan kepada satu kemahiran sahaja


Tidak perlu ke sekolah

Pelbagai kemahiran digunakan

Situasi

Dilaksanakan di sekolah sebenar

Persekitaran Keadaan luar biasa Keadaan lebih kerana dilaksanakan biasa kerana di dalam makmal dalam keadaan sebenar

PERSAMAAN PENGAJARAN MIKRO & MAKRO

Pengajaran mikro dan makro membolehkan guru memahirkan diri dalam beberapa kemahiran tertentu seperti latihan teknik mengajar, menyoal, mengawal kelas, membuatpenilaian dan sebagainya.
Sesi pengajaran mikro dan makro membolehkan guru-guru pelatih mendapat maklumbalas secara serta merta dan dapat berbincang bagi mengatasi kelemahan-kelemahan semasa sesi pengajaran dijalankan, terutama jika pengajaran mikro itu dirakam. Sesi pengajaran mikro dan makro ini juga dapat mempertingkatkan keyakinan guru-guru pelatih untuk mengajar di dalam kelas sebenarnya. Melalui rakaman video, guru pelatih dapat menyaksikan kekuatan dan kelemahan diri sendiri semasa mengajar, di samping mendapat maklum balas rakan-rakan seopsyen.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai