Anda di halaman 1dari 8

Pemikiran Saintifik dan Matematik dalam Kraf Anyaman Buluh Melayu Tradisional: Satu Kajian Kes oleh Marzita

Puteh, Sadiah Baharom, Jamilah Omar


Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 5, Tahun 2007 Pemikiran Saintifik dan Matematik dalam Kraf Anyaman Buluh Melayu Tradisional: Satu Kajian Kes Marzita Puteh Sadiah Baharom Jamilah Omar Universiti Pendidikan Sultan Idris Pengenalan Kesenian wujud, berkembang dan diturun temurunkan dalam atau melalui tradisi-tradisi sosial atau masyarakat. Kesenian adalah milik masyarakat, dilihat sebagai cara hidup yang bertalian dengan keindahan dari para ahli masyarakat. Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun temurun lagi. Dengan adanya kesenian seperti ini identiti masyarakat Melayu lebih terserlah dan dikenali ramai. Warisan seni tradisional di kalangan orang Melayu disampaikan secara lisan dari generasi kepada satu generasi, namun artis sebagai individu yang menghasilkan mempunyai ruang untuk menggalakan kreativiti dan mempertahankan nilai-nilai estetik karya seni tersebut. Kementerian Kebudayaan dan Kesenian telah mengambil pelbagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai unik dan menarik. Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang mengandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran, anyaman, tenunan, seni bina dan sebagainya. Seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk digunakan, tetapi digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk memberi bentuk yang indah dan menarik hati. Penciptaan kraftangan itu memerlukan keahlian dan kecekapan dalam penggunaan bahan-bahan asas yang teratur sejak dari proses awal hinggalah sesuatu hasil kraftangan itu tercipta. Proses penciptaan kraftangan tersebut memerlukan daya estetika demi untuk memberikan rekabentuk yang indah dan menarik. Seni anyaman adalah suatu bentuk kraf yang tidak dapat dipisahkan daripada cara hidup tradisional masyarakat Melayu dan rumpun nusantara. Daripada tikar hingga kepada dinding pelindung kediaman, hasil kerja menganyam membentuk persekitaran hidup yang boleh dilihat di mana-mana. Ini tidak menghairankan kerana tumbuh-tumbuhan tropika merupakan jenis yang sesuai untuk dijadikan bahan anyaman. Menganyam merupakan proses menjalin jaluran daun, lidi, rotan, akar, buluh dan beberapa jenis tumbuhan yang lain. Beberapa jenis reka bentuk kraftangan dihasilkan melalui nyaman demi untuk mencipta sesuatu alat keperluan harian contohnya menghasilkan topi, tudung saji, bakul dan menganyam tikar untuk mengalas tempat duduk. Kraf Bukan Sekadar Pernyataan Estetik dan Kreatif Masyarakat Melayu Dalam memperkatakan nilai estetik bangsa Melayu, renungi ke dalam diri dan fahami etimologi perkataan estetik ini membawa kepada estetics iaitu bidang falsafah yang mengkaji atau menyelidik tentang keindahan. Estetik dikaitkan dengan istilah nilai-nilai keindahan, termasuk di dalamnya makna, antara lain elok, molek, cantik, anggun, bagus, lembut, utuh, seimbang, padu, bening, tenang, hampa,

suram, dinamik, kukuh, hidup, gerak, hambar, sentimental dan tragik. Berekspresi estetik merupakan antara keperluan manusia yang tergolong dalam keperluan budaya, keperluan ini terhasil kerana faktor dorongan dari dalam diri manusia yang secara asasi sentiasa ingin merefleksikan keradaannya sebagai makhluk yang bermoral, berakal fikiran dan berperasaan. Keperluan estetik, baik secara langsung mahupun tidak langsung, terserap dalam kegiatan-kegiatan untuk memenuhi keperluan lainnya, sama ada keperluan primer, sekunder, ataupun keperluan budaya lainnya, yang berkaitan dengan perasaan baik dan benar, adil dan tidak adil serta masuk akal atau sebaliknya. Apabila menjelaskan makna estetik maka ia banyak dibincangkan berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan menekankan aspek fungsional serta kecanggihan objek tersebut. Manakala apabila menjelaskan makna kreatif dalam sesuatu hasil kesenian melayu, kerap pemaknaan penghasilan hanya dilingkungi hasil pengamatan serta manifestasi kreatif pandai kraf terhadap alam Melayu. Tidakkah kreatif itu merupakan hasil kesenian sesuatu bangsa yang membentuk budaya ekspresif yang melaluinya kelompok bangsa tersebut menyatakan keperluan dan keinginan dalam kehidupan mereka?. Kreatif dalam konteks karya kraf sering dikaitkan dengan ketidaksengajaan, desakan hidup dan spontan. Apakah kreatif dalam pemaknaan karya kraf Melayu terasing daripada proses pemikiran yang begitu teliti, komprehensif dan unik? Ini jelas membuktikan bahawa, kecanggihan menghasilkan objek seni ini jarang dikaitkan dengan pemikiran saintifik dan pemikiran matematik. Dokumentasi mengenai kesenian anyaman Melayu tidak dikaitkan dengan kecanggihan pemikiran saintifik dan matematik seperti ahli matematik Yunani Pythagoras ataupun Archimedes. Kenapa jarang sekali seni ukir dan anyaman ini disamakan dengan ilmu sains dan matematik ? Ukiran sering hanya dikaitkan sebagai luahan daya kreativiti dan estetika sahaja seperti yang dinyatakan oleh Siti Zainon (1986), iaitu: ...........................seniman alam Melayu bekerja menghasilkan seni gunaan tetapi penuh daya kreativiti dan estetika yang memang telah teruji sejak berzaman. Mengukir bukan sekadar menggunakan bahan tetapi juga mengeluarkan buah fikiran dan perasaan. Persoalannya untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, bukankah pemikiran saintifik dan matematik diperlukan? Kertas ini ingin membincangkan isu perkaitan pemikiran saintifik, matematik, penilaian estetik dan kreatif wujud dalam satu lingkungan ruang dan memaparkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik banyak digunakan untuk menghasilkan seni anyaman buluh orang Melayu. Secara tidak langsung pembentangan ini juga ingin menjelaskan bahawa pemikiran saintifik dan matematik telah lama wujud di kalangan pandai anyaman dan sekaligus menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik memang telah lama berkembang dan digunakan oleh orang Melayu tanpa mereka sedari. Terdapat banyak stigma yang mengatakan bahawa orang Melayu tidak mempunyai pemikiran dan kemahiran sains dan matematik seperti bangsa lain. Rata-rata orang Melayu sendiri mengiyakan dakwaan ini dan mengakui bahawa mereka memang tidak pandai di dalam bidang sains dan matematik. Adakah orang Melayu akan terus dibelenggu dengan penyataan yang tidak berasas ini? Kertas ini kan menjelaskan bagaimana kesenian menganyam memerlukan banyak kemahiran sains dan matematik untuk menghasilkan kombinasi motif dan corak yang indah dan simetri. Semua ini memerlukan pemikiran dan kebijaksanaan di dalam ilmu sains dan matematik itu sendiri di dalam proses untuk

menghasilkankannya. Objektif Penyelidikan Secara amnya kajian ini ingin mengkaji dan memperlihatkan pemikiran saintifik dan matematik yang dipunyai oleh mereka yang berbakat di dalam seni anyaman di kalangan orang Melayu. Secara khasnya kajian ini akan menjawab beberapa soalan iaitu: a) Adakah pemikiran saintifik dan matematik diperlukan untuk menghasilkan anyaman tradisional Melayu? b) Adakah mereka yang mahir di dalam seni anyaman mempunyai pemikiran saintifik dan matematik? c) Adakah tukang anyam ini sedar kemahiran sains dan matematik yang mereka perlu ketahui untuk menghasilkan ukiran atau anyaman ini? d) Adakah pemikiran saintifik dan matematik di kalangan tukang anyam ini memang ada tanpa mereka sedari? Latar belakang Menurut Kamus Dewan Seni didefinisikan sebagai karya (sajak, lukisan, muzik, dll) yang dicipta dengan bakat (kecekapan), hasil daripada sesuatu ciptaan. Manakala kesenian bermaksud perihal seni, yang berkaitan dengan seni, keindahan (kehalusan). Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun temurun lagi. Dengan adanya kesenian seperti ini identiti masyarakat Melayu lebih terserlah dan dikenali ramai. Kementerian Kebudanyaan dan Kesenian telah mengambil pebagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai unik dan menarik. Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang megandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran, anyaman, tenunan, seni bina dan sebagainya. Seni ukir dalam masyarakat Melayu mempunyai hubungan rapat dengan hasil-hasil kerja tangan yang dicipta melalui kepandaian mengukir. Ciri-ciri ukiran itu dihasilkan melalui ukiran timbul, ukiran terbenam, ukiran tebuk dan ukiran timbus. Seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk digunakan, tetapi digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk memberi bentuk yang indah dan menarik hati. Penciptaan kraftangan itu memerlukan keahlian dan kecekapan dalam penggunaan bahan-bahan asas yang teratur sejak dari proses awal hinggalah sesuatu hasil kraftangan itu tercipta. Proses penciptaan kraftangan tersebut memerlukan daya estetika demi untuk memberikan rekabentuk yang indah dan menarik. Menganyam merupakan proses menjalin jaluran daun, lidi, rotan, akar, buluh dan beberapa jenis tumbuhan yang lain. Beberapa jenis reka bentuk kraftangan dihasilkan melalui nyaman demi untuk mencipta sesuatu alat keperluan harian contohnya mengahsilkan topi, tudung saji, bakul dan mengayam tikar untuk mengalas tempat duduk. Pernyataan Masalah Dalam masyarakat Melayu, seni dapat dibahagikan menjadi dua: seni persembahan (tarian, nyanyian,

persembahan pentas seperti makyong, wayang kulit, ghazal, hadrah, kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir, seni bina, seni hias, pertukangan tangan, tenunan, anyaman dll). Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabungan pelbagai unsur tempatan dan luar.Seni ukir dan anyaman adalah sebahagian daripada seni tradisional yang memang tidak boleh dipisahkan daripada budaya dan corak hidup orang Melayu. Malahan seni anyaman adalah sebahagian daripada kehidupan orang Melayu. Walau bagaimanpun, kecanggihan menghasilkan seni ini jarang dikaitkan dengan pemikiran saintifik dan pemikiran matematik. Dokumentasi mengenai kesenian ukiran dan anyaman Melayu tidak dikaitkan dengan kecanggihan pemikiran saintifik dan matematik seperti ahli matematik Yunani Pythagoras ataupun Archimedes. Kenapa jarak sekali seni ukir dan anyaman ini disamakan dengan ilmu sains dan matematik?. Anyaman sering hanya dikaitkan sebagai luahan daya kreativiti dan estetika sahaja. Persoalannya untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, bukankah pemikiran saintifik dan matematik diperlukan? Kajian ini ingin menjawab persoalan ini dan cuba untuk memaparkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik banyak digunakan untuk menghasilkan seni ukiran dan anyaman orang Melayu. Secara tidak langsung kajian ini juga ingin menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik telah lama wujud di kalangan ahli seni ukir dan anyaman dan sekaligus menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik memang telah lama berkembang dan digunakan oleh orang Melayu tanpa mereka sedari. Latar Belakang Kajian Seperti yang telah dinyatakan ialtu terdapat banyak stigma yang megatakan bahawa orang Melayu tidak mempunyai pemikiran dan kemahiran sains dan matematik seperti bangsa lain. Orang Melayu sendiri mengiyakan dakwaan ini dan mengakui bahawa mereka memang tidak pandai di dalam bidang sains dan matematik. Adakah orang Melayu akan terus dibelenggu dengan penyataan yang tidak berasas ini? Kajian perlu dijalankan untuk menunjukkan dakwaan ini tidak berasas dan sebaliknya pemikiran dan kemahiran sains dan matematik memang sangat tinggi di kalangan orang Melayu terutamanya di dalam seni ukir dan anyaman Melayu itu sendiri. Kesenian mengukir dan menganyam memerlukan banyak kemahiran sains dan matematik untuk menghasilkan kombinasi motif dan corak yang indah dan simetri. Semua ini memerlukan pemikiran dan kebijaksanaan di dalam ilmu sains dan matematik itu sendiri di dalam proses untuk menghasilkankannya. Kajian ini mempunyai impak yang signifikan untuk dipaparkan agar orang Melayu menyedari bahawa mereka mempunyai pemikiran dan kemahiran sains dan matematik sejak dahulu lagi dan ini jelas dapat dilihat di dalam seni ukir dan anyaman Melayu. Kaedah Kajian Kajian ini akan meggunakan dua jenis data iaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kalitatif akan diperolehi daripada; a) Temubual terperinci dengan beberapa tukang anyam untuk mengetahui bagaimana mereka menghasilkan anyaman mereka. b) Pemerhatian terperinci proses ukiran dan anyaman yang dilakukan oleh tukang anyam.

Pemetaan ukiran dan anyaman dengan konsep dan kemahiran sains dan matematik yang digunakan untuk menghasilkan anyaman. Peringkat Kajian Kajian ini akan dijalankan secara berperingkat seperti berikut: 1) Mengenalpasti beberapa tukang anyam di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia (10 orang) dan menghubungi mereka; 2) Bertemu dengan tukang anyam yang telah dikenalpasti; 3) Membuat pemerhatian akan proses yang dilalui untuk menghasilkan anyaman; 4) Menemubual tukang anyam mengenai hasil anyaman; 5) Membuat pemetaan konsep matematik dan kemahiran matematik yang perlu dilalui untuk menghasilkan anyaman; 6) Membuat pemetaan konsep sains dan kemahiran sains yang perlu dilalui untuk menghasilkan anyaman. Tahap Penting Tiga tahap penting di dalam kajian ini ialah; 1) Tinjauan: Tinjauan akan dijalankan untuk mengenalpasti beberapa orang tokoh-tokoh tukang anyaman di beberapa buah negeri di Semanjung Malaysia. Ini akan dilakukan dengan menghubungi Kementerian Pelancongan dari negeri-negeri berkenaan. 2) Pengumpulan data: Pengumpulan data akan dijalankan seperti yang disenaraikan di dalam Peringkat Kajian di atas. 3) Analisis: Analisis data yang telah dikumpulkan akan dijalankan terutamanya terhadap temubual dan semua dokumentasi proses ukiran dan anyaman yang telah dihasilkan oleh tukang ukir dan tukang anyam. Dokumentasi adalah dalam bentuk gambar-gambar yang akan diambil semasa proses ukiran dan anyaman dan juga rakaman video. 4) Dokumentasi; Selepas dianalisis, dokumentasi dalam bentuk penulisan ilmiah, iaitu laporan kajian akan dibuat oleh penyelidik dan dokumentasi juga akan dihasilkan di dalam bentuk sebuah buku untuk bacaan umum. Hasil Kajian yang Diharapkan: Hasil kajian yang diharapkan adalah untuk menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik telah lama bersemai di kalangan ahli seni Melayu dan orang Melayu umumnya sejak berzaman lagi

tanpa mereka menyedarinya. Seni ukir dan anyaman yang dihasilkan adalah gabungan pemikiran saintifik dan matematik yang tinggi nilainya. Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberikan satu dorongan yang positif dan memberansangkan mengenai keupayaan orang Melayu di bidang sains dan matematik. Hasil kajian ini akan didokumentasikan di dalam bentuk dokumentasi laporan sebuah kajian yang akan dibentangkan di mana-mana seminar, konferen atau kolokium yang bersesuaian untuk di kongsi bersama dengan ahli akademik dan masyarakat umum. Selain daripada itu sebuah buku juga akan dihasilkan untuk mendokumentasikan dapatan kajian ini untuk dikongsi bersama dengan masyarakat umum dengan meluasnya. Kesan/ Kebaikan/ Hasil yang dijangkakan Kesan dan impak kebaikan hasil kajian ini dapat memberi kesedaran dan dorongan kepada orang Melayu bahawa pemikiran saintifik dan matematik memang telah lama wujud dan dikalangan orang Melayu tanpa disedari. Kajian ini diharapkan dapat menyingkap kecerdikan dan kreativiti orang Melayu di dalam menghasilkan ukiran dan anyaman tradisional yang menjadi kebanggaan orang Melayu. Sekaligus kajian ini juga ingin menunjukkan bahawa orang Melayu memang telahpun mempunyai kemikiran saintifik dan matematik sejak dahulu lagi. Pemikiran Saintifik dan Matematik di dalam Anyaman Seni anyaman mempamerkan budaya dan cara hidup orang-orang melayu dahulu kala. Ia kadang kala disebut sebagai seni miskin kerana dilakukan oleh orang -orang kampung semata-mata untuk memenuhi keperluan harian mereka. Anyaman rotan menghasilkan produk seperti bakul dan perabot yang kebanyakannya adalah untuk kegunaan sendiri atau dijual secara kecil-kecilan di pasar terbuka. Penghasilan sesuatu produk rotan bukanlah perkara yang mudah bagi orang dahulu kala. Bahan mentahnya, iaitu rotan, hanya didapati di dalam hutan belantara. Ia perlu ditebang, dibersihkan, dirawat dan dikeringkan dengan teliti supaya sesuai untuk dijadikan peralatan yang boleh digunakan. Masyarakat dahulu kala juga perlu memikirkan cara yang paling berkesan untuk menghasilkan produk yang bukan hanya cantik tetapi boleh bertahan lama. Merujuk kepada bahan mentah yang dikaji iaitu rotan, ia merupakan hasil hutan bukan kayu yang terpenting di Semenanjung Malaysia. Tumbuhan ini lazimnya tumbuh liar dengan banyaknya di kawasan-kawasan pendalaman hutan semulajadi di Pahang, Perak dan Kedah. Perusahaan rotan di negara ini lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti pengeluaran perabot bagi pasaran tempatan. Rotan yang paling popular dan menjadi pilihan utama bagi pembuatan rangka dan perabot rotan adalah rotan jenis manau atau nama saintifiknya Calamus manan. Rotan jenis besar yang lain termasuklah rotan jenis dok (Calamus ornatus) dan semambu (Calamus scipionum). Rotan sega (Calamus caesius) pula adalah sejenis rotan kecil yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Saiz rotan ini tidak melebihi jari kelingking dan lazimnya digunakan bagi tujuan ikatan dan penyambungan komponen-komponen perabot. Di kawasan-kawasan luar bandar, spesies rotan yang kecil saiznya digunakan sebagai bahan anyaman untuk membuat tali, bakul dan dulang. Pemprosesan rotan mentah secara moden dijalankan di beberapa kilang di Malaysia. Lawatan penyelidik ke sebuah kilang memperolehi maklumat tentang bagaimana rotan diperolehi dan proses menghasilkan rotan dalam bentuk penjalin. Penjalin rotan kemudiannya dijual mengikut berat kepada institusi atau individu untuk menghasilkan produk anyaman seni rotan. Menurut pengusahan kilang rotan tersebut, rotan yang dikeluarkan dari hutan dibersihkan, dirawat dan dijemur terlebih dahulu

sebelum dihantar ke kilangnya untuk proses seterusnya. Di kilang beliau rotan kemudiannya diluruskan menggunakan alat khusus supaya mudah dimasukkan ke dalam mesin. Ia kemudianya dikategorikan ke dalam saiz tertentu mengikut diameter rotan tersebut. Diameter rotan penting untuk menentukan mata pisau yang akan digunakan untuk setiap peringkat memotong ro tan. Peringkat kedua adalah proses membersihkan permukaan rotan. Rotan dimasukkan ke dalam satu mesin yang akan membuang kulit luarnya. Pembersihan permukaan rotan dilakukan sebanyak dua kali. Rotan yang terhasil melalui proses ini adalah lebih putih dan bersih. Sebarang kekotoran yang masih tertinggal akan dibuang secara manual. Proses seterusnya adalah menghasilkan bilah-bilah rotan yang dikenali sebagai penjalin. Rotan akan diukur diameternya sekali lagi kerana saiz rotan mengecil apabila kulit luarnya dibuang. Mata pisau yang sesuai dengan saiz baru rotan digunakan untuk mendapat jumlah maksimum penjalin rotan. Semasa proses ini bahagian tengah rotan yang dipanggil hati rotan akan diproses sekali lagi untuk mendapatkan beberapa lagi bilah rotan penjalin. Sebagai contoh rotan yang berdiameter 9mm boleh menghasilkan lapan bilah rotan penjalin semasa peringkat pertama proses memotongnya dan empat lagi semasa proses kedua. Bahagian paling dalam pada batang rotan akan diproses untuk digunakan sebagai struktur tiang pada produk rotan yang bakal dihasilkan. Pada keseluruhannya, hanya sedikit sahaja bahagian rotan yang tidak boleh digunakan. Masyarakat Melayu dahulu tidak didedahkan kepada sebarang teknologi moden dalam menghasilkan produk mereka. Pengetahuan mereka adalah berasaskan apa yang diturunkan oleh nenek moyang mereka selain dari penerokaan melalui trial and error dan pengalaman konkrit yang dilalui. Latihan tidak formal ini telah memungkinkan mereka merekacipta dan membentuk produk yang bukan hanya sesuai untuk kegunaan harian mereka malah merupakan penciptaan yang kreatif dan penuh daya estetika. Disebalik kreativiti dan nilai estetika yang terpancar pada sesuatu produk hasil anyaman, tidak dinafikan bahawa ia terhasil dari pemikiran penggubahnya dan proses-proses tertentu yang perlu dilalui untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Produk anyaman yang terhasil sudah cukup membuktikan bahawa masyarakat melayu mempunyai daya pemikiran yang bukan hanya mampu mengenalpasti bahan dan proses malah menjalankan perkiraan mental (mental arithmetic) secara tepat dan terperinci dan menaakul secara saintifik didalam penghasilan produk berasaskan rotan. Jika diteliti secara mendalam pemikiran saintifik dan matematik masyarakat melayu sememangnya tersirat di dalam gubahan dan corak yang sangat halus dan berseni yang dihasilkan. Menurut Lawson (1995) pemikiran saintifik individu berkembang dari peringkat yang rendah kepada peringkat yang lebih tinggi mengikut perkembangan kognitif seseorang individu. Perkembangan pemikiran saintifk berlaku apabila individu berupaya menguasai pengetahuan dan proses saintifik melalui pemikiran logik dan penaakulan. Dari aspek ini individu boleh beroperasi pada peringkat diskriptif di mana mereka menjalankan operasi seperti pemerhatian, menyenaraikan fakta, pengkelasan dan membuat generalisai. Pemikiran saintifik peringkat tinggi pula melibatkan individu menjalankan proses-proses seperti berfikir secara kombinatorial, mengawal pembolehubah dan menjana hipotesis, menjalankan pemikiran-pemikiran berkadaran, kebarangkalian dan korelasi. Persoalannya sekarang adalah adakah seni anyaman masyarakat melayu menunjukkan corak pemikiran saintifik pada penggubah dan gubahannya? Jika diteliti dari peringkat pemprosesan bahan mentah sehingga terhasil produk seninya adalah jelas dan ketara bahawa pemikiran saintifik memainkan peranan yang besar di dalam seni anyaman. Peringkat pemprosesan bahan mentah melibatkan

pemikiran saintifik dari beberapa aspek seperti: i. pemerhatian yang teliti terhadap jenis rotan yang diperolehi; ii. mengenalpasti ciri-ciri rotan seperti kematangan, saiz dan jenis; iii. mengkelaskan rotan mengikut ciri; iv. dan membuat generalisasi seperti menentukan rotan yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta yang dikumpul. Pemikiran sebegini lebih bercorak deskriptif dan banyak menggunakan pengalaman konkrit serta pengetahuan sedia ada mereka. Oleh kerana pendedahan kepada maklumat saintifik secara formal tidak diperolehi, masyarakat melayu banyak menggunakan pemikiran serta menaakul secara logik. Pengetahuan ini digunakan dan diuji secara trial and error untuk memperoleh bahan paling baik bagi penghasilan produk. Seni anyaman masyarakat Melayu juga boleh menceritakan proses pemikiran saintifik peringkat tinggi yang tersirat di dalam setiap gubahan mereka. Antarannya termasuk: i. keupayaan membuat pemikiran kombinatorial menentukan kombinasi genap dan ganjil di dalan gubahan; ii. keupayaan mengawal pembolehubah dan menjana hipotesis apabila menentukan jumlah penjalin untuk mendapatkan saiz serta bentuk yang diinginkan; iii. Menjalankan pemikiran berkadaran, kebarangkalian serta korelasi dalam aspek seperti membuat korelasi di antara saiz rotan dan saiz produk yang dihasilkan, berfikir secara berkadaran apbila menentukan pewarnaan pada bahan mentah dan proses pemikiran secara kebarangkalian terhadap corak yang akan dihasilkan. Jelas sekali seni anyaman, dengan corak dan pengiraan geometriknya dan proses-proses saintifiknya menceritakan bagaimana masyarakat Melayu dahulu kala berfikir dan menaakul secara saintifik. Kesimpulan Anyaman adalah kesenian yang bersifat lahiriah, mempunyai makna yang dalam dan kewujudannya merupakan wadah pemaparan idea yang melibatkan pancaindera penglihatan, pendengaran, pemikiran dan kesedaran secara seimbang sebagai symbol yang memberi makna yang tersendiri dalam masyarakat berhubung dengan adat, agama, kepercayaan, adab, perasaan, corak pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. Peter Dolmer (1997) mentafsirkan makna kraf sebagai aktiviti kreatif berkemahiran dan penelitian proses-proses yang perlu dilalui untuk menghasilkan seni anyaman ini menunjukkan bahawa ianya memerlukan pemikiran saintifik dan matematik yang kompleks dan rumit yang selalunya hanya dianggap sebagai simbol tanda kepekaan yang asli atau hasil kerja seni. Rujukan Dolmer, P. (1997) The Culture of Craft. Manchester: Manchester University Press. Lawson, A.E. (1995). Science Teaching and the Development of Thinking. Belmont California : Wadsworth Publishing Company. Siti Zainon Ismail (1986). Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Zainon Ismail (1997). The Tradisional Handicraft Design Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.