Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tarikh / Hari Masa Kelas Bilangan Pelajar Tema Tajuk / Subtajuk Konsep

Hasil Pembelajaran Umum : Geografi : 26 November 2013 / Selasa : 9.00-9.15 pagi (15 Minit) : 1 Bestari : 30 orang : Bab 2: Arah. : 2.1: Arah Mata Angin : Arah mata angin : Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: Menentukan arah dengan menggunakan kompas magnet. Hasil Pembelajaran Khusus : 1. Pelajar dapat mengenal pasti lapan arah mata angin. 2. Pelajar dapat melukis arah mata angin berpandukan kompas magnet. PBS : B1D1E1 - Menyatakan arah mata angin utama B2D1E2 Mengenal pasti lapan arah mata angin. Penerapan Nilai Kaedah Pengajaran : Bekerjasama dan bersyukur : Penerangan induktif, penerangan deduktif dan perbincangan

Bahan / Alat Bantu Mengajar (BBM / ABM) : Kompas magnet, kertas A4, papan putih, pen marker, dan Buku Teks Geografi Tingkatan 1. Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK) : Membuat gambaran mental, menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan idea dan mensintesis. 1

Kemahiran Generik Pengetahuan sedia ada

: Berkomunikasi dan mengurus, memilih dan menganalisis maklumat. : Pelajar telah mempelajari topik kedudukan pada pelajaran yang lepas.

Langkah / Masa Set Induksi (3 minit)

Isi Pengajaran Konsep Arah: - Arah ialah kedudukan sesuatu tempat dari tempat lain. -Cara mudah untuk menyatakan arah adalah dengan menggunakan arah mata angin.

Aktiviti Guru Guru memberi arahan kepada pelajar untuk berdiri dan menutupkan mata mereka. Guru menyuruh pelajar membayangkan depan mereka ialah arah Utara.

Aktiviti Pelajar Pelajar menerima arahan dari guru dan berdiri serta menutup mata mereka. Pelajar membayangkan depan mereka ialah arah utara dengan membuat gambaran mental dalam otak. Pelajar mengikuti arahan guru untuk berpusing dimulai dari arah Selatan, Timur, Barat dan Utara.

Catatan KAEDAH: Penerangan induktif. KBKK: Membuat gambaran mental.

Guru memberi arahan kepada pelajar untuk pusing ke empat arah utama : - Selatan - Timur - Barat - Utara Selepas pelajar berpusing ke arah yang diberitahu, guru bertanya:

B1D1E1 Menyatakan arah mata angin utama.

Soalan: Apakah bangunan yang terdapat di kawasan ini?


Guru menyuruh pelajar duduk di tempat duduk sendiri. Guru bertanya kepada pelajar:

Semua pelajar menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh guru.

KBKK: Menghubungkaitkan.

Pelajar mengikuti arahan guru dan duduk di tempat duduk masing-masing. Pelajar memberi respon terhadap soalan guru dan mengaitkan aktiviti itu dengan tajuk

Soalan: Apakah kaitan aktiviti itu dengan tajuk hari ini?

pembelajaran yang akan diajar kepada mereka iaitu arah. Guru menerangkan konsep arah. Pelajar mendengar penerangan guru dengan teliti dan menumpukan perhatian. Pelajar yang dipilih telah menyatakan secara lisan konsep arah yang diajar oleh guru. Pelajar mencari pasangan dan membentuk kumpulan. Pelajar mendengar penerangan guru. Setiap kumpulan menyiapakan tugasan. Kumpulan yang terpilih akan membentangkan hasil tugasan. Pelajar mendengar dan membuat pembetulan sekiranya tugasan yang dibuat tidak tepat dan jika sebaliknya pelajar akan menerima peneguhan. BBM: Kompas Magnet Kertas A4 Pen Marker KAEDAH: Penerangan deduktif. NILAI: Bekerjasama. KBKK: Menganalisis. KEMAHIRAN GENERIK: Mengurus, memilih dan menganalisis maklumat. Menilai hasil pembelajaran 1 dan 2.

Guru memilih beberapa orang pelajar secara rawak untuk mengulang semula konsep arah.

Perkembangan: Langkah 1 (5 minit)

8 arah mata angin: 1. Utara. 2. Timur Laut. 3. Timur. 4. Tenggara. 5. Selatan. 6. Barat Daya. 7. Barat. 8. Barat laut. Rajah arah mata angin:

Guru meminta pelajar mencari pasangan untuk membentuk kumpulan. Guru menerangankan arahan tugasan kepada pelajar. Guru memantau gerak kerja pelajar. Guru memilih secara rawak sekumpulan pelajar untuk menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Guru memberi pendapat/pembetulan bagi pembentangan tersebut dengan bantuan kompas magnet.

Pengukuhan: Langkah 2 (5 minit)

Aktiviti pengukuhan: Rujuk Lampiran 1

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar. Guru memberi arahan kepada pelajar untuk menjawab soalan dalam tempoh masa dua minit. Guru memantau aktiviti perbincangan setiap pelajar. Guru menyoal dan memilih beberapa orang pelajar secara rawak untuk menjawab soalan. Guru menyemak jawapan pelajar. Guru memilih seorang pelajar secara rawak dan meminta membuat kesimpulan mengenai topik yang telah dipelajari pada hari ini. Guru menyatakan nilai berdasarkan topik pembelajaran pada hari ini.

Pelajar menerima lembaran kerja. Pelajar menerima arahan yang diberikan oleh guru sambil meneliti lembaran kerja yang diberikan. Pelajar menyiapkan tugasan.

BBM: Lampiran 1. KAEDAH: Penerangan deduktif.

B2D1E2 Mengenal pasti lapan arah mata angin.


KBKK: Membuat gambaran mental.

Penutup (2 minit)

Rumusan hasil pembelajaran hari ini.

Pelajar yang dipilih akan memberikan kesimpulan mengikut kefahaman sendiri.

KBKK Merumus fakta

Pelajar mendengar penerangan guru.

NILAI Bersyukur

Refleksi : _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________