Anda di halaman 1dari 7

Jadual Analisis Soalan Peperiksaan Sejarah Stpm Kertas 2 940/2 (2013-2016)

Masa & Tema dan Bab Tahun Soalan-soalan


Tempat kajian 13 14 15 16 17
P2, P2, P2, P2, P2
UP UP UP UP
2 2 2 2
1 Masyarakat, Pemerintahan,
Pertahanan, Dan Perhubungan
Luar.
Semenanjung 1.1 Masyarakat Jahiliah x x x Sejauh Manakah Masyarakat Arab Jahiliah Dianggap
Tanah Arab -Jelaskan Konsep &Struktur Sebagai Masyarakat Yang Tidak Bertamadun? - 15
A-6 Masyarakat Jahiliah
Bincangkan Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab
Jahiliah Sebelum Kerasulan Nabi Muhammad Saw. -
13

Jelaskan struktur masyarakat Arab pada zaman


jahiliah.-17
Nabi 1.2 Masyarakat Islam x Bincangkan Kemunculan Golongan Baharu Dalam
Muhammad -Huraikan Konsep Ummah Masyarakat Islam Pada Zaman Khulafa Al-Rasyidin.-
S.A.W & K.al -Bincangkan Perkembangan U13
Rasyidin di Masyarakat Islam
Semenanjung
Tanah Arab
A 6-7
Nabi 1.3 Sistem Pemerintahan x Jelaskan Prinsip-Prinsip Daripada Piagam Madinah
Muhammad -Huraikan Kandungan & Ysng Menjadi Dasar Pemerintahan Nabi Muhammad
S.A.W Peranan Piagam Madinah S.A.W.-U16
A-7 -Merihalkan Struktur
Pemerintahan Di Madinah

Nabi 1.4 Kepimpinan Nabi x x Huraikan Empat Ciri Kepimpinan Nabi Muhammad
Muhammad Muhammad Saw S.A.W. Sebagai Ketua Negara Di Madinah. -16
S.A.W -Huraikan Ciri2 Kepimpinan
A-7 Nabi Muhammad Saw Bincangkan Usaha-Usaha Yang Telah Dilakukan
Oleh Nabi Muhammad Saw Selepas Baginda Berjaya
Menubuhkan Negara Islam di Madinah. -13
1.5 Institusi Khalifah

K.al Rasyidin 1.5.1 Pemilihan Khalifah x Bincangkan Pelaksanaan Syura Dalam Pemilihan
& Umayyah -Huraikan Konsep Dan Ciri2 Khalifah Al-Rasyidin- U14
A 7-8 Khalifah.
-Bincangkan Kaedah Pemilihan
Khalifah

K. alRasyidin 1.5.2 Sumbangan Khalifah x xx x Bincangkan Sumbangan Khalifah Abu Bakar Dalam
& Umayyah Tokoh Membanteras Golongan Ar-Riddah. -U15
A 7-8 (A) Khalifah Abu Bakar /
K. Abbasiyah Bincangkan Pembaharuan Politik Dan Ekonomi Yang
A 8-9 (B)Khalifah Umar Al-Khattab / Dilaksanakan Oleh Khalifah Umar Al-KhattabR.A
(C)Khalifah Umar Abdul Aziz / Semasa Pemerintahannya. -15
(D)Khaifah Harun Al-Rasyid
Analisiskan Pembaharuan Dari Aspek Politik Yang
Dilaksanakan Oleh Umar Bin Abdul Aziz Setelah
Beliau Dilantik Sebagai Khalifah Bani Umayyah. -14

Huraikan faktor politik,ekonomi, dan sosial yang


mempengaruhi zaman keemasan Islam semasa
pemerintahan Khalfah Harun al-Rasyid.-17
1.6 Bentuk Pemerintahan
K. al-Rasyidin 1.6.1 Pemerintahan Pusat Dan
A-7 Wilayah
K. Uthmaniyah -Khalifah Al-Rasyidin (Abad
A 16-17 Ke-7)
-Khalifah Utmaniyah (Abad Ke
16-17)
-Bincangkan struktrur
pemerintahan dan pentadbiran
pusat dan wilayah.

Andalusia 1.6.2 Pemerintahan Pusat Dan x x Jelaskan Sistem Politik Dan Pentadbiran Akbar
A-13 Wilayah Dalam Mengukuhkan Pemerintahan Kerajaan
India -Andalusia(Abad Ke-13) Moghul Di India.- 16
A 16-17 India(Abad Ke 16-17) /
-Jelaskan Sistem Pemerintahan Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh
Raja/Sultan & Amir Maharaja Akbar bagi memantapkan system
pemerintahannya.- U14
1.7 Pertahanan Dan Pembukaan
Wilayah
Nabi 1.7.1 Jihad
Muhammad -Jelaskan Pengertian Jihad
SAW, K. al-
Rasyidin
A-7
Nabi 1.7.2 Peperangan x Jelaskan Strategi Peperangan Yang Digunakan Oleh
Muhammad -Huraikan Etika Peperangan Tentera Islam Dalam Perang Khandak Dan Badar.-14
SAW, K.al- & Strategi Peperangan
Rasyidin
A-7
Mesir 1.7.3 Kepemimpinan x x x Huraikan Ciri Kepimpinan Salehuddin Al-Ayyubi
A-12 -Nilai kepeimpinan & Sebagai Seorang Pemimpin Tentera Yang
K.Uthmaniyah sumbangan tokoh Cemerlang.- U16
A-15 (a) Salehuddin Al-Ayyubi /
(b) Sultan Muhammad Al- Nilaikan Kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih
Fatin // Dalam Bidang Ketenteraan Pada Abad Ke-15
Masihi.- U15

Bincangkan Ciri Kepimpinan Yang Dimiliki Oleh


Sultan Muhammed Al-Fateh.-U13
1.8 Perhubungan Luar
Nabi 1.8.1 Diplomatik X Bincangkan Hubungan Diplomatik Yang Berlaku
Muhammad Pada Zaman Nabi Muhammad Saw.- U14
S.A.W
& K. Umayyah
A-7
K. al-Rasyidin 1.8.2 Naungan
A 7-8 -Naungan Melalui Pembayaran
K.Umayyah Jizyah
A 7-8
K. Abbasiyah 1.8.3 Perjanjian
A 9-13
K.Uthmaniyah
A 17-19
2 Pembangunan dan
Penerokaan
Nabi 2.1 Ekonomi x x Sejauh manakah kegiatan ekonomi masyarakat
Muhammad 2.1.1. Sistem Ekonomi Malaysia pada hari ini merupakan cerminan kepada
S.A.W -Bincangkan konsep & ciri2 kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman
A- 7 sistem ekonomi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?- 13
K.Abbasiyah -Bincangkan kegiatan ekonomi
A 11-12 Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah
Kesultanan semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW.-
Melaka 14
A- 15
K. al-Rasyidin 2.1.2 Institusi Ekonomi x x Bincangkan pengurusan sumber baitulmal pada
A 7-8 -Analisis peranan & institusi zaman Khulafa al-Rasyidin.- 15
Abbasiyah ekonomi dan pelaksanannya
A 9-11 (i)baitulmal Jelaskan pelaksanaan zakat pada zaman pemerintahan
(ii)cukai Khulafa ar-Rasyidin- U16
(iii)zakat

2.2 Pendidikan
K.Umayyah 2.2.1 Falsafah Pendidikan Islam
A 7-8 -Bincangkan falsafah & ciri2
K.Abbasiyah pendidikan islam
A 11-12
Mesir 2.2.2 Perkembangan Pendidikan x x Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat
A-8 -Jelaskan jenis institusi perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke-16
Acheh pendidikan Masihi- U13
A 16-17 i.halaqah
ii. masjid/surau Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar
iii.pondok/ madrasah Mahkota Alam, institusi pendidikan dikatakan
iv istana tumbuh bagai cendawan selepas hujan.
v. universiti Jelaskan.- 15
-sistem pendidikan
i. pendidikan fardu ain & fardu
kifayah
ii. kaedah pengajaran &
pembelajaran

2.3 Pekembangan Intelektual


K.Abbasiyah 2.3.1 Perkembangan ilmu x x Huraikan faktor-faktor yang menjadikan Andalusia
A 11-13 -Huraikan perkembangan ilmu sebagai pusat perkembangan ilmu naqli dan aqli,iaitu
K.Umayyah di naqli & aqli pada zaman Khalifah Umayyah dari abad ke- 11
Andalusia hingga abad ke- 13 Masihi- U16
A 11-13
Huraikan perkembangan ilmu naqli pada zaman
Khalifah Abbasiyah dari abad ke-11 Masihi hingga
abad ke-13 Masihi.-17

K.Abbasiyah 2.3.2 Sumbangan tokoh x x x x Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan telah
A 8-13 -Menilai sumbangan nilai memberi impak yang besar kepada masyarakat pada
Mesir i.al-Khwarizmi hari ini. Bincangkan penyataan tersebut.-13
A 15 ii. Ibn Sina
iii - Nilaikan sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun tentang
iv Ibn Kladun peradaban manusia.- U14

Terangkan sumbangan Imam al-Ghazali dalam


bidang falsafah- 16

Bincangkan tiga pemikiran Ibnu Khaldun dalam


bidang ketamadunan.-17
K.Umaniyyah 2.4 Penerokaan x x x Nilaikan sumbangan Ibn Majid dalam bidang
A 7-8 - sumbangan tokoh pelayaran.- U13
K.Abbasiyah i. al-Masudi
A 9-13 ii.Ibn Masjid Jelaskan sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang
Andalusia iii.Ibn Battutah penjelajahan dan penerokaan.-14
A-4
Nilaikan sumbangan al-Masudi dalam bidang
penerokaan.- U15
Andalusia 2.5 Seni bina x x Huraikan ciri seni bina Islam di Andalusia pada abad
A-13 - ciri2 seni bina ke-13 Masihi.- U15
India
A 16-17 Huraikan lima ciri seni bina Islam kerajaan Moghul
di India pada abad ke- 17 Masihi- 16
Abad -A 3 Nasionalisme dan
Pembentukan Negara Bangsa
K.Utmaniyah 3.1 Perluasan kuasa barat x x Bincangkan faktor peluasan kuasa Barat terhadap
A 18-20 -Bincangkan faktor2 peluasan pemerintahan kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-18
kuasa barat Masihi hingga abad ke-20
Masihi.- 15

Peluasan kuasa Barat pada zaman Khalifah


Uthmaniyah berlaku kerana faktor agama, politik dan
ekonomi. Huraikan.-U16
Mesir & 3.2 Reaksi masyarakat tempatan x x Perihalkan peranan Abdul Qadir al Jazairi sebagai
Algeria pelopor kepada gerakan penentangan rakyat terhadap
A 19-20 penjajahan Perancis di Algeria pada abad ke-19
Masihi. -17

Jelaskan reaksi masyarakat tempatan terhadap


penjajahan Perancis di Algeria pada abad ke- 19
Masihi.- 16
Mesir & Syria 3.3 Gerakan nasionalisme xx xx x xx Analisiskan faktor perkembangan semangat
A-20 - faktor kemunculan gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20 Masihi di Syria.-
nasionalisme 13
i. pengaruh agama
ii. peranan bahasa & Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting
kesusateraan dalam kemunculan semangat nasionalisme di Mesir
iii pengaruh kewartawanan pada abad ke-20. Berikan ulasan anda terhadap
iv.peranan pendidikan pernyataan tersebut.- U13
v. peranan golongan intelektual
vi.pengaruh luar Sejauh manakah golongan intelektualberperanan
dalam menyemarakkan gerakan nasionalisme di
Mesir pada abad ke-20 Masihi.-14

Bincangkan peranan gerakan Islah dalam


membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada abad
ke-19 dan abad ke-20 Masihi.- U14

Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme


di Syria pada awal abad ke-20.- U15

Syeikh Muhammad Abduh ialah seorang tokoh


intelektual Mesir. Terangkan peranan beliau dalam
gerakan nasionalisme di Mesir.- 16
Terangkan tiga peranan bidang kewartawanan dan
media akhbar dalam gerakan nasionalisme di Mesir
pada akhir abad ke 19 Masihi.- U16
K.Utmaniyah 3.4 Perang Dunia Pertama x x x Berikan ulasan anda tentang penglibatan Khalifah
A-20 -Bincangkan penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama.- U13
Khalifah Uthmaniyah dlm
Perang Dunia 1 (PD1) Galurkan penglibatan khalifah Uthmaniyah
dalam Perang Dunia Pertama.- 15

Penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang


Dunia Pertama memberikan kesan politik, ekonomi,
dan sosial kepada kerajaan Turki Uthmaniyah.
Bincangkan. -17
Turki & Mesir 3.5 Pembentukan negara bangsa x xx x Analisiskan faktor politik dan pengaruh luar yang
A-20 -Huraikan faktor2 pembentukan menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah
negara bangsa pada awal abad ke-20 Masihi.-13

Huraikan faktor dalaman yang mempercepatkan


pembentukan negara bangsa di Turki dari tahun 1856
sehingga tahun 1918.-14

Bincangkan faktor luaran yang membawa kepada


kemunculan negara bangsa di Turki.- U14

Huraikan faktor yang menyumbang pembentukan


negara bangsa Mesir pada abad ke-20.- U15