Anda di halaman 1dari 4

SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU MURID

Nama :

BIL ITEM KEKERAPAN

1 Tidak menyiapkan kerja rumah

2 Tidak hadir ke sekolah

3 Tidak memberi fokus dalam kelas

4 Menganggu murid-murid lain

5 Meniru jawapan murid lain

Tandatangan guru :

SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU MURID

Nama :

BIL ITEM KEKERAPAN

1 Tidak menyiapkan kerja rumah

2 Tidak hadir ke sekolah

3 Tidak memberi fokus dalam kelas

4 Menganggu murid-murid lain

5 Meniru jawapan murid lain

Tandatangan guru :
SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU MURID

Nama :

BIL ITEM KEKERAPAN

1 Tidak menyiapkan kerja rumah

2 Tidak hadir ke sekolah

3 Tidak memberi fokus dalam kelas

4 Menganggu murid-murid lain

5 Meniru jawapan murid lain

Tandatangan guru :

SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU MURID

Nama :

BIL ITEM KEKERAPAN

1 Tidak menyiapkan kerja rumah

2 Tidak hadir ke sekolah

3 Tidak memberi fokus dalam kelas

4 Menganggu murid-murid lain

5 Meniru jawapan murid lain

Tandatangan guru :
SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU MURID

Nama :

BIL ITEM KEKERAPAN

1 Tidak menyiapkan kerja rumah

2 Tidak hadir ke sekolah

3 Tidak memberi fokus dalam kelas

4 Menganggu murid-murid lain

5 Meniru jawapan murid lain

Tandatangan guru :

SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU MURID

Nama :

BIL ITEM KEKERAPAN

1 Tidak menyiapkan kerja rumah

2 Tidak hadir ke sekolah

3 Tidak memberi fokus dalam kelas

4 Menganggu murid-murid lain

5 Meniru jawapan murid lain

Tandatangan guru :
REKOD ANEKDOT

Nama :

Tahun :

TARIKH MASA CATATAN