Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BLOK E-13 PARCEL E,
KOMPLEKS KERAJAAN PERSEKUTUAN,
PUTRAJAYA

Program Program Pembangunan Profesionalisme Berterusan


(Continuous Professionalisme Development-CPD)
Bagi Pegawai SISC+

Kursus Kursus Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring


Modul [Coaching bagi Meningkatkan Prestasi atau
Pembangunan Kakitangan]

Masa 4 Jam

Personel Fasilitator

A. Hasil Pembelajaran
Pada akhir kursus, peserta dapat:
1. Menghasilkan sesi coaching secara teratur.

B. Kandungan Modul
1. Tinjauan semula amalan coaching
2. Mengenalpasti ciri-ciri coach yang hebat
3. Mengenalpasti isu dan cadangan penyelesaiannya
4. Proses dan kemahiran coaching
5. Main peranan sesi coaching

C. Kaedah
1. Demonstrasi coaching
2. Persembahan ’powerpoint’
3. Perbincangan kumpulan
4. Main peranan
5. Catatan dalam booklet

D. Bahan dan Alatan Kursus


1. Bahan edaran
2. LCD
3. Komputer riba
4. Kertas sebak
5. Parking lot (untuk sticky notes)
6. Papan putih mini
7. Booklet
8. Kit Teaching Tools (pen marker, pita masking, blue tag, traffic light,
sticky notes, gam, gunting)

E. Rumusan
Peserta dapat menghasilkan sesi coaching secara teratur.
NOTA PENGAJARAN

NAMA MODUL
Coaching & Mentoring
NAMA KURSUS
[Coaching dan Mentoring bagi Meningkatkan Prestasi
Kursus Coaching & Mentoring
atau Pembangunan Kakitangan]

MASA KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN BAHAN BANTUAN


PENGAJARAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN MENGAJAR / CATATAN

Sesi 1 Pengenalan Modul: Penerangan oleh Fasilitator 1. Bahan edaran Nota 1,


( 2 JAM) Matlamat dan Objektif Nota 2 dan Nota 3
Kursus 2. LCD
3. Komputer riba
Tinjauan Semula Amalan Peserta diminta menulis catatan pengalaman di atas 4. Kertas sebak
Sebagai Coach Sekarang kertas A4. Kemudian fasilitator pilih 5 contoh dan 5. Parking lot (untuk sticky
memudahcarakan perbincangan. notes)
6. Papan putih mini
Ciri-ciri Coach yang Hebat Secara berkumpulan, peserta berbincang 7. Booklet
menyenaraikan “Apakah ciri-ciri coach yang hebat.” 8. Kit Teaching Tools (pen
Setiap kumpulan akan menyatakannya kepada kelas. marker, pita masking,
Pemudahcara mengetuai sesi perbincangan. blue tag, traffic light,
sticky notes, gam,
Isu-isu Semasa Coaching Peserta diminta menulis isu dalam melaksanakan gunting)
dan Cadangan coaching. Kemudian fasilitator pilih 10 isu (berusaha
Mengatasinya memilih isu yang dominan atau kritikal dikemukakan),
fasilitator memudahcarakan perbincangan dengan
meminta cadangan daripada peserta.
Demonstrasi Coching dan Fasilitator mendemonstrasikan coaching.
Mentoring

Sesi 2 Proses dan kemahiran Fasilitator memudahcarakan perbincangan


( 2 JAM) coaching berdasarkan Nota Bil. 1 dan Nota Bil. 2

Merujuk Nota Bil. 3 dan secara berkumpulan peserta


berbincang menjawab soalan-soalan yang
dikemukakan oleh fasilitator. Kemudian berbincang di
dalam kumpulan besar.

Praktis Secara bertiga-tiga, setiap peserta akan melakukan


praktis coaching. Seorang akan menjadi coach,
coachee dan pemerhati. Secara bergilir, akan bertukar
peranan. Coach akan memainkan peranan
membimbing coachee mencapai matlamat yang telah
dipersetujui.

Bloom, G.,Castagna, C., Moir, E., & Warren, B. (2005). Blended Coaching: Skills and Strategies to Support Principal Development.
USA: Corwin Press.

Goldsmith, M. & Lyons, L. (2006). Coaching for Leadership, 2nd Edition: The Practice of Leadership Coaching from the World’s
Greatest Coaches. USA: Pfeiffer.

Kilcher, A. (2003). Mentoring Resource Book: A Guide for Faculty, Researchers and Decision Makers. DALHOUSIE University.
Megginson, D. & Clutterbuck, D. (2005). Techniques for Coaching and Mentoring. Sheffield Hallam University.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (2008): Pementoran Dalam Perkhidmatan Awam, Panduan untuk Mentor dan Menti. JPA.

Mullins-Gunst, K. Seven Good Reasons Why You Should Set Up a Mentoring Program. Atas Talian. http://www.kmgconsulting.com.au
2 Mac 2010.

Johnson, L. D. 1999. Coaching and mentoring. Solutions Consulting Group. Atas talian. http://www.solution-consulting.com. 23 Februari
2010.

Landsberg, M. (2003) The Tao of Coaching. Profile Business; New Ed Edition. Amazon.co.uk

Moya K. Mason . The Debate Over Coaching And Mentoring In todays Workplace. Atas talian. http://www.moyak.com/papers/coaching-
mentoring-definitions html 4 April 2010

Salhah Abdullah dan Ainon Mohd. (2007). Guru sebagai Mentor. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

PENGGUBAL MODUL

1 ABDUL RAZAK BIN ALIAS Pensyarah Kanan


Institut Aminuddin Baki Cawangan Gentingh Highlands
2
3
4
5