Anda di halaman 1dari 6

Bab 1

Isu dalam sains

- Miskonsepsi
o Bahasa
o Kepercayaan
o Xda pengatahuan asas
o Konsep yang dipegang secara salah

BAB 2

Kemahiran Menakul
- Kemahiran untuk buat pertimbangan secara logik,adil dan saksama untuk selesaikan suatu masalah
- Dibuat secara induktif (umum – spesifik) / deduktif (spesifik – umum)
- Proses kognitif sebab musabab terjadinya sesuatu perkara berdasarkan fakta.
- Contohnya membuat ramalan cuaca.

Proses

- Simpan
- Guna Semula
- Padan
o Kategori (mengelaskan sesuatu objek atau idea)
o Generalisasi (membuat padanan maklumat yang
diterima pada sesuatu situasi kepada situasi lain)
o Analogi (melihat persamaan antara objek atau
idea. Pengetahuan sedia ada bagi objek atau idea terdahulu
digunakan bagi memahami idea yang lain)
o Logik
o Nilai
- Laksana
membantu pembinaan struktur
kognitif yang baru dan menstruktur semula
yang lama.
o Hurai – buat inferen terhadap maklumat yg diperolehi
o Selesaikan Masalah – cari maklumat dan guna maklumat untuk selesaikan masalah
o Gubal – guna maklumat baru untuk jana idea secara bertulis.

Ikuiri

- Mencari maklunat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.
- Konsep dan prinsip utama dikaji oleh murid sendiri.
- Contoh, melalui eksperimen, murid dapat kesimpulan sendiri, guru bantu murid untuk faham
konsep melalui hasil yg mereka dapat. Kemahiran Berfirkir dan saintifik dikembangkan.

IBSE

Melibatkan penggunaan kemahiran proses sains, pengetahuan dan sikap saintifik untuk mempelajari
sesuatu konsep
Aras inkuiri

-Terbuka (soalan,prosedur dan hasil murid cari sendiri)

-Terbimbing (guru beri soalan tetapi prosedur/hasil murid lakukan sendiri.)

-Berstruktur (guru beri soalan dan prosedur untuk membuat penyiasatan dan hasil belum diketahui
dan murid perlu bentang)

-Pengesahan (guru beri soalan dan prosedur untuk membuat penyiasatan dan hasil sudah diketahui)

Projek Based Learning

- Suatu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara
memperolehi ilmu.(proses sains terlibat)
- Hasil pembelajaran dikaitkan dengan standard dan hasil pembelajaran sekolah.
- Ada aktiviti refleksi pada akhir tugasan.

1. Soal
2. Rancang
3. Jadual
4, Pantau
5, Nilai
6. Refleksi

Kelemahan

- Mengambil masa yang banyak


- Kos yang tinggi
- Tidak sesuai utk murid yg ada masalah pembelajaran

STEM

program ini dijalankan untuk meningkatkan minat pelajar dalam bidang Sains, Teknologi,
Kejuruteraan dan Matematik (STEM), pelajar kemahiran abad ke-21 dan kreativiti pelajar untuk
menyelesaikan masalah untuk bersaing dalam ekonomi abad ke-21.

Pendekatan Bitara STEM adalah berdasarkan kepada konteks sebenar dan pembelajaran berasaskan
projek berorientasikan masalah.

KBAT dalam pentaksiran

Pembinaan item. (Ciri-ciri item KBAT SAINS)


Mesti akur,jelas/tepat dan sesuai.

- Stimulus (petikan gambar,rajah) untuk jana pemikiran kritis dan kreatif murid.
- Pelbagai tahap/aras pemkiran. Ikut aras taksonomibloom
- Item tidak berulang (melangkaui buku teks, buku latihan untuk wujudkan situasi baru)
- Situasi sebenar (kaitan dengan masalah kehidupan sebenar)
- Konteks bukan lazim (merujuk situasi baharu yang murid tidak selalu bertemu atau tahu
tentang situasi tersebut)

Menganalisis aras kognitif

- Ingat (uji untuk mengingat fakta)


- Faham (uji kebolehan penggunaan pengatahuan tanpa penglibatan situasi baru)
- Aplikasi (kemahiran penggunaan pengatahuan untuk beri penjelasan dalam situasi baru)
- Analisis (uji kebolehan mencerakinkan maklumat dan membanding/membezakan maklumat)
- Nilai ( Kemahiran untuk nilai,membukti dan mengesahkan sesuatu penyataan)
- Mencipta (uji kebolehan untuk rancang secara kreatif dan kritis Sesuatu pencipataan baru)

Pentaksiran antarabangsa

1. TIMSS (ukur pengatahuan matematik sains)


4 tahun sekali. Untuk murid tahun tahun 4 dan tingkatan 2 (di Malaysia tingkatan2 sahaja).
Tujuan untuk menambah baik pdp sains dan maths

2. PISA (ukur pengatahuan math, sains, pembacaan)


3 tahun sekali, untuk murid 15 tahun keatas. Tjuan untuk nilai pengetahuan dan kemahiran
remaja. Literasi sains, matematik dan bhasa.

BAB 3

Infrastruktur sekolah abad ke 21

- Perkakasan ICT
- Koleksi bahan bacaan
- Capaian Internet

Integrasi TMK dalam sains

- Penggunaan ICT dalam pendidikan sains.


- Internet untuk dapat bahan, inovasi pdp contoh permainan game diintegrasi dalam sains,
pembentangan Powerpoint. Belajar dari video
- Pembelajaran secara online
- Kelebihan?
o Memotivasikan pelajar
o Meningkatkan kefahaman pelajar
o Pdp lebih menyeronokkan dan menarik
o Boleh akses dimana sahaja
o Lebih mudah
Sumber pdp sains

- Maksud - Peralatan yang dikenal pasti dan dipilih untuk menyokong pdp.
- Ada dua jenis iaitu ; bercetak (jurnal, buku teks, bahan bacaa lain) dan tidak bercetak (video,
audio, simulasi)
- Kepentinggan?
o Pdp lebih menarik
o Memotivasikan pelajar
o Atasi masalah kurang masa mengajar
o Mencetus minat murid
o Memperkayakan pengalaman pelajar
o Penglibatan murid secara aktif

BAB 4

Konsep keserasian minda

Strategi Pembelajaran otak kanan dan kiri

- Pengurusan bilik darjah


o Kelas - Ya! (Class-Yes! )
o 5 peraturan (The 5 Rules)
 Rule 1 - (ikut arahan dgn cepat)
 Rule 2 - (angkat tangan utk kebenaran bercakap)
 Rule 3 - angkat tgn utk kebenaran meninggalkan tempat duduk)
 Rule 4 – (buat pilihan terbaik)
 Rule 5 – (Sentiasa pastikan guru anda gembira)
o Papan Permainan (The Scoreboard “Game”)
o Tangan dan mata (Hands and Eyes)
- Kaedah pengajaran
o Mengajar! Ok! (Teach!-OK!)
o Mirror! (Cermin)
o Switch! (Bertukar)

Fungsi otak kanan dan otak kiri

Kanan

Berfunsi dalam perkembagan eq (emotion qutioent) contoh, muzik kreativiti dan warna. Daya
ingatan yang bersifat panjang.

- Seni
- Kepekaan warna
- Kreatif dan visualisasi
- Kesedaran yang melibatkan perasaan dan emosi
- Tidak teratur
- Holistic

Kiri

Berfungsi dalam perkembangan iq (intelligence quotient) contoh, angka, bombor dan logic.
- Teratur
- Menulis
- membaca
- lebih pada fakta

Pengenalan elemen 4C

Kreatif

- Dalam pdp cikgu mesti masukkan unsur kreatif pada aktiviti, kreatif pada bahan, kreatif pada
soalan, dan paling penting mampu menjana pelajar untuk menjadi kreatif terutamanya dari
segi berfikir.

Critical Thinking

Pdp perlu ada unsur yang menggalakkan pelajar berfikir secara kritis. Ini boleh dilakukan dengan
cara teknik penyoalan yang betul.

Penggunaan tools seperti I Think, peta minda, soalan KBAT juga mmpu menggalakkan pelajar
berfikir secara kreatif

Collaboration

Pembelajaran pelajar berlangsung dengan cara berkolaborasi dengan rakan2 mereka yang lain.
Buat aktiviti berkumpulan atau berpasangan bagi mereka bertukar2 idea dan pandangan.
Banyak strategi yg boleh digunapakai seperti Gallery Walk, Think-Pair-Share dan lain-lain

Cg juga boleh cari lebih banyak contoh aktiviti yg menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan
koperatif.

Communication

Pelajar digalakkan untuk berkomunikasi, iaitu menggunakan apa2 bahan dan juga pendekatan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham daripada pembelajaran. Pembentangan,
penggunaan kertas mahjong, powerpoint, gambarajah dll membolehkan pelajar untuk berkongsi
pengetahuan mereka dgn rakan2 yg lain.

1. Peta Bulatan - Mendefinisikan Mengikut Konteks

2. Peta Buih - Menerangkan Sesuatu Perkara Menggunakan Kata Sifat Tentang Sesuatu Objek

3. Peta Buih berganda - Membuat Banding Beza Antara Dua Objek

4. Peta Pokok - Membuat Pengkelasan Secara Berperingkat Tentang Sesuatu Perkara

5. Peta dakap - Menunjukkan Sebahagian Daripada Keseluruhan Komponen Sesuatu


Perkara/Objek

6. Peta Alir - Menunjukkan urutan tentang sesuatu perkara.

7. PETA PEBAGAI ALIR - SEBAB DAN AKIBAT

8. Peta Titi - analogi

Anda mungkin juga menyukai