Anda di halaman 1dari 6

Disediakan oleh :

Nor Baizura binti Mohamad


Tasnim binti Abdul Halim

Pensyarah bimbingan :
Pn. Zaleha binti Tambi Adam
BAHASA

 Kamarudin Hj.Husin (1989) menjelaskan maksud


persediaan mengajar sebagai suatu perencanaan atau
perancangan yang terdiri daripada langkah-langkah
pengajaran yang bakal dilaksanakan oleh guru dalam
bilik darjah.
 RPH ini mengandungi unsur-unsur seperti butiran
am, tajuk pelajaran, objektif, induksi set,
perkembangan, penilaian, penutup, dan sebagainya.
Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian

 Untuk mencatatkan semua perancangan mengajar dari awal


hinggalah akhir pengajaran yang melibatkan aktiviti
pengajaran dan penggunaan bahan bantu mengajar.

 Guru akan lebih yakin untuk mengajar dan berhadapan


dengan pelajarnya di dalam kelas.

 Membantu guru membuat jangkaan tentang masalah,


kekuatan , dan kelemahan pengajarannya dan membuat
persediaan untuk mengatasi sekiranya terdapat masalah yang
timbul.

 Menentukan objektif pengajaran dan merancang aktiviti yang


dapat mencapai objektif pengajaran tersebut.
Komponen Rancangan Pengajaran Harian

 Rancangan Pengajaran Harian ditulis mengikut format


tertentu yang telah dipersetujui dan dipakai oleh
sesebuah sekolah, peringkat daerah ataupun di peringkat
negeri.
 Bahagian ini akan membincangkan tentang ketiga-tiga
komponen persediaan mengajar dengan lebih perinci iaitu
persediaan, penyampaian, dan penutup.
(a) Komponen Persediaan
 Maklumat Am
 Kemahiran
 Penggabungjalinan isi kandungan
 Hasil Pembelajaran
 Pengetahuan sedia ada
 Perentasan kurikulum
 Penerapan nilai
 Unsur terapi
 Bahan bantu mengajar/belajar
(b) Komponen Penyampaian
 Induksi set
 Perkembangan pelajaran

(c) Penutup
 Kesimpulan
 Penilaian
 Aktiviti susulan/tugasan

Anda mungkin juga menyukai