Anda di halaman 1dari 9

TEMUBUAL

Maksud Temubual
Tujuan Temubual
Bentuk Temubual
Persiapan Temubual
Jenis Soalan Temubual
Alat Temubual
Maksud Temubual
• An interview is a piece of social
interaction with one person asking
another a number of questions and
the other person giving answers.
(Therese L. Baker 1999, 220).
Tujuan Temubual

• Dapat berinteraksi secara langsung dgn

responden.

• Responden dapat memberikan jawapan

secara langsung.

• Perjelasan secara langsung diperolehi.

• Jawapan bukan bersifat andaian/tafsiran


Bentuk Temubual
• Temubual Berstruktur
– Kelemahan
– Kelebihan

• Temubual tidak Berstruktur


– Kelemahan
– Kelebihan
Persiapan Temubual
• Kenapa perlu temubual dlm research
ini?
• Melakukan brainstorming.
• Persiapan:diri & responden
• Penentuan Soalan: Berstruktur /
Tidak berstruktur?
• Penetapan Waktu & Lokasi.
• Kemahiran Instrumen.
Jenis Soalan Temubual

• Soalan berbentuk hipotesis.


• Soalan tentang idea & responden diminta memberikan
respon.
• Soalan yang memberikan responden memberikan tafsiran.
• Soalan bersifat saranan.
• Soalan yang meminta alasan.
• Soalan mendorong penghujahan.
• Soalan yang meminta maklumat tambahan.

• Soalan yang menguji tahap kepercayaan atau keyakinan


terhadap sesuatu.
• Soalan yang eminta responden memberikan maklumat
Langkah dlm Temubual

• Memilih Tempat & Masa yang sesuai.

• Mengawal soalan supaya menepati objektif.

• Mengenalpasti ciri-ciri/ latarbelakang & masalah

responden.

• Penampilan diri & Demeanor (natural).

• Mendalami masalah kajian.

• Melakukan acahan & penegasan dlm menyoal.


Proses dlm Temubual
Metode Temubual

• Temubual Bersemuka (face to face)


• Temubual Melalui Telefon.
• Focus Group Discussion
• Kaedah Focus Group Discussin
– 6-7 orang
– Masa: 1-1/12 Jam
– Bermula dgn ice breaking
– Perbincangan terfokus
– Ahli diskusi homogenus

Anda mungkin juga menyukai