Anda di halaman 1dari 12

PENGENALAN MESIN

GERUDI
TAJUK :

TUJUAN PENGAJARAN :-
Pelajar-pelajar mesti boleh :-
! Tera"#$a" %&"#si-%&"#si mesi" #er&'i
(! Tera"#$a" je"is-je"is mesi" #er&'i
'a" $e#&"aa"")a
*! Tera"#$a" baha#ia"-baha#ia" mesi"
#er&'i te$a" 'a" %&"#si")a
+! Tera"#$a" la"#$ah-la"#$ah
$eselamata" semasa me"##&"a$a"
mesi" #er&'i

,UNGSI MESIN GERUDI

Untuk membuat lubang di atas


permukaan bendakerja

Untuk kerja-kerja melulas, melubang


benam, melubang senggat, melubang
dalam dan meratakan permukaan bintik.

Menggerudi Melubang benam
,UNGSI MESIN GERUDI

Melulas Membenang dalam
Melubang senggat Menggerek/
Meratakan permukaan bintik

Dikenali sebagai mesin gerudi sensitif kerana


hantarannya dibuat dengan tangan.

Kawalan hantaran yang betul ditentukan dengan


merasa pemotongan yang dibuat oleh mata gerudi

Terdapat 2 jenis iaitu -


!esin gerudi tekan meja
!esin gerudi tekan lantai
Mesin Gerudi Tekan / Mesin Gerudi Sensitif

Mesin Gerudi Tiang

Boleh memegang gerudi lebih besar saiznya

Digunakan untuk kerja-kerja berat

Tapak besar dan stabil

Kelajuan spindal dikawal oleh pergerakan


gear

Mesin Gerudi Jejarian

Menggerudi lubang pada komponen yang


besar

Meja lebih besar

Pemilihan kelajuan lebih luas

Tegap dan tidak bergegarMesi" Ger&'i M&'ah Alih

!udah dibawa

!enggerudi lubang ke"il dan menggunakan


kuasa
elektrik

Terdapat 2 jenis
#enis $istol % kerja-kerja ringan
#enis Kerja &erat % kerja-kerja berat

-aha#ia"-baha#ia"
Mesi" Ger&'i Te$a" Da" Mesi" Ger&'i Tia"#

Tapak

Turus

!eja

'pindal

$engawal (antaran

Tolok $engawal DalamLa"#$ah-La"#$ah Keselamata"

$astikan mesin berada dalam keadaan baik sebelum


digunakan.

)unakan google semasa proses menggerudi dilakukan.

*kat bendakerja pada ragum dengan kemas.

)unakan "e"air "oolant semasa melakukan proses


menggerudi.

!engendalikan mesin gerudi dengan mengikut 'tandard


+peration $ro"edure ,'+$-.

.aporkan sebarang kemalangan yang berlaku dengan


segera kepada pengajar.

)unakan mata gerudi yang sesuai mengikut kerja yang


hendak dilakukan.

Sekian Terima Kasih