Anda di halaman 1dari 19

PENYEDIAAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA ARAB

OBJEKTIF SLOT
Guru faham kepentingan RPT.

Guru faham ciri-ciri asas sesuatu RPT.


Guru mampu membina RPT sendiri dengan
berkesan.

TULISKAN NAMA BULAN


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saya lahir pada bulan ________


Ibu saya lahir pada bulan ________
Ayah saya lahir pada bulan ________
Insan tersayang saya lahir pada bulan ________
Saya akan bercuti ke Beijing pada bulan ________
Saya akan menunaikan Umrah pada bulan ________

Perkataan yang mana


satu nak ajar dahulu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOLA
PAPA
SUSU
MAMA
TATA
KAKAK

KANDUNGAN SLOT
ISU BERKAITAN RPT

PUNCA KUASA RPT

CARA PENYEDIAAN RPT

CONTOH PENULISAN RPT

ISU BERKAITAN RPT


Dapatan pemantauan BPK
(Jan. hingga Mac 2014)
menunjukkan bahawa
85%
guru-guru bahasa arab di Malaysia
tidak mempunyai kemahiran dalam membina
RPT sendiri.
Mereka hanya mengambil atau
memuat turun RPT dari internet atau dari
rakan-rakan lain.
RPT yang diperolehi tidak dapat dilaksanakan
dan dituruti perancangannya kerana
tidak menepati kehendak dan kesesuaian
guru, murid & sekolah guru tersebut.
70% guru bahasa Arab
gagal menghabiskan sukatan kurikulum
di penghujung tahun dengan menggunakan
RPT tersebut.

PUNCA KUASA RPT

SPI BIL. 3/1999


Penyediaan
Rekod
Pengajaran &
Pembelajaran

PUNCA KUASA RPT

SPI BIL. 3/1999


Penyediaan Rekod Pengajaran & Pembelajaran

PUNCA KUASA RPT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


1.
2.
3.

Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum iaitu


Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran
Merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan
berdasar takwim sekolah
Diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi
murid

APA YANG ANDA BOLEH


KAITKAN DENGAN RPT?
RPT mesti disediakan sendiri oleh guru.
RPT tidak boleh disalin bulat-bulat dari rakan sekolah lain.
RPT dibina mengikut kemampuan (guru, murid & sekolah).
Kemampuan guru, murid & sekolah adalah berbeza-beza.
RPT mesti bebeza mengikut aras dan tahap murid/kelas.
RPT dibina secara ringkas tanpa format khusus.
RPT mesti berpandukan Dokumen Kurikulum.

CARA PENYEDIAAN RPT


SUMBER
Menyediakan
bahan
penyediaan RPT
seperti:
Dokumen
Kurikulum (DSK
/ DSKP / HSP)
Takwim KPM
Takwim
Sekolah
Buku Teks

MINGGU
PERSEKOLAHAN
Sepertimana
yang diwartakan
oleh KPM dalam
Takwim KPM di
laman sesawang
moe.gov.my.
Guru perlu
mengenal pasti
bilangan minggu
persekolahan,
hari
persekolahan
dan cuti sekolah.

MINGGU
PEMBELAJARAN
Sepertimana
yang
dirancangan
dalam Takwim
Sekolah.
Guru perlu
mengenal pasti
minggu-minggu
yang boleh
dilaksanakan
aktiviti P&P
tanpa sebarang
gangguan.

DOKUMEN
KURIKULUM
Sepertimana
yang di sediakan
oleh KPM.
Guru perlu
melihat secara
umum tajuktajuk dan sub
tajuk yang bakal
diajar kepada
murid.
Guru perlu
mengenal pasti
tajuk sukar dan
mudah dalam
dokumen
kurikulum
tersebut.

SUSUN ATUR
Guru perlu
menyusun atur
tajuk dan sub
tajuk dalam
minggu-minggu
pembelajaran
bersesuaian
dengan
kemampuan dan
kesesuaian guru,
murid dan
sekolah.
Susun atur tajuk
dan jumlah
masa perlu
diperhatikan
mengikut
kesesuaian.

CONTOH PENULISAN RPT

CONTOH PENULISAN RPT

CONTOH PENULISAN RPT

Cadangan RPT saya?

ISTILAH-ISTILAH
: .
ISTILAH BAHASA MALAYSIA
ISTILAH BAHASA ARAB

/
/ /

1. Hari Pendaftaran
2. Minggu Transisi Tahun 1
3. Minggu Ujian
4. Minggu Pepeperiksaan
5. Minggu Peperiksaan UPSR

6. Hari Sukan
7. Hari Terbuka/Hari Bertemu Pelanggan
8. Hari Mesyuarat Agung PIBG
9. Hari Kanak-Kanak

10. Hari Penyampaian Hadiah

11. Minggu Perkhemahan

12. Hari Kokurikulum

KESIMPULAN

SELAMAT MAJU JAYA