Anda di halaman 1dari 46

Tajuk : BAB 5

Perjanjian Aqabah 1 dan kepentingannya


2
Konsep hijrah
Hijrah Sebab dan tujuan
Kepentingan

Kandungan
Piagam
Kerajaan Madinah kepentingan
Islam di
Madinah Penyebaran Mempertahankan
Hak dan Maruah
Islam
Kepentingan perjanjian
Hudaibiyah
Perjanjian Pembukaan semula Kota
Hudaibiyah Makkah
Kepentingan pembukaan
semula Kota Makkah
Perjanjian Aqabah 1
Aqabah terletak antara Mina dan Makkah
Antara Suku Aus & Khazraj dgn Nabi S.a.w
pada 621M
Isi- Isi Perjanjian:
beriman kpd Allah & Rasul
Janji membantu Nabi
Tidak melakukan amalan jahiliah
Musab Bin Umair Ke Madinah utk
sebarkan Islam
Perjanjian Aqabah 2 622M
Aus & Khazraj memeluk Islam
memperkukuh taat setia kepada Nabi
Jemput Nabi & Pengikut berhijrah ke
Madinah
sediakan tempat tinggal , keselamatan
dan mempertahankan Islam
Faktor utama mendorong penghijrahan
1. Jaminan keselamatan
2. kesanggupan mempertahankan Islam
3. sokongan dan bantuan orang Arab Madinah
Soalan Struktur
621M berlaku Perjanjian Aqabah 1 antara Suku
Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhamad s.a.w.
Berikan 3 isi kandungan perjanjian tersebut.
I. ..
II.
III.
8.1
Konsep Hijrah
Konsep Hijrah dalam bahasa
Hijrah Arab bermaksud pindah
Konteks tamadun
Islam: perpindahan Pengertian yang luas: perjuangan untuk
umat Islam dari Kota tegakkan kebenaran dan tinggalkan
Makkah ke Madinah keburukan dan kejahatan
untuk memperkukuh
Islam dan strategi Orentalis Barat: gambaran negatif, iaitu
baru sebarkan Islam suatu pelarian
Sangkalan
Penghijrahan orang Islam atas jemputan orang Arab Madinah
(Perjanjian Aqabah II)
Ketibaan orang Makkah disambut meriah oleh orang Madinah
Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal dan jaminan
keselamatan oleh orang Madinah
Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi pemimpin Madinah dan
diterima oleh semua masyarakat Madinah
8.2
Sebab dan Tujuan Hijrah
Perintah Allah SWT supaya berhijrah ke
Madinah
Orang Arab Quraisy semakin meningkatkan
ancaman dan penyeksaan terhadap umat Islam

Strategi dakwah Rasulullah SAW untuk


Sebab mengembangkan syiar Islam
dan
Tujuan Penduduk Madinah menjemput Rasulullah SAW
Hijrah selesaikan konflik mereka

Dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang hebat


pemulauan terhadap Bani Hashim dan Bani
Mutalib serta pakatan membunuh Rasulullah
SAW
8.3
Kronologi Peristiwa Hijrah
Perjanjian Aqabah I
Nabi Muhammad SAW memeterai perjanjian dengan orang Madinah

Perjanjian Aqabah II
Termeterai Perjanjian Aqabah II antara Nabi Muhammad SAW dengan
orang Madinah

Pakatan Membunuh
Orang Quraisy bercadang membunuh Nabi Muhammad SAW semasa
tidur bagi menghalang baginda berhijrah

Cubaan Membunuh
Rumah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh orang Quraisy yang
berazam membunuh baginda

Wahyu Allah
Allah SWT memberitahu (wahyu) tentang pakatan Quraisy yang
ingin membunuh baginda dan memerintahkan baginda berhijrah
Taktik Melepaskan Diri
Ali bin Abu Talib menawarkan diri berselimut di tempat tidur baginda

Permulaan Hijrah
Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang wahyu Allah dan
mengajak Abu Bakar As-Siddiq menemani baginda berhijrah

Bersembunyi di Gua Thur


Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur
selama tiga malam

Singgah di Quba
Nabi Muhammad SAW singgah di Quba (empat hari) dan mendirikan
Masjid Quba (masjid pertama dalam Islam)

Tiba di Madinah
Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan disambut meriah
oleh penduduk Madinah. Baginda mempersaudarakan golongan
Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam Madinah
Tokoh yang membantu Nabi berhijrah
Abu Bakar menemani nabi
Ali tawar diri tidur tempat nabi
Abdullah Arqat juru pandu
Abdullah Abu Bakar- intip kegiatan orang
Quraisy yang mengekori nabi
Asma hantar makanan
Amir Fuhairah beri susu kambing
kepada Nabi
Soalan Struktur
Apakah maksud hijrah dalam konteks Islam?

2 Markah

.


( 2 Markah)
Soalan Struktur
Senaraikan 4 tokoh yang membantu
nabi semasa berhijrah ke Madinah

I.
II. .......................................
III. .
IV. .
4 markah
Soalan Struktur
Berikan 3 sebab Nabi Muhamad berhijrah ke
Madinah
I .
II .
III
3 Markah
Soalan Struktur
Berikan 4 hujah untuk menyangkal dakwaan orientalis
barat yang menyatakan hijrah adalah untuk melarikan diri
?

I.

II.

III.

IV.

4 markah
8.4
Kepentingan Hijrah
Kepentingan Hijrah

Dakwah Islamiah Penyatuan golongan Mempersaudarakan


dapat dilakukan Aus dan Khazraj di golongan Muhajirin
dengan aman Madinah (orang Makkah yang
tanpa berselindung berhijrah) dan Ansar
(orang Madinah yang
Menunjukkan memberi bantuan
Pembinaan Masjid kebijaksanaan Nabi kepada orang
An-Nabawi (tempat Muhammad SAW Makkah)
ibadah, belajar, dalam mengatur
berbincang strategi dakwah dan
masalah yang ketabahan dan Pertukaran nama
dihadapi umat kesabaran dalam Yathrib kepada
Islam) perjuangan Islam Madinah Al-
Munawwarah
(bandar bercahaya)
Permulaan takwin Pembentukan
Hijrah (tahun hijrah) negara Islam
dalam kalendar pertama
Soalan Esei
Jelaskan kepentingan hijrah dalam perkembangan
Islam ? 8 markah
Madinah al Munawarah dakwah

Sikap toleransi damai

Pengorbanan sahabat persaudaraan

Peranan Wanita penyatuan

Kebijaksanaan Nabi Masjid Nabawi

Ketabahan Nabi
Takwin Hijrah
Penubuhan Negara Islam
Latar Belakang Piagam Madinah
dirangka berpandukan wahyu Allah 622M
Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam
mengenai tangggungjawab ketua negara dan rakyat
Hasil persetujuan Orang Islam & Bukan Islam
23 Fasal Orang Islam & tanggungjawab
24 Fasal tanggungjawab orang Bukan Islam terhadap

negara Islam Madinah


Perlembagaan bertulis pertama di dunia
Politik Perundangan

Sosial Agama

Perlembagaaan
Madinah
an
Eko an
a h
nom
ert
i P

Kedudukan Yahudi
Kandungan Piagam Madinah
POLITIK
Nabi Pemimpin penduduk Madinah
Ketua Hakim Musyawarah & adil
AGAMA
Bebas memilih agama,mengamal tanpa gangguan
penganut lain tiada paksaan memeluk Islam
SOSIAL
Masyarakat Madinah dianggap ummah, bersatu
padu tanpa mengira bangsa
Kandungan Piagam Madinah
UNDANG-UNDANG ISLAM
Laksana secara secara menyeluruh
Peraturan keluarga yang sesuai
dengan Islam boleh diamalkan
Hukuman adalah adil

EKONOMI
Riba dan penindasan dilarang
Tiada diskriminasi
Kandungan Piagam Madinah
PERTAHANAN
Semua penduduk diwajibkan mempertahankan
Madinah musuh
SOSIAL
Mempunyai hak yang sama
Hak kebebasan
Hak keselamatan selagi mematuhi Piagam
Madinah
Kepentingan Piagam Madinah
Model pemerintahan Islam
Kandungan merangkumi dunia dan akhirat
Ekonomi sedekah & keadilan
Masyarakat berasaskan ummah nilai ukhuwah
Islamiah
Keadilan sosial persamaan, persaudaraan
tiada perbezaan taraf
Syariat Islam diikuti oleh semua
Kepentingan Piagam Madinah

Nabi mempraktikan amalan positif - perpaduan ,


rela berkorban
Susun perlembagaan sebelum membentuk kerajaan
Allah kuasa tertinggi
Yahudi tidak boleh menindas kaum Arab
Semua mesti patuh peraturan
Semua mesti pertahankan negara Islam
Soalan Esei
A. Apakah Piagam Madinah
4 Markah

B. Jelaskan isi kandungan yang terdapat dalam


Piagam Madinah
8 markah
C. Jelaskan kepentingan Piagam Madinah
8 markah
Strategi Menyebarkan Islam
Orang Makkah cari sokongan orang Arab & Yahudi
menentang Islam
Strategi Nabi sebarkan Islam secara meluas ke
Rom, Parsi dan Mesir
Hantar perutusan memeluk Islam
Diplomasi wujudkan persefahaman antara negara
di samping sebar Islam
Quraisy serang- kabilah dagang Islam- perang
untuk pertahankan hak dan maruah
Konsep Perang Dalam Islam
Antara perang dalam Islam Badar,Khandak, Uhud
dan Tabuk
Allah izin perang sekiranya Islam diserang
Prinsip perang dalam Islam:
- berperang apabila diserang,
- mencari keamanan agar tempat ibadat terjaga
- menentang kezaliman
- mempertahankan diri
Musuh ingin damai Islam perlu pilih perdamaian
Konsep Perang Dalam Islam
Perang tidak memaksa musuh memeluk Islam
penerimaan Islam secara suka rela
Badar Islam menang tawanan wanita & kanak-
kanak dibebaskan, tawanan lelaki dibebaskan jika
berjaya mengajar kanak-kanak Islam pandai
Tentera dilarang membunuh sesuka hati
Kesan ramai memeluk Islam
PRINSIP DALAM PEPERANGAN
Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah.
Tidak dibenarkan membunuh haiwan ternakan dan
tanaman.
Dilarang merobohkan tempat ibadat.
PERISTIWA-PERISTIWA YANG
MEMBAWA KEPADA PERJANJIAN
HUDAIBIYAH
Rombongan ke Makkah untuk menunaikan umrah.
Mereka telah disekat di Hudaibiyah.
Nabi menghantar Uthman untuk menerangkan
tujuan ke Makkah.
Khabar angin mengatakan Uthman telah dibunuh.
Arab Quraisy hantar wakil supaya tidak berlaku
salah faham.
Termeterai perjanjian Hudaibiyah.
Kandungan Perjanjian Hudaibiyah
Gencatan senjata - 10 tahun
Kabilah Arab lain bebas memihak
Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah
tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu
dipulangkan
Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah
tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan
Umat Islam umrah tahun depan
Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
Peluang umat Islam - haji
Kebebasan umat Islam ke Makkah dan menunaikan
ibadat di Kaabah
Dakwah tanpa gangguan Quraisy
Gambaran Islam tersebar - aman
Perkara 3 & 4 nampak untungkan Qurasiy tetapi jangka
panjang untungkan Islam - islamnya Khalid ibn Walid
Nabi pemimpin unggul
Arab Quraisy ikhtiraf Islam
Pencabulan Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian bertahan selama 2 tahun kerana dicabuli


- Quraisy
Quraisy beri sokongan kepada Bani Bakar yg
berperang dgn Bani Khuzaah
Bani Khuzaah memihak - Islam Madinah - Quraisy
langgar gencatan
Islam bertegas hantar tentera ke Makkah
Peristiwa Pembukaan
Nabi membuka Makkah selepas 8 tahun.
Peristiwa pembukaan merupakan kesan daripada
tindakan pihak Quraisy yang melanggar Perjanjian
Hudaibiyah
Pembukaan Makkah:
strategi jangka panjang
penguasaan Makkah memantapkan Islam
Islam - masuk secara aman
4 Pasukan tentera 10,000 ribu diketuai - Khalid al
Walid, Abu Ubaidah, Saad Ubadah dan Zubair al
Awwan - masuk melalui 4 penjuru
Taktik - memudahkan Makkah di kepung dan akhir
berjaya dibuka tanpa tentangan.
Faktor penting Makkah mudah dikuasai oleh orang
Islam:
i. Pengislaman Abu Suffian & al-Abbas
ii. Nabi menjamin keselamatan penduduk Makkah
yang terkepung semasa pembukaan Kota Makkah.
Kepentingan Pembukaan Kota Makkah
Abu Suffian & al-Abbas memeluk Islam diikuti Arab
Quraisy yang lain
Nabi memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang
terkepung di dalam kota Makkah
Setelah berjaya menguasai Makkah, baginda bertawaf
mengelilingi Kaabah
Kesempatan Nabi menyeru pentingnya perpaduan antara
pelbagai bangsa dan agama
Nabi memaafkan pihak Quraisy & tidak berdendam
Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah, berhala
dihapuskan
Kaabah terpelihara drpd unsur Jahiliah, berhala
dihapuskan
Madinah tetap menjadi pusat pemerintahan Islam dan
Makkah menjadi wilayah kerajaan Islam
waktu Haji terakhir Nabi berkhutbah dan berpesan
Pusaka yang nabi tinggalkan selepas wafat ialah al
Quran dan sunnah, umat Islam tidak akan sesat
selagi tidak meninggalkan pusaka ini
Nabi wafat 632M bersamaan 11 Hijrah
Aktiviti
JOT THOUGHT
Apakah nilai murni yang
telah anda peroleh
daripada peristiwa
pembukaan semula Kota
Makkah?
IKHTIBAR
Islam menekankan perpaduan
Wujudkan keharmonian dalam masyarakat
berbilang bangsa
Mencontohi nilai murni Nabi Muhammad SAW.
Nabi merupakan tokoh yang berwawasan, berjiwa
besar dan pemaaf
Tidak putus asa dalam perjuangan
Cekal menghadapi rintangan dan cabaran
Semoga anda dapat
memahami
kandungan
pengajaran ini