Anda di halaman 1dari 6

KUMPULAN 7

CABARAN DAKWAH
DI SABAH
Disediakan oleh :

Muhammad Firdaus Bin Adam


Norshahirah Binti Mohd Zin






 









 




 

 

 














 



 





 








Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang


menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan
Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Surah Ali-Imran ayat 104
Cabaran 1- Persepsi Etnik dan Agama

Membabitkan persoalan ketuhanan, pemakanan dan pergaulan serta isu-isu


seperti menukar nama dan keturunan, amalan berpakaian, budaya kehidupan
dan pengekalan hubungan dengan keluarga asal

Cabaran 2-Sumber tenaga manusia dan sumber kewangan


- Memerlukan dana yang besar dan sumber kewangan bagi menggerakkan
kegiatan dakwah di Sabah
- Organisasi-organisasi dakwah kerajaan dan bukan kerajaan perlu
mengembangkan dakwah di Sabah
Cabaran 3- Penempatan dan perhubungan
-Terdapat sesetengah kawasan pedalaman yang masih tidak mempunyai
kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, elektrik, air dan lain-lain serta
hanya boleh dihubungi dengan menggunakan bot atau sampan melalui sungai.
-Memberi cabaran dengan keadaan sumber tenaga dan kemampuan dana
kewangan dakwah yang ada

Cabaran 4- Kepelbagaian budaya,adat, bahasa dan kepercayaan

- Mempunyai pelbagai etnik dan kaum yang pelbagai


- Sukar untuk berdakwah sekiranya kurang arif dan mahir tentang budaya,
bahasa da n adat mereka.
Cabaran 5- Kurang usaha pendakwahan dan program susulan

-Meningkatkan tahap pendidikan dan pengetahuan Islam


- Pengislaman oleh NGO di Semenanjung yang tidak datang semula untuk
membimbing

Cabaran 6- Isu Perkahwinan

- Masalah kahwin campur berlainan agama


- Disebabkan kurang pemantauan dan kawalan yang lemah oleh Jabatan
Agama Islam Sabah
Cabaran 7- Kristianisasi
-Mereka sanggup mendaki bukit dan meredah hutan demi menyampaikan apa
yang mereka yakini.
- Tidak ramai pendakwah yang ada keinginan menyampaikan Islam seperti
mereka
- Papan tanda, gereja dan palang salib berada di mana-mana sahaja di Sabah
- Remaja Kristian menghampiri golongan remaja Islam yang jauh dari keluarga
dan yang hanyut dengan dunia

Anda mungkin juga menyukai