Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN ISL

Proses Kreativiti

Kreativiti ialah suatu proses yang digunakan untuk mencipta produk kreatif yang
baru,asli dan unik.

Kreativiti di warisi namun ia dapat dipupuk dengan aktiviti-aktiviti yang mampu menjana
suatu kreativiti.

Misalnya membuat kereta menggunakan kotak atau menggunakan polisterin

Pengalaman dan Pengujian Kreativiti

Pengujian merupakan pengukur kepada kemampuan guru membimbing pembelajaran


lebih daripada ukuran kemajuan dan pencapaian pelajar

Tahap kreativiti yang ditetapkan oleh guru perlulah tidak terlalu tinggi iaitu sesuai
dengan tahap kanak-kanak

Kreativiti kanak-kanak hendaklah digalakkan selalu walaupun sukar dinilai

Antara kaedah untuk menguji kreativiti kanak-kanak terbahagi kepada 3, iaitu;

i) Psikometrik

Menggunakan instrumen pengukuran seperti borang soal selidik, untuk


mengukur kreativiti secara saintifik. Biasanya dilakukan dengan mengaitkan 3
aspek kreativiti manusia seperti kelakuan, personaliti dan kognitif.

ii) Biografi

Dijalankan terhadap ciri-ciri kreativiti yang dimiliki oleh pencipta terkenal


tetapi menggunakan kajian kes yang lebih berbentuk penceritaan.
iii) Historiometrik

Menggunakan maklumat dari dokumen lama yang mengandungi ciri yang


dimiliki oleh individu, tokoh sejarah yang memiliki daya kreativiti yang tinggi,
contoh Archimedes. Maklumat ini digunakan sebagai kriteria pengukuran
kreativiti dan ia menggunakan kaedah saintifik.

Model Wallas

• Tahap kreativiti ini telah diperkenalkan oleh Wallas pada tahun 1926.

• Iaitu pesediaan,inkubasi,iluminasi dan pengesahan.

• Persediaan

Memerlukan seseorang pemikir untuk memperoleh data dan maklumat


berhubung dengan situasi yang sedang dihidapi. Ia merupakan aspek yang perlu
diutamakan.

Seorang yang kreatif mengenali satu masalah ynag perlu diberi keutamaan.

Aspek yang diutamakan dalam tahap ini :

i. Memahami situasi masalah yang dihidapi.

ii. Menganalisis punca-punca masalah.

iii. Mengkaji semula data-data yang berkaitan dengan bahagian kreativiti.

• Inkubasi

Tiada apa yang dilakukan pada langkah ini. Menghasilkan idea memerlukan
masa dan tidak datang dengan segera. Idea mungkin datang pada waktu-waktu
yang tidak disangka. Tetapi ia akan tersimpan sehingga idea baru diperolehi.

• Iluminasi
Idea baru yang tercetus secara tiba-tiba dan secara sedar.

• Pengesahan

Idea-idea yang dihasilkan dalam tahap iluminasi boleh diperbaiki dan


ditingkatkan lagi untuk menghasilkan bentuk terakhir yang lebih praktikal. Yang
sesuai untuk disampaikan oleh orang lain. Tahap yang terakhir ini adalah penting
untuk menyelesaikan masalah.

Imaginasi berpandu dan kreativiti

Satu keadaan dimana guru mewujudkan satu situasi iaitu ransangan untuk meransang
kreativiti kanak-kanak. Contohnya guru menyatakan satu tema iaitu kenderaan,
kemudian murid dikehendaki melukis salah satu kenderaan kegemaran mereka.