Anda di halaman 1dari 35

Topik 8: Kemahiran mencari maklumat

Noor Harzun bt Hashbullah

8.1 Mencari menggunakan OPAC


OPAC atau Online Public Access Catalogue adalah katalog elektronik atau atas-talian untuk mencari bahan yang ada dalam librari. Semua bahan bercetak dan bahan audiovisual dalam TSDAS Digital Library, boleh dirakam dan dicapai menggunakan OPAC

Strategi Carian OPAC

Strategi Carian
Berdasarkan carian:
Tajuk Subjek Keyword (akan ditunjukan cara nya)

8.2 Carian pangkalan data elektronik


Pangkalan data elektronik adalah koleksi maklumat yang disusun, yan g boleh dicari menerusi sistem rangkaian elektronik. Tiap item dalam pangkalan data dipanggil rekod. Terdapat pelbagai jenis pangkalan data dan yang paling utama dalam librari adalah: Pangkalan data bibliografi yang menyediakan maklumat asas bibliografi sesuatu item yang telah dikatalog atau diindeks. Pangkalan data bibliografi terdiri dari petikan item (seperti nama pengarang, tajuk, tahun terbitan, tarikh terbitan dan penerbit. Contoh: pangkalan data bibliografi adalah OPAC yang terdapat dalam Librari Digital OUM.

Pangkalan data yang berteks penuh yang menyediakan bibliografi rekod untuk buku, artikel journal, laporan, book review, kertas seminar dll dalam bentuk teks penuh. Dalam librari digital TSDAS, kebanyakan pangkalan data dilanggan dalam bentuk teks penuh seperti Ebrary, Books 24x7 dan SpringerLink. Pangkalan data lain terdiri dari artikel journal, tesis dan suratkhabar, contoh: EbscoHost, Emerald, ProQuest, NSTP e-Media dan BLIS.

8.2.1 Mencari Buku Digital (ebooks)


a) Mencari dalam Ebrary
i. ii. iii. iv. Carian berdasarkan Pengarang Carian berdasarkan Tajuk Carian berdasarkan Subjek Carian berdasarkan Keyword/ Kata kunci

(ditunjuk cara nya)

8.2.2 Membaca Buku Elektronik


Membaca buku elektronik berbeza dari membaca buku bercetak. Salah satu cara adalah dengan melihat table of contents dahulu.

Mula-mula klik pada butang Show Table of Contents untuk paparkan kandungan dalam buku ini

Klik mana-mana topik untuk melihat teks penuh. Topik dalam keadaan bold mengandungi lebih maklumat bagi katakunci yang dicari.

Bila topik 3 dipilih dari table of contents

8.2.3 Mencari Journal Digital (ejournals)


Menggunakan EbscoHost
EbscoHost adalah salah satu pangkalan data journal yang disediakan oleh TSDAS yang merangkumi subjek seperti social sciences, economics, management, finance dll. Strategi carian yang digunakan dalam Ebrary juga boleh digunakan dalam EbscoHost.

Mencari berdasarkan:
Keyword Tajuk

a) Carian berdasarkan Keyword


Pada portal librari, untuk mencapai EbscoHost adalah melalui Digital collection Link. Tetingkap baru akan dibuka dan boleh mula menggunakan EbscoHost Pilih pangkalan data yang berkaitan seperti Business Source Premier.

Taip keyword web marketingdalam kekotak carian dan pilih 'TX All Text' dari kekotak search type box

Anda boleh memilih dari rekod hits untuk artikel yang berkaitan. Pilih artikel untuk dibaca, simpan atau cetak dari senarai artikel yang ditemui Anda mungkin perlu install Adobe Acrobat Reader untuk memboleh anda paparkan teks PDF penuh

b) Carian berdasarkan Tajuk


Untuk mencari artikel Larry Bodine. How to Make Friends with Reporters and Influence the Press. Journal of Tax Practice Management, Nov/Dec2003, Vol. 2 Issue 6, p33-36, ikuti langkah berikut: Langkah 1: Taip tajuk artikel How to Make Friends with Reporters and Influence the Press dan pilih TI Title untuk jenis carian

Langkah 2: Bibilografi lengkap bagi artikel akan dipaparkan . Klik pada tajuk untuk melihat teks penuh.

8.3 Mencari maklumat dalam Internet


Strategi Carian Alatan Carian dalam Internet
a) Mencari berdasarkan direktori subjek b) Mencari menggunakan Search Engine

8.3.2 Alatan Carian dalam Internet


Search Engines. Mengendalikan carian tunggal menggunakan satu enjin carian e.g. Google. Meta Search Engines. Menghantar sati carian menggunakan beberapa enjin cari pada masa yang sama. e.g. Mamma or Dogpile. Subject Directories/Subject Gateways. Dalam direktori subjek, website disusun dalam bentuk hirarki kateogri dengan setiap kategori mengandungi pautan kepada subkategori. Databases. Selain dari pangkalan data yang dilanggan, terdapat pangkalan data yang percuma untuk sesuatu tajuk.

a) Membuat carian menggunakan direktori subjek


Langkah 1: Pilih homepage WWW Virtual Library dengan menaip http://vlib.org in the address box of the Internet Explorer. Homepage akan dipaparkan seperti gambar disebelah.

Langkah 2: Pilih satu tajuk yang berkaitan dengan keperluan anda, contoh Business and Economics. Langkah 3: Pilih Marketing (rujuk slaid seterusnya)

Langkah 4: Pautan akan membuka homepage KnowThis.com Pilih Internet Marketing dari "Blog Topics".

Langkah 5: Pilih E-Commerce

Langkah 6: Pilih pautan ke CIOs E-Business Portal untuk mencapai pusat penyelidikan dan akan tawarkan artikel-artikel dan kertas perbentangan akademik yang bernilai.

Langkah 7: Layari melalui homepage CIOs

Langkah 8: Pilih White Paper pada menu bar untuk membaca artikel e-commerce. Klik pada artikel yang ingin dibaca

b) Membuat carian menggunakan Enjin Pencari


Langkah 1: Pilih enjin carian e.g. Google at www.google.com. Langkah 2: Taip web marketing + advantages

Langkah 3: Pilih a website

Langkah 4: Baca website yang dipilih

Site alatan Enjin Pencari

Search Engines

Google: http://www.goggle.com Yahoo: http://www.yahoo.com Ask: http://www.ask.com All the Web: http://www.alltheweb.com

Meta Search Engines

Ixquick Metasearch: http://www.ixquick.com Surfwax: http://www.surfwax.com Dogpile: http://www.dogpile.com Mamma: http://www.mamma.com

Subject Directories

Infomine: http://infomine.ucr.edu Academic Info: http://www.academicinfo.net

Internet Public Library: http://www.ipl.org WWW Virtual Library: http://www.ipl.org Librarians Internet Index: http://lii.org Digital Librarian: http://www.digital-librarian.com Open Directory Project: http://www.dmoz.org BUBLE Information Service: http://bubl.ac.uk Databases Findlaw : http://www.findlaw.com

Soalan Final: Jan 2007

Soalan Final
Meena telah memuatturun satu soalan tugasan dan dia teruja untuk mula menulis. Walaubagaimanapun dia mendapati bahawa penulisan di peringkat universiti memerlukan dia mengumpul banyak maklumat yang berkaitan untuk menyokong penulisannya. Meena tidak tahu bagaimana untuk memulakannya dan meminta pertolongan daripada tutornya.

(a) Tutor Meena mencadangnya supaya membaca buku yang bertajuk Second Language Teacher Education untuk tugasannya. Tutornya memberitahu yang buku itu terdapat di perpustakaan fizikal OUM tetapi dia sudah terlupa nama penulis buku tersebut. Bantu Meena untuk mendapat maklumat tentang buku tersebut melalui pencarian OPAC. Guna strategi pencarian yang sesuai di dalam penjelasan anda.

Soalan Final
Adakah penting bagi seorang pelajar OUM untuk memuatturun atau mempunyai Adobe Acrobat Reader di dalam komputer peribadinya? Jelaskan jawapan anda. ( 2 ) Terangkan dengan ringkas SATU jenis sumber maklumat yang boleh didapati di perpustakaan fizikal OUM. ( 2 ) Seorang pelajar tidak dapat membaca ebook di Ebrary. Berikan SATU sebab dan SATU penyelesaian kepada masalah ini. ( 2 )

Soalan Final
Tutor memberitahu Lim bahawa dia harus membaca sebuah buku bertajuk Learning and teaching in higher education : The reflective professional oleh Greg Light untuk tugasannya. Tutor juga memberitahu Lim bahawa buku tersebut terdapat di perpustakaan fizikal OUM. Lim memerlukan bantuan untuk mendapatkan nombor panggilan buku tersebut dari OPAC. (a) Sebagai rakan sekelas Lim, berikan penerangan yang terperinci untuk membantu Lim mendapatkan nombor panggilan dengan menggunakan OPAC. Gunakan pencarian pengarang di dalam penerangan anda. (11 m)