Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Mohd Irfan Hamzah B.

Md Tahir Komponen : P. Diri Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Menyikat rambut dengan cara yang betul. 2. Berdandan tanpa bantuan. Tarikh Lahir : 18. 11. 2003 Tarikh Mula : 1. 8 . 2011 Tempoh Semakan : 4. 11. 2011

Umur : 8 Tahun Mengetahui satu jenis alatan untuk dandanan ( sikat ). Murid boleh memegang dan menyikat rambut dengan betul. Murid sangat berminat dengan aktiviti yang dijalankan. Tumpuan murid kurang.

Pendekatan 1. Perbualan mesra dengan murid berkenaan dandanan / topik. 2. Soal jawab bersama guru berkenaan alatan untuk berdandan. 3. Bermain dengan kad imbasan gambar sikat dan soal jawab tentang fungsi sikat. 4. Demonstrasi oleh guru cara menyikat rambut . 5. Murid menyikat rambut berulang kali dalam masa 3 minit. 6. Ulang setiap hari . ( Masa yang diperlukan hanya 5 minit sehari ).

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 4.11.2011 Tahap pencapaian: Murid masih lagi perlu dibimbing. Perubahan yang positif. Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Mohd Khairul Azrul B. Abd Rasid Komponen : P. Diri Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Menyikat rambut dengan cara yang betul. 2. Berdandan tanpa bantuan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tarikh Lahir : 5.7.2003 Tarikh Mula : 1.8.2011 Tempoh Semakan : 4.11.2011

Umur : 8 Tahun Murid tahu satu jenis alat untuk berdandan ( sikat ). Murid boleh menguruskan diri sendiri tanpa bantuan Murid sangat berminat dengan aktiviti yang dijalankan. Murid sukar dikawal.

Pendekatan Perbualan mesra dengan murid berkenaan dandanan / topik. Soal jawab bersama guru berkenaan alatan untuk berdandan. Bermain dengan kad imbasan gambar sikat dan soal jawab tentang fungsi sikat. Demonstrasi oleh guru cara menyikat rambut . Murid menyikat rambut berulang kali dalam masa 3 minit. Ulang setiap hari . ( Masa yang diperlukan hanya 5 minit sehari ).

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 4.11.2011 Tahap pencapaian: Perubahan yang Sangat positif. Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Nurul Nabila Hanis Bt. Mohamad Komponen : Kem. Manipulatif Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. 2. Bermain bowling dengan cara yang betul. Tarikh Lahir : 18.12.2000 Tarikh Mula : 1.8.2011 Tempoh Semakan : 4.11.2011

Umur : 11 Tahun Murid boleh memegang bola. Murid boleh meleret bola secara bebas menuju sasaran. Murid berminat dengan aktiviti yang dijalankan ( bowling ). Murid tidak mempunyai koordinasi mata tangan yang baik.

Pendekatan 1. Perbualan mengenai topik. 2. Murid belajar memegang bola dengan cara yang betul. 3. Demonstrasi oleh guru cara meleret bola secara bebas. 4. Murid meleret bola secara bebas berulang kali. 5. Bermain bowling setiap hari sekurangkurangnya 5 minit. 6. Latih tubi.

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 4.11.2011 Tahap pencapaian: Murid perlukan bimbingan sekerapnya. Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Rachel Chia Jing Yi Komponen : P. Diri Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Membuka pakaian tidak berbutang tanpa bantuan orang lain. Tarikh Lahir : 11.8.2000 Tarikh Mula : 1.8.2011 Umur : 11 tahun. Murid boleh memakai baju tanpa butang. Tempoh Semakan : 4.11.2011

Murid boleh membuka pakaian tanpa butang dengan cara yang betul. Murid rajin hadirkan diri ke sekolah. Murid tidak mahu berkomunikasi dengan guru.

Pendekatan 1. Perbualan mesra antara guru dan murid mengenai topik. 2. Demonstrasi oleh guru cara membuka pakaian tidak berbutang dengan cara yang betul mengikut langkah demi langkah. 3. Amali oleh murid setiap hari( 5 minit sehari ). 4. Latih tubi berulang-ulang kali.

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 4.11.2011 Tahap pencapaian: Perlu bimbingan yang berterusan. Objektif masih belum tercapai. Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Muhd Afiq Izuddin B. Rohaimi Komponen : Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Meningkatkan kemahiran motor halus. 2. Menyambung titik dot-dot dengan baik. 3. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Tarikh Lahir :24.4.2004 Tarikh Mula : 1.8.2011 Tempoh Semakan : 4.11.2011

Umur : 7 Tahun Murid boleh memegang pensil. Dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan murid dapat menulis sekurang-kurangnya menyambung titik dot-dot dengan betul. Murid berminat denngan aktiviti yang dijalankan. Murid ialah seorang celebral palsy.

Pendekatan 1. Aktiviti permulaan murid dikehendaki meramas span berair ( setiap hari 5 minit ). 2. Aktiviti lakaran bebas di atas kertas A4. 3. Aktiviti mewarna dilakukan. 4. Aktiviti memasukkan benang ke dalam butang bersaiz besar. 5. Latihan menyambungkan titik dot-dot selama beberapa minggu. 6. Latih tubi berulang-ulang kali.

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 4.11.2011 Tahap pencapaian: Murid perlukan bimbingan yang berterusan. Perubahan positif telah berlaku. Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Komponen : Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. 1. Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : Tahap pencapaian: Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Tempoh Semakan :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Komponen : Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. 1. Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : Tahap pencapaian: Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Tempoh Semakan :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Komponen : Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. 1. Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : Tahap pencapaian: Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa Tarikh Lahir : Umur : Tarikh Mula : Tempoh Semakan :

Tarikh Awal Bersidang : Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga Tandatangan Guru Mata Pelajaran

............. (Nama: ) Tandatangan Penyelaras ............. (Nama: ) Tarikh Akhir Bersidang :

......... (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ......... (Nama: )

Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ............. (Nama: Tandatangan Penyelaras ............. (Nama: ) ) ......... (Nama: Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ......... (Nama: ) )

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Nurul Nabilah Hanis binti Mohamad Komponen : B.Melayu Tarikh Lahir :18.12.2000 Umur : 10 Tahun Tarikh Mula : 04.01.2010 Tempoh Semakan : 31.03.2010

Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Mengenal huruf yang membentuk namanya 2. Menulis huruf yang membentuk namanya 3. Menyalin nama 4. Menulis nama

Murid mengetahui namanya. Murid dapat mengetahui nama penuh dan menulis nama sendiri dengan betul Murid boleh menulis (menyalin). Murid tidak kenal huruf

Pendekatan 1. Mengecam nama sendiri samada dari segi lisan mahu pun tullisan 2. Menyebut nama penuh dengan bimbingan/tanpa bimbingan 3. Membunyikan huruf yang membentuk namanya berdasarkan kad huruf/kad gambar 4. Menyambung titik-titik membentuk huruf 5. Menyambung titik-titik membentuk namanya (bermula dengan nama pendek kemudian nama penuh). 6. Menyalin nama berdasarkan contoh yang diberi 7. Melengkapkan nama di dalam rajah yang diberi 8. menulis nama pendek 9.Menulis nama penuh

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 31 julai 2010 Tahap pencapaian: Boleh menyebut nama sendiri dan boleh menulis nama pendeknya Nabilah Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

Tarikh Akhir Bersidang

Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ............. (Nama: Tandatangan Penyelaras ............. (Nama: ) ) ......... (Nama: Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ......... (Nama: ) )

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Nur Faizah binti Abd Rahim Komponen : P.Tingkah Laku Tarikh Lahir :06/7/2002 Umur : 08 Tahun Tarikh Mula : 04.01.2010 Tempoh Semakan : 31.03.2010

Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Mengenal huruf yang membentuk namanya 2. Menulis huruf yang membentuk namanya 3. Menyalin nama 4. Menulis nama

Murid mengetahui namanya. Murid dapat mengenal huruf yang membentuk namanya dan dapat menulis nama penuh sendiri (berserta nama bapa) dengan betul Murid boleh menulis (menyalin). Murid tidak kenal huruf

Pendekatan 1. Mengecam nama sendiri samada dari segi lisan mahu pun tullisan 2. Menyebut nama penuh dengan bimbingan/tanpa bimbingan 3. Membunyikan huruf yang membentuk namanya berdasarkan kad huruf/kad gambar 4. Menyambung titik-titik membentuk huruf 5. Menyambung titik-titik membentuk namanya (bermula dengan nama pendek kemudian nama penuh). 6. Menyalin nama berdasarkan contoh yang diberi 7. Melengkapkan nama di dalam rajah yang diberi 8. menulis nama pendek 9.Menulis nama penuh

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 31 Mac 2010 Tahap pencapaian: Boleh menulis nama sendiri iaitu Nur Faizah. Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

Tarikh Akhir Bersidang

Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ............. (Nama: Tandatangan Penyelaras ............. (Nama: ) ) ......... (Nama: Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ......... (Nama: ) )

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Mohamad Nur Afzan b. Mohd Nadzri Tarikh Lahir :18.12.2000 Tarikh Mula : 04.01.2010 Tempoh Semakan : 31.03.2010

Komponen : B.Melayu Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1. Menyebut maklumat tentang diri sendiri 2. Menyalin maklumat diri sendiri 3. Menulis maklumat tanpa bimbingan dan contoh 4. Melengkapkan borang maklumat diri.

Umur : 13 Tahun Murid mengetahui namanya. Murid dapat menulis biodata diri sendiri dengan betul ( nama,tarikh lahir, umur, no. Kad pengenalan, nama ibu, nama bapa, jantina,warganegara dan agama Murid boleh menulis dan mengenal huruf. Murid ini bermasalah pendengaran dan pertuturan tidak berapa jelas

Pendekatan 1. Bersoal jawab berkaitan maklumat diri bersama guru atau rakan 2. Membuat kad biodata diri (menampal maklumat yang ditulis oleh guru pada manilakad 3. Menyebut /membaca maklumat diri berdasarkan kad biodata diri 4. Menyalin maklumat diri berdasarkan contoh 5. Melengkapkan maklumat diri 6. Menulis maklumat diri tanpa contoh dan bimbingan guru 7. Melengkapkan borang maklumat dengan bimbingan guru 8. Melengkapkan borang maklumat tanpa bimbingan guru

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 31 Mac 2010 Tahap pencapaian: Hanya boleh menulis nama,umur dan tarikh lahir tanpa bantuan. Maklumat lain murid hanya boleh menyalin. Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

Tarikh Akhir Bersidang

Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ............. (Nama: Tandatangan Penyelaras ............. (Nama: ) ) ......... (Nama: Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ......... (Nama: ) )

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) Nama : Mohd Shukri bin Mohd Khalid Komponen : B.Melayu Tarikh Lahir : 26/7/2000 Umur : 10 Tahun Tarikh Mula : 04.01.2010 Tempoh Semakan : 31.03.2010

Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang

Faham dengan arahan Dapat mengikuti sesi P&P bersama-sama rakan-rakan sebaya mengikut masa yang ditetapkan. Bermain lego/ barang permainan Tidak suka mengikut arahan dan suka membuat kerja sendiri Pendekatan 1. Menarik perhatian murid dengan bahan-bahan yang menarik seperti Flash card bergambar,lego, pensel warna. 2. Meletakkan kerusi murid ditempat yang susah untuk murid tersebut keluar. 3. 3. Membantu murid dalam membuat kerja yang diberi dengan memegang tangannya. 4. 4. Memberi pujian seperti tepuk tangan atau sebagainya apabila murid menyiapkan kerja yang diberi. 5. 5. Guru bersikap tegas apabila murid tidak mahu mengikut arahan dengan mengeluarkan rotan atau meninggikan suara. 6. Mengambil murid dan menyuruhnya duduk kembali setiap kali murid berjalan-jalan ke tempat lain. 7. Guru sentiasa berada disebelah murid sepanjang sesi P&P Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab Tarikh Penilaian : 31 Mac 2010 Tahap pencapaian: Hanya boleh duduk diam dikerusinya buat seketika dan t Guru subjek Pembantu Pengurusan Murid Ibu bapa

Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Objektif Jangka Pendek Membolehkan murid : 1) Duduk di kerusinya ketika sesi P&P 2) Membuat kerja yang diberi sehingga siap.

Tarikh Akhir Bersidang

: Tandatangan Guru Mata Pelajaran

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ............. (Nama: Tandatangan Penyelaras ............. (Nama: ) ) ......... (Nama: Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ......... (Nama: ) )

Anda mungkin juga menyukai